STK - Jaro 2011

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřteko
va 540
mobil: 776 775 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Vodárenská 2323, Kladno
mobil: 776 172 852
tel. 312525320
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


 

18.5.2011


1. Průběh soutěží
STK schválila výsledky soutěžního ročníku jednotlivých soutěží 2010-11.
O konečném počtu postupujících a sestupujících rozhodne STK v závislosti na postupu pražského družstva do Divize a počtu přihlášek do nového soutěžního ročníku.


2. Mladá Praha

Finále se konalo 15. května na kuželně Meteoru za účasti 7 nejlepších hráčů (1 start omluven). Výsledky jsou uvedeny v sekci Mladá Praha a v Kuželkáři č.11.

3. Starty náhradníků

4. Rozpisy soutěží pro r. 2011/12
STK schválila rozpisy mistrovských soutěží družstev dospělých a soutěží mládeže pro r. 2011/12. Současně schválila podmínky pro družstva PKS startující v Divizi AS.
Všechny uvedené rozpisy jsou uvedeny v sekci STK a jsou přílohou Kuželkáře č.11..


Pozor na termíny pro r. 2011/12
Přihlášky: do 03. 06. 2011
Soupisky: do 19. 08. 2011
Rozlosování: 24. 08. 2011
Zahájení: od 05. 09. 2011

5. Přihlášky do soutěží 2011-12
Přihlášky do soutěžního ročníku zašlou oddíly oddíly výlučně elektronicky na formuláři, který je k dispozici na stránkách PKS (ods. ke stažení) nejpozději do 3. 6. 2011 na e-mailovou adresu: pletichaj@seznam.cz

6. Omluva
VV se omlouvá za nefunkční internetové stránky PKS od 14.5. do 24.5. Přerušení bylo zaviněno havárií serveru, na kterém PKS provozovalo stránky. Nově jsou stránky PKS v provozu na stejné adrese na serveru ČKA, které tímto děkujeme.

7. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční 24.8.11 po rozlosování podzimní části soutěží na kuželně Konstruktivy v Braníku.
 

13.4.2011


1. Průběh soutěží
Divizi AS dohrána. Letošním vítězem jsou Uhelné sklady Praha. Oddílu tímto blahopřejeme k postupu do III. Ligy. Z Divize AS nesestupuje žádný pražský tým.
V pražských kuželkářských soutěžích je odloženo celkem 5 utkání (MP2 – 2 utkání a v MP3 – 3 utkání).
STK upozorňuje, že všechna odložená utkání musí být v souladu s Rozpisem soutěží sehrána nejpozději 3 kola před koncem jarní části soutěže.

2. Mladá Praha
V soutěži odehráno všech 10 turnajů. Do finále, které se uskuteční 15. května na kuželně Meteoru postupuje nejlepších 8 hráčů dle redukovaného pořadí v souladu s Rozpisem soutěže, kam se započítává nejlepších
8 výkonů.

4. Starty náhradníků
3. start absolvovali tito hráči:
PETRÁCEK Jan  SK Meteor 09477 30.3.
BRVENÍK Peter SK Žižkov 13268 23.3
DUDEK Miloš SC Radotín 21204 6.4
ŠPINKA Jan SK Žižkov 01443 6.4

4. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 4. května 2011 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

27.3.2011


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehráno celkem 19 kol. Všechna utkání zatím sehrána. Zbývají odehrát poslední 2 kola.
V pražských soutěžích je odloženo celkem 7 utkání (MP1 – 1 utkání, MP2 – 1 utkání, MP3 – 4 utkání, MP4 – 1 utkání).
STK upozorňuje, že všechna odložená utkání musí být v souladu s Rozpisem soutěží sehrána nejpozději 3 kola před koncem jarní části soutěže.

2. Pokuty
SC Radotín: 400,- Kč
Za neomluvenou neúčast na MP 2011 jednotlivců - žen.

3. Mistrovství Prahy jednotlivců 2011
STK schválila výsledky Mistrovství Prahy jednotlivců na rok 2011 pro kategorie: muži, ženy, junioři a juniorky

4. Starty náhradníků
3. start absolvovali tito hráči:
LUKÁŠ Martin SK Žižkov 05011
VÁŇA Pavel SK Žižkov 14590
KRÁL Aleš KK Slavoj 01198

5. Informace z PTÚ
Předseda VV PKS P. Firek informoval o závěrech jednání na PTÚ, které se konalo v souvislosti s aktuálním stavem společnosti SAZKA. O konečné podobě případných dopadů na PTÚ a PKS budou oddíly informovány.

6. Blahopřání
VV PKS ocenil Václava Šípka a Antonína Cihláře a poděkoval oběma jmenovaným za dlouholetou práci pro kuželkářský sport v Praze.

7. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 13. 4. 11 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

2.3.2011


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehráno celkem 17. kol. Všechna utkání zatím sehrána.
V pražských soutěžích je odloženo již 7 utkání (MP1 – 2 utkání, MP3 – 4 utkání, MP4 – 1 utkání).

2. Pokuty
KK Slavoj - 200,- Kč
Za neúčast na MP 2011 jednotlivců - seniorů.
SK Meteor E - 100,- Kč
Za chyby v zápise o utkáních 18. a 20. Kola MP IV.

3. Mladá Praha
8. turnaj Slavia 15.03.11 ÚT 17:00
Pro turnaj na Slavii se přihlaste J. Zimákové 604 208 984.

4. Mistrovství Prahy jednotlivců 2011
STK schválila výsledky Mistrovství Prahy jednotlivců na rok 2011 pro kategorie: muži – kvalifikace, senioři, seniorky, dorost, dorostenky a žákyně.

5. Doplnění VV PKS
Na pozici hospodáře PKS byl kooptován Jan Novák z oddílu DP Praha.

6. Starty náhradníků
3. start absolvovali tito hráči:
Koščo Peter S. Rudná 12109
Kocan Josef ml. KK Slavia 17701
Chuchler Hugo PSK Union 09459
Komorník Milan TJ Praga 23626

7. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 23. 3. 11 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

9.2.2011


1. Průběh soutěží
V jarní části Divize AS odehrána již 4 kola. Zatím je odloženo 1 utkání.
V pražských soutěžích je odloženo pouze 1 utkání v MP2.

2. Pokuty
DP Praha D – 100,- Kč
Za pozdní odeslání výsledku ( dle bodu 16/c Rozpisu ...).
Sokol Rudná E – 100 Kč
Špatně vyplněné jméno a registrační číslo (dle bodu 16/c
Rozpisu ...).
DP Praha oddíl – 200,- Kč
Špatně vyplněná soupiska - reg.č. hráče Libora Tomeše (dle bodu 3 Rozpisu ...)

3. Mladá Praha
8. turnaj Slavia ??.?? NE 9:00
9. turnaj Konstruktiva 04.03. PÁ 16:00
10. turnaj Zahradní město 27.03. NE 9:00
FINÁLE Meteor 15.05. NE 9:00

STK a Komise mládeže upřesní termín turnaje na Slavii.

4. Mistrovství Prahy jednotlivců 2011
STK projednala stav přihlášek do Mistrovství Prahy jednotlivců na rok 2011.
Komise rozhodčích obsadila rozhodčí pro Mistrovství Prahy, s ohledem na počet přihlášených startujících v jednotlivých kategoriích.
STK a Komise mládeže upřesní, zda se s ohledem na počet přihlášených budou konat Mistrovství Prahy jednotlivců ve všech kategoriích.

5. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 5. jarním kole mistrovských soutěží ve středu 2. 3. 11 od 17 hodin na kuželně Meteoru.


 PKS - Poslední aktualizace  06.07.2011
e-mail - webmaster