... zpět na výchozí stránku PKS SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Jednání STK - Jaro 2005

 230.03.2005

Přeřazení hráčů do družstev
Šafařík Martin 11537 LCS F 16.3.05
Hocek Vilém 1113 Meteor A 14.3.05
Míchal Petr 1263 Uhel. sklady B 17.3.05
Verner 11184 Kobylisy C 08.3.05

Pokuty
STK PKS na svém zasedání dne 30.3.2005 byla seznámena o nedohraném utkání v PP 2 mezi
SK Meteor C a SC Radotín B. Vzhledem k tomu, že takovéto problémy se vyskytují poměrně často, rozhodla STK o tom, že Vás s tímto případem seznámí.

Co se stalo ?
Dne 24.3.2005 na kuželně SK Meteor Praha probíhalo shora uvedené utkání zcela normálně až do doby, kdy měli nastoupit poslední hráči. Poslední z domácích však v této době nebyl ještě na kuželně přítomen (byť o pozdějším příchodu o „pár“ minut informoval telefonicky) a protože v průběhu utkání není žádná čekací doba, poslední z Radotína nastoupil a začal provádět svůj nához na dráze č. 2. Po odehrání zkušebních hodů a druhého hracího hodu se dostavil „poslední“ domácí hráč a dožadoval se vstupu na dráhu č. 1 a začátku svého náhozu. Vedoucí družstva Radotína mu toto ale nedovolil a protože se oba vedoucí družstev nemohli domluvit na pokračování v utkání, stáhnul vedoucí Radotína svého hráče z dráhy a odmítl utkání dohrát.
Jak je vidět z minulých „Kuželkářů PKS“, kde STK PKS opakovaně upozorňuje vedoucí družstev a hráče na nutnost znát „Sportovně technické předpisy ČKA“ a „Rozpis PKS“ pro jednotlivé soutěžní ročníky. Vedoucí uvedených družstev, kteří řídili utkání tyto věci moc neznají.
Na každé kuželně musí být v době utkání „pravidla kuželkářského sportu“ a v našem případě i „Rozpis PKS“. Oba vedoucí by zjistili, že soutěžní řád na takovouto situaci pamatuje a ve svém ustanovení článku 6.5.6 mimo jiné říká, že : dostaví-li se původně nepřítomný hráč po zahájení startu, startuje jen v dalších dílčích disciplínách (30 hs a pod.). V našem případě, kdy hrajeme na 100 hs je další dílčí disciplína druhá padesátka. Tedy správný postup měl být ten, že hráč SC Radotína měl normálně dohrát svůj nához na dráze č. 2 a hráč SK Meteoru měl nastoupit až na druhou polovinu svého náhozu, tedy až na dráhu č. 2.

STK PKS po seznámení se s důvody nedohrání uvedeného utkání rozhodla takto :

STK PKS nařizuje dohrání uvedeného utkání dle pravidel kuželkářského sportu, tedy začít tam, kde bylo předčasně ukončeno a to v termínu do 29.4.2005 dle vzájemné dohody vedoucích družstev.
Hráč Dvořák Petr reg. číslo 4487 z družstva SC Radotín „B“ nastoupí na dráhu č. 2 a zahájí svůj start.
Hráč Škrach Jaromír reg. číslo 9357 z družstva SK Meteor „C“ počká, až hráč SC Radotína odehraje svoji první padesátku na dráze č. 2 a nastoupí až na svoji dílčí disciplínu, tedy na druhou padesátku rovněž na dráhu č. 2.
Tímto rozhodnutím STK PKS není dotčeno právo střídání hráčů.
Vedoucí družstva SK Meteor Praha „C“ včas nahlásí skupináři den a hodinu dohrání utkání, aby skupinář mohl případně zajistit dozor STK či delegovat rozhodčího, který by zajistil regulérnost dohrávky.
Vedoucímu družstva SK Meteor Praha „C“ se ukládá podle čl. 32 disciplinárního řádu ČKA peněžitý trest ve výši 100,-Kč za neplnění si povinností vedoucího družstva při řízení utkání.
Vedoucímu družstva SC Radotín „B“ se ukládá podle čl. 32 disciplinárního řádu ČKA peněžitý trest ve výši 100,-Kč za neplnění si povinností vedoucího družstva při řízení utkání

STK PKS znovu apeluje na všechny vedoucí družstev a hráče hrajících soutěže PKS, aby se řádně seznámili se „Sportovně technickými předpisy ČKA“ a „Rozpisem soutěží PKS“. Tím se předejde dalším případným komplikacím při řízení jednotlivých utkáních vedoucími družstev,

Nový organizační pracovník
Oddíl Uhelných skladů oznámil nového organizačního pracovníka:
O.Slezák, 225115285-zam, 267750923, slezak@vzlu.cz

 209.03.2005

Přeřazení hráčů do družstev
J.Krčma 819 S.Kobylisy C 10.2.2005
R.Asimus 5713 SC Radotín A 24.2.2005
Pa.Dvořák 4490 SC Radotín A 24.2.2005
M.Pondělíček 5104 SC Radotín A 24.2.2005
J.Horalek 18421 Konstruktiva F 17.2.2005
K.Wolf 13850 S.Vršovice C 24.2.2005
M.Vávra 4390 Uhelné sklady A 27.1.2005

Oprava startu náhradníka
STK se omlouvá oddílu DP Praha za chybné uvedení startu náhradníka v Kuželkáři č.7.
Chybně :
K.Hnátek 4389 DP Praha B 08.02.05
Správně: K.Hnátek 10073 DP Praha B 08.02.05

Upozornění
Označování náhradníků:

STK upozorňuje všechny vedoucí družstev na povinnost podle článku 14 rozpisu PKS o nutnosti uvádět v zápise o utkání jméno, příjmení a registrační číslo hráče a ne jenom příjmení. Totéž platí i u náhradníků, kteří budou navíc označeni jako náhradník.


Mladá Praha:
STK opět upozorňuje vedoucí družstev dorostu na možnost si při Mladé Praze telefonicky u garanta turnaje objednat hodinu startu svých hráčů. Bude nutno nahlásit počet hráčů. V případě, že vedoucí družstva toto neudělá, vystavuje svoje hráče nebezpečí, že budou hrát jako poslední.

Rozhodnutí
STK PKS rozhodla o neodehraném utkání v soutěži PP1 mezi družstvy VŠTJ FS a KK Ohnivá Koule, který se měl dle rozpisu odehrát 24.2.2005 na kuželně v Edenu. Utkání nebylo odehráno z důvodu nemoci hráčů KK Ohnivá Koule.
Podle článku 6.4.6 Soutěžního řádu STK rozhodla o tom, že nařizuje odehrát toto utkání nejpozději v 18. týdnu roku 2005 (2.-6.5.2005), tedy po řádném hracím termínu a toto utkání bude sehráno na náklady oddílu, který způsobil, že se utkání nesehrálo v původním termínu, tedy družstva KK Ohnivá Koule.

Pokuty
STK PKS rozhodla o udělení pokuty v částce 100,-Kč vedoucímu družstva Meteor Praha „C“ za pozdní odeslání zápisu o utkání mezi družstvy Meteor „C“ – Kobylisy „A“, hráno dne 24.2.2005, hlášenka odeslána 3.3.2005 a za neuvedení náhradníka Steindla u družstva Meteoru Praha

Rozpisy Mistrovství Prahy na r.2005
Rozpisy mistrovství Prahy na r.2005 jsou přílohou Kuželkáře č.8. STK žádá o seznámení všech účastníků z oddílů s rozpisem a upozorňuje na dodržení termínů přihlášek.

 216.02.2005

Přeřazení hráčů do družstev
J.Kocan 1015 Slávia A 10.02.05
R.Fiala 11350 Astra ZMZ A 11.02.05
J.Hloušek 10208 Uhel. Sklady D 07.02.05
K.Hnátek 4389 DP Praha B 08.02.05

Změna v rozpisu kvalifikace mužů pro MP 2005
V rozpisu kvalifikace došlo po dohodě s uvedenými oddíly k této změně:
Konstruktiva (1) - dopoledne, Uhelné sklady (1) - odpoledne
Připomínáme všem oddílům, že kvalifikace mužů se koná 26.2.2005 na Konstruktivě.
Rozpis kvalifikace již byl odeslán do všech oddílů a je k dispozici i na našich internetových stránkách.

 212.01.2005

Odložená utkání jarního kola
STK PKS upozorňuje všechny vedoucí družstev, která mají v jarní části soutěží odložená některá utkání, aby náhradní termíny nahlásili v nejkratším možném termínu skupinářům svých soutěží.

Soupisky pro jaro 2005
STK PKS upozorňuje oddíly a družstva, která nezaslala pro jarní část soutěže novou soupisku, že tato družstva hrají na podzimní soupisku v podobě, kterou zaslali před zahájením podzimní části soutěže.
Tzn. bez hráčů, kteří byli na soupisku v průběhu podzimní části připsání a stejně tak bez hráčů, kteří do družstva byli přepsáni po 3.startu.
Tento postup je v souladu s ustanovením „Rozpisu mistrovských soutěží PKS pro r.2004-05“.

Pokuty
Uložena oddílu Sokol Rudná 1000,- Kč - za odstoupení družstva dorostu z mistrovské soutěže.


© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.