STK - Jaro 2008

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřtekova 540
mobil: 776 610 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Dr. Foustky 1278,

mobil: 776 172 852
tel.: 312 687 069
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP V

František Ďuriček
149 00 Praha 4,

Benkova 1700

mobil:
603 715 070
zam.:
284684738
f.duricek@centrum.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


16.01.08 20.02.08 12.3.08 3.4.2008 23.4.2008 14.5.2008 17.6.2008
 

 17.6.2008


1. Soutěže 2008-09
STK provedla rozdělení družstev do jednotlivých soutěží. Rozdělení bylo provedeno na základě přihlášek jednotlivých oddílů do r.2008-09 a na základě postupů a sestupů v lize a Divizi AS.
Při rozdělení družstev STK dále přihlédla k následujícím skutečnostem.
• S.Rudná ukončil svoje ligové působení a svoje místo ve III.KLM přepustil dohodou družstvu Konstruktiva C, které se umístilo na sestupovém místě (do Divize AS).
• S.Rudná přepustil dohodou svoje místo v Divizi AS družstvu S.Vršovice A, které se umístili na sestupovém místě do MP I. S.Rudná tak bude hrát soutěž MP I.
• Družstvo S.Rudná B přepustil dohodou svoje místo v MP I družstvu S.Admira C (3.místo v MP II).
• Družstvo KK Slavia B se vzdalo svého postupu z MP II do MP I.
• Do soutěží se nepřihlásila S.Admira D (MP III), S.Rudna F (MP IV) a S.Rudná G (MP V).
• Nově přihlášená družstva jsou SC Radotín C a
Konstruktiva G.
Z hlediska sestupů v pražských soutěžích tak sestupují 3 družstva jen ze soutěže MP II. V ostatních soutěžích je zachován počet 2 postupujících a 2 sestupujících. Z MP V postoupila 3 družstva.
V MP V bude opět jen 11 družstev a STK tak vydá Dodatek rozpisu pro Play-off o postup z této soutěže. Případné náměty a připomínky pro Play-off zasílejte na předsedu STK J.Pletichu na e-mail pletichaj@seznam.cz

2. Rozpis Divize AS na r.2008-09
STK projednala návrh Rozpisu Divize AS na r.2008-09. Připomínky k Rozpisu budou zaslány SKKS k zapracování.

3. Školení rozhodčích
30.08.2008 - seminář rozhodčích – Strahov
06.09.2008 - seminář rozhodčích Olomouc
28.10.2008 - školení nových rozhodčích II.třídy v Olomouci.

4. Info z ČKA
Ligové soutěže začínají 20.9.08.
Pohár mladých nadějí - 20.9.08, 18.10.08, 22.11.08, 10.1.09, 31.1.09, 28.2.09, a finále 28.3.09.
II. liga dorostu počínaje roč.2009/10 přechází na kraje.

5. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční tentokráte ve středu 27.8. 2008 od 17 hodin v Braníku na kuželně Konstruktivy, po rozlosování r.2008-09.

VV a STK PKS přeje všem členům příjemné prožití letních měsíců a úspěšnou přípravu na nový ročník mistrovských soutěží.

 

 14.5.2008


1. Průběh soutěží
Jarní část pražských soutěží ukončena vč. dohrávaných utkání a Play-off v MP V. V Divizi AS zbývá odehrát poslední kolo. Počet sestupujících z jednotlivých soutěží není zatím potvrzen a bude znám až po 15.6. po uzavření přihlášek do nového ročníku.
2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
15470 Richard Glas  do VŠTJ FS A 24.04.08
16027 Marian Kováč do S.Admira A 24.04.08
9845 Ivo Vávra do S.Vršovice E  24.04.08

3. Divizní soutěž
Jednání STK se zúčastnil předseda SKKS J.Vacek. Projednán průběh letošního ročníku a dosavadní zkušenosti s touto soutěží.
- PKS převede částku za startovné pražských družstev v Divizi AS na SKKS.
- Dohodnut společný postup PKS a SKKS směrem k ČKA k osamostatnění divizních soutěží PKS a SKKS.
- O povinnosti dorostu pro družstva přihlášená do Divize AS budou od r.2008-09 rozhodovat příslušné svazy SKKS a PKS.

4. Předání Poháru Mistra Prahy 2007/08
Pohár a medaile pro letošního Mistra Prahy převzal zástupce družstva Uhelné sklady Praha S.Schuh.

5. Ceny za soutěž Mladá Praha 2007/08
Ceny nejlepším hráčům a hráčkám, za finálovou účast a jednotlivé turnaje, budou předány zástupcem PKS na 1. podzimním turnaji Mladá Praha 2008/09

6. Rozpis soutěží pro r.2008/09
STK projednala a schválila návrh rozpisů jednotlivých soutěží družstev pro r.2008/09. Rozpis je součástí tohoto čísla Kuželkáře. STK doporučuje oddílům věnovat pozornost změnám v bodě 5.Termíny soutěží – náhradní termíny.

7. Přihlášky do soutěží 2008/09
Zašlou oddíly na předepsaném tiskopise nejpozději do 15.6.2008 na adresu :
Jaroslav Pleticha, Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8
Na přihlášce musí být vyznačen hrací den každého družstva, dráhy, na kterých bude družstvo soutěž hrát a případně střídání družstev v jednom hracím dnu.

8. Pokuta
Uhelné sklady E 100,- Kč za neodeslaný zápis z utkání MP IV Uhelné sklady E – TJ Praga C.

9. Nefunkční internet PKS
Od 8.5.08 jsou bohužel nepřístupné internetové stránky PKS. Důvodem je havárie serveru ČKA, na kterém jsou provozovány nejen stránky PKS, ale i některých dalších pražských oddílů. Na obnově funkčnosti se pracuje. Termín zprovoznění není zatím znám.

10. Projednání reakce na upozornění
STK projednala reakci J.Kocana z KK Slavia v diskusním fóru na internetových stránkách PKS na upozornění ke 4.turnaji MP dorostu. Předsedou STK byl po jeho reakci písemně vyzván k upřesnění místa, osob a data prohřešků. Požadovaná upřesnění nebyla dodána.

11. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční tentokráte v úterý 17.6. 2008 od 17 hodin na Meteoru.

 

 23.4.2008


1. Průběh soutěží
Jarní část pražských soutěží a Divize AS probíhají dle rozpisu. Aktuálně zbývá odehrát v divizi 3 kola, v pražských soutěžích poslední kolo, odložená utkání a Play-off v soutěži MP V.
 
2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
745 Jan Havel do S. Admira B 10.04.08
19826 Sýkora do S. Rudná F 07.04.08

3. Upozornění !!!
Na základě zprávy z utkání 4.mistrovského turnaje MP dorostu na Konstruktivě hodnotí STK negativně chování trenérů a doprovodu hráčů družstva KK Slavia. STK apeluje na vedení oddílu KK Slavia, aby se tato situace na mládežnických soutěžích již neopakovala.

4. Rozpis soutěží pro r.2008/09
STK projednala návrh rozpisů jednotlivých soutěží družstev pro r.2008/09. STK se obrací na oddíly, aby svoje náměty resp. připomínky ke stávajícímu rozpisu soutěží družstev zasílali do 13.5. na předsedu STK J.Pletichu na e-mail pletichaj@seznam.cz

  3.4.2008


1. Průběh soutěží
Jarní část pražských soutěží a Divize AS probíhají dle rozpisu. Aktuálně je minimum odložených utkání.
STK souhlasí se sehráním utkání v soutěži MP III mezi I.PSKN. a SC Radotín B v náhradním termínu 30.4.08.

2. Dodatek Rozpisu pro MP V
V rámci Play-off v soutěži MP-V bude sehráno i utkání o 3.místo mezi poraženými semifinalisty. Domácím utkáním začíná družstvo výše umístěné v tabulce po základní části.
 
3. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
05104 Pondělíček M. do SC Radotín A 14.03.08
20384 Jakubík Pavel do PSK Union D 20.03.08
1195 Komorník Emil do TJ Praga C 20.03.08

  12.3.2008


1. Průběh soutěží
Jarní část pražských soutěží a Divize AS probíhají dle rozpisu. Celkem je však odloženo v MP cca 10 utkání. Nejvíce odložených utkání je v soutěžích MP III.
STK připomíná, že odložená utkání musí být sehrána nejpozději 3 kola před koncem soutěží.

2. Mistrovství Prahy 2008 jednotlivců

STK schválila výsledky Mistrovství Prahy jednotlivců v jednotlivých kategoriích.
UPOZORNĚNÍ:
Všichni postupující hráči zkontaktují neprodleně předsedu STK Jaroslav Pletichu k upřesnění startu na MČR a zajištění noclehu.
Kontakt: mobil: 777 561 418, byt: 286 582 085.

3. Napomenutí
Vyjádření STK k zápisu z utkání 17.kola MP3 mezi družstvy S.Žižkov B - SC Radotín B.
STK napomíná domácí družstvo a ukládá, aby v utkáních zabezpečilo odbornou obsluhu ASK.

4. Pokuta
KK Konstruktiva 100,- Kč za neúčast 1 hráčky na MP seniorek.
 
5. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
19901 - Filip Knap do Slavia D 19.02.08
19337 - Jiří Langr do Konstr. F 19.02.08
2518 - Václav Pesl do S. Rudná F 21.02.08
20122 - David Hlom do S. Rudná F 04.03.08
19825 - Tomáš Pokorný do S. Rudná F 04.03.08

  20.2.2008


1. Průběh soutěží
Jarní část pražských soutěží a Divize AS zahájena v termínu dle rozpisů. Vzhledem k jarním prázdninám je již řada utkání přeložena. Odložená utkání musí být sehrána nejpozději 3 kola před koncem soutěží.

2. Rekolaudace kuželny ve Vršovicích
Úpravy na kuželně ve Vršovicích byly provedeny v zimní přestávce. Kuželna byla rekolaudována a je k dispozici pro jarní část soutěží.
 
3. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Pavel Jahelka do VŠTJ 15223 14.02.08
Josef Kocan ml. do Slavia 17701 14.02.08
Zdeněk Slezák do Uh. sklady 874 1 4.02.08
Adam Vejvoda do VŠTJ FS 1561 1 4.02.08

4. Přeřazení hráče do nižšího družstva
Jaroslav Bělohlávek, č.reg. 9966 od 20.2.08 ze družstva S.Vršovice C do S.Vršovice F. Tento hráč v jarní části soutěží již nesmí startovat jako náhradník za žádné vyšší družstvo.

5. Hostování
Hráč Karel Neštický č.reg. 19776 z KK Slavoj Praha na hostování do Astra ZMZ. Hostování platí do 30.6.08.

6. Pokuta
TJ Zentiva 100,- Kč za neúčast na kvalifikaci Mistrovství Prahy 2008 mužů 19.1.08 na Konstruktivě.
 

  16.1.2008


1.  Mistrovské soutěže
STK projednala stav zajištění jarní části soutěže a soupisek pro jarní část mistrovských soutěží družstev'
.
2.  Mistrovství Prahy jednotlivců
STK projednala stav zajištění kuželen u pořadatelů letošních Mistrovství Prahy jednotlivců a stav přihlášek do jednotlivých kategorií.

3. Poděkování
VV PKS a STK se rozloučily a poděkovaly za dlouholetou činnost a obětavou K.Kochánkovi z VŠTJ FS, který zde pracoval jako předseda trenérsko-metodické komise.

Příští jednání STK se uskuteční 20.2.08 od 17 hod. na kuželně Meteoru.


 PKS - Poslední aktualizace  30.06.2008
e-mail - webmaster