MISTROVSTVÍ PRAHY JEDNOTLIVCŮ 2017  
Datum Den Kategorie Místo - kuželna Rozpis Startovky Výsledky
6. - 8. 1.
2017
pá,so
ne
Muži Braník 1-6
Žižkov
 
7. - 8. 1.
2017
so
ne
Ženy Žižkov
Braník 1-4
7. - 8. 1.
2017
so
ne
Junioři Braník 1-6
Žižkov
 
7.- 8. 1.
2017
so
ne
Juniorky Žižkov
Braník 1-4
28. - 29. 1.
2017
so
ne
Dorostenci Braník 3-6
Žižkov
 
28. - 29. 1.
2017
so
ne
Dorostenky Braník 1-6
Žižkov
 
22.1.2017 ne Žáci Žižkov    
22.1.2017 ne Žákyně Žižkov    
27. - 29. 1.
2017
pá,so
ne
Senioři Žižkov
Braník 3-6
 
28. - 29. 1.
2017
so
ne
Seniorky Braník 1-6
Žižkov
 

MISTŘI PRAHY 2017

M u ž i

Valtr Evžen KK Slavoj Praha  

Ž e n y

Najmanová Petra KK Konstruktiva

J u n i o ř i

Kašpar Josef  TJ Praga Praha  

J u n i o r k y

Kohoutová Vlasta KK Slavia Praha

D o r o s t e n c i

    

D o r o s t e n k y

    

Ž á c i

    

Ž á k y n ě

    

S e n i o ř i

    

S e n i o r k y

    

 PKS - Poslední aktualizace  17.01.2017
e-mail - webmaster