... zpět na výchozí stránku PKS SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Jednání STK - Jaro 2006

 217.5.2006

Pokuty
STK uděluje pokuty níže uvedeným oddílům za neomluvenou neúčast na Mistrovství Prahy 2006.

Sokol Rudná 400,- Kč Neúčast 4 hráčů na MP seniorů
Slavoj Praha 100,- Kč Neúčast 1 hráčky na MP seniorek

Přihlášky do mistrovských soutěží 2006-07
Součástí dnešního čísla Kuželkáře je Přihláška do r.2006-07. Vyplněnou přihlášku zašlete do 9.6.2006 na adresu: Jaroslav Pleticha, Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8
Vzhledem k tomu že družstvo SC Radotín postupuje do Divize, rozhodla STK v souladu s rozpisem pro r.2005-06, že z jednotlivých soutěží MPII - MPV postupují vždy první 3 družstva.
Pokud některé ze družstev, které se umístilo na 3.místě ve své soutěži nereflektuje na postup, označí tuto skutečnost v Přihlášce do r. 2006-07. V takovém případě postupuje v souladu s Rozpisem soutěží pro r.2005-06 další družstvo v pořadí a bude o této skutečnosti informováno ze strany STK.

Školení trenérů III.třídy
Platnost všech stávajících průkazů trenérů II. třídy končí v prosinci 2006. Vzhledem k tomu, že se z Prahy nikdo nezúčastnil školení pro trenéry II. třídy ve dnech 15.–16. 4. 2006 v Jihlavě, nebude mít Praha k 1.1.2007 žádného trenéra.
Vzhledem k tomu STK připraví v průběhu podzimní části soutěží školení trenérů pro všechny zájemce. O termínu školení budete včas informováni.

 226.4.2006

eřazení hráčů do vyšších družstev
Jan Gebauer

903

TJ Praga B 03.04.06
Richard Glas

0014

VŠTJ 21.04.06
Petr Míchal

1263

Uhelné sklady B 25.04.06

  MP 2006 Senioři - časový rozvrh
Pro Mistrovství Prahy 2006 v kategorii Seniorů provedla STK toto rozdělení startujících z jednotlivých oddílů:

Ráno v 8,30 Počet Odpoledne ve 12,30

Počet

Uhelné sklady

4

SC Radotín

2

TJ Radlice

3

S.Rudná

4

VŠTJ FS

2

TJ Radlice

1

Rapid

1

KK Slavoj

4

KK Slavoj

2

PSK Union

1

PSK Union

2

Konstruktiva

3

Konstruktiva

2

- -

 25.4.2006

Pokuta
Uhelné sklady - 100,- Kč pokuta.
K utkání 4.kola MP dorostu 31.3.06 na Konstruktivě se dostavilo družstvo pouze s 1 hráčem.

eřazení hráčů do vyšších družstev
Vladimír Dvořák  987 6 SC Radotín 30.03.200

Postupy v dorosteneckých soutěžích
STK se tímto obrací na oddíly, které se účastnily dorosteneckých soutěží, aby svůj zájem o postup do 2.ligy dorostu resp. 1.ligy dorostenek nahlásily předsedovi STK do 30.4.06 písemně na dresu:
J.Pleticha
Šimůnkova 1685
182 00 Praha 8
Telefon: byt :286 582 085 mob.: 777 561 418
pletichaj @seznam.cz
Kvalifikace dorostenek se hraje v Praze 21.5.06 na Konstruktivě.

Dresy pro reprezentační družstva mládeže
STK schválila nákup reprezentačních dresů pro družstva žáků, žákyň, dorostu a dorostenek určená k oblastním a jiným reprezentačním účelům.

 215.3.2006

Pokuty a kontumace
S.Vršovice - 100,- Kč pokuta.
K utkání 3.kola MP dorostu 24.2.06 na Unionu se dostavilo družstvo
pouze s 1 hráčem.

DP Praha C - 300,- Kč pokuta, kontumační výsledek Rudná D - DP Praha C 16:0.

K utkání 18.kola MP IV se 24.2.06 hosté bez omluvy nedostavili.

DP Praha A - 300,- Kč pokuta, kontumační výsledek Sj.V.Popovice - DP Praha 16:0.

Hráči Karel Hnátek st. (č.r. 4389) a Antonín Švarc (č.r. 836), oba ze družstva
DP Praha D nastoupili neoprávněně v uvedeném utkání, vzhledem k tomu,
že již v podzimní části soutěže startovali jako náhradníci za družstvo DP Praha B, které startuje ve stejné soutěži MP II. Družstvo DP Praha A tak startovalo pouze
se 4 hráči.

TJ Praga - 100,- Kč za neomluvenou neúčast na kvalifikaci MP mužů 11.3.06 na Unionu.

V kvalifikaci MP mužů na r.2007 je tento oddíl bez nároku na účast.

Astra ZMZ - 100,- Kč za neomluvenou neúčast na kvalifikaci MP mužů 11.3.06 na Unionu.

V kvalifikaci MP mužů na r.2007 je tento oddíl bez nároku na účast.

eřazení hráčů do vyšších družstev
Knoll David

15857

VŠTJ FS A 07.03.2006
Pražma Roman

2532

S.Rudná 03.03.2006

Divize v r.2006-07
Výsledkem jednání zástupců PKS s VV ČKA k možnosti samostatné divize pro Prahu je rozhodnutí, že divize zůstává i nadále ve stejné podobě jako doposud, tedy společná pro Prahu a Středočeský kraj. Tato informace byla ze strany VV PKS podána již na jednání zástupců pražských oddílů na rozlosování jarní části mistrovských soutěží 11.1.06 na Konstruktivě.

Rozpis divize pro ročník 2006-07 bude sestaven na základě společného jednání zástupců Prahy a Středočeského kraje.

Změna organizačního pracovníka
Změnu organizačního pracovníka hlásí oddíl TJ Sokol Rudná. Novým organizačním pracovníkem je:
Martin Berezněv,
Hořelické nám. 1264, 252 19 Rudná
tel: 311 670 637, mobil: 724 800 900
mbereznev@centrum.cz

 215.2.2006

Změna výsledku utkání
V podzimním utkání 5.kola PSK Union A – Slavia nastoupil jako náhradník Procházka Pavel (č. 14067). Tento náhradník odehrál jarní utkání 14.kola za PSK Union B, což odporuje Rozpisu soutěže PKS (odst. II, čl.5). Proto se neoprávněný start tohoto hráče ve 14 kole anuluje a výsledek zápasu jarního kola byl takto upraven:
Původní výsledek: PSK Union Praha B – SK Rapid Praha 12 : 4 (2309-2280)
Upravený výsledek: PSK Union Praha B – SK Rapid Praha 8 : 8 (1945-2280)

eřazení hráčů do vyšších družstev
Cibulka Milan

998

KK Slavia A 07.02.2006
Klos Demo

777

DP Praha 09.02.2006
Veselý Eugen

790

DP Praha C 09.02.2006
Frank Karel

10042

Sj. V.Popovice 16.02.2006

Poděkování
STK děkuje K.Holubovi, členovi oddílu S.Rudná, za dlouholetou aktivní práci, který ukončil svoji činnost mezi pražskými kuželkáři, vzhledem k tomu, že se v březnu stěhuje mimo Prahu.

Termín zahájení jarní části mistrovských soutěží
STK na základě diskuze při losování jarního kola mistrovských soutěží reflektuje na připomínku k pozdějšímu zahájení jarní části. Pro ročník 2006-07 bude zahájení jarní části posunuto.

Změna organizačního pracovníka
Změnu organizačního pracovníka hlásí oddíl SK Rapid Praha. Novým organizačním pracovníkem je:
Antonín Tůma, U dvojdomů 862/10, 102 00 Praha 10, ajtumovi@seznam.cz.


© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.