STK - Jaro 2012

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřteko
va 540
mobil: 776 775 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Vodárenská 2323, Kladno
mobil: 776 172 852
tel. 312525320
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivankokarol@email.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


 

7. 3. 2012


1. Udělení pokut
     STK uděluje pokutu 200 Kč vedoucímu družstva KK DP Praha za připuštění háče ke startu aniž by tento před svým startem předložil platný registrační průkaz.
    STK uděluje pokutu 200 Kč vedoucímu družstva SK Meteor za nezkontrolování registračního průkazu hráče Milana Švarce a tím ho připustili ke startu aniž by tento průkaz viděl.

2. Výsledek zápasu DP - Meteor
     Start náhradníka Milana Švarce byl anulován a výsledek platí, protože startovalo pět hráčů (viz čl. 15, bod 1 SŘ).

3. Průběh soutěží
    STK konstatovala, že se poměrně slušně daří dohrávat odložené zápasy (až na MP 3) ať už z důvodu extrémní zimy v únoru nebo různých poruch na ASK či jiném zařízení. Zároveň tímto STK opět apeluje na nutnost odehrání zápasu v řádném termínu a případnou nutnost odložení zápasu konzultovat se skupinářem s tím, že se již dopředu snaží obě zúčastněná družstva najít nejbližší vhodný termín. Nejkritičtější situace je v MP 3, kde je odloženo 8!!! utkání, následuje MP 1 (4 – taky dost), v MP 4 jsou odloženy 3 zápasy a nejméně odložených je ve dvojce, kde jsou odloženy pouhé dva zápasy.

4. Důležitá informace !!! (hledá se nový skupinář MP3)
    Jak jistě mnozí zaregistrovali, tak nynější skupinář MP 3 z časových důvodů s touto „prací“ od příštího ročníku končí. Pokud by měl někdo vážný zájem dělat „skupináře trojky“ nechť se ozve emailem na pks@centrum.cz. Pokud někdo budete mít o tuto dobrovolnou činnost zájem, najdou se mezi stávajícími skupináři jistě takoví, kteří v začátku rádi vypomohou.

5. Příští jednání VV a STK
  
Příští jednání VV a STK PKS se uskuteční 28. 3. 2012 od 17 hodin na kuželně Meteor.
 

 

15. 2. 2012


1. Udělení pokut
    STK uděluje pokutu 300 Kč vedoucímu družstva Admira Kobylisy za nepředložení platných registračních průkazů před startem v zápase Admira A vs. Rudná A.
    STK uděluje pokutu 300 Kč vedoucímu družstva Rudná A za nezkontrolování registračních průkazů před startem hráčů v zápase Admira A vs. Rudná A.

2. Kontumace zápasu
     Výsledek zápasu Admira A vs. Rudná A byl kontumován z důvodu neoprávněného startu pěti hráčů (propadlé registrace) Admiry A ve prospěch družstva Rudná A. Družstu Admira Kobylisy A se přiznává kontumační výsledek 0:16, průměr z průměrů drah se nemění. Družstvu S. Rudná A se přiznává celkový výsledek 16:0, dva body do tabulky a průměr z průměrů drah se nemění (viz. Článek 18, bod 8 SŘ).

3. Průběh soutěží
    STK konstatovala (s odkazem na regulérnost soutěží), že je nutno případné odložené zápasy sehrát v co nejblžším termínu.

4. Příští jednání VV a STK.
Příští jednání VV a STK PKS se uskuteční 7. 3. 2012 od 17 hodin na kuželně Meteor.
 

 

25. 1. 2012


1. Dohoda o divizi
    Byla projednána dohoda mezi STK Středočeského svazu a STK Pražského svazu kuželek ohledně společné soutěže divize pro příští ročník 2012/2013 s pražskými družstvy hrající tuto soutěž. Pět družstev vyslovilo souhlas. Družstvo SC Radotína si vzalo týden na rozmyšlení. Podrobnosti této dohody zveřejníme hned jakmile se definitivně schválí oběma svazy.

2. Průběh soutěží
     Byl projednán problém nových soupisek pro jarní část soutěží, a to s prošlými registračními průkazkami.
Dle podzimních soupisek řada hráčů má propadlou platnost registračních průkazek, a protože oddíly nezaslaly nové soupisky, skupináři musí považovat start těchto hráčů za neoprávněný a vyvodit z toho příslušné sankce.
Apelujeme touto cestou na všechny vedoucí oddílů, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a uvedli vše do pořádku v zájmu regulérnosti soutěží..

3. Mistrovství Prahy jednotlivců
    STK projednal nastávající Mistrovství Prahy jednotlivců v kategoriích junioři, juniorky v podobě změny, spočívající v tom, že se Mistrovství odehraje pouze v sobotu z důvodů menšího počtu přihlášených hráčů. (viz časový harmonogram). Dále projednal a schválil účastníky kvalifikace mužů pro Mistrovství Prahy z důvodů omluvených hráčů a přidělení volných míst dalším zájemcům.
    Dále byly projednány připomínky a návrh p. Hrubého ze Slavoje Praha na úpravu rozpisů pro Mistrovství Prahy jednotlivců mužů pro příští rok 2013.

4. Uvolnění z funkce
     VV přijal žádost Martina Berezněva o uvolnění z funkce skupináře pro příští ročník soutěží 2012/2013.
    Výbor se rozloučil s ing Jiřím Ujhelyim a poděkoval mu za práci, kterou pro pražské kuželky po dlouhá léta odváděl. Současně se zabýval řešením kým a jak Jirku nahradit, aby naše internetové stránky neztratily dobrý zvuk a nadále sloužily kuželkářské veřejnosti jako doposud.

5. Občanské sdružení
     Výbor projednal informaci o dalším působením PTÚ s ohledem na vytvoření občanského sdružení z našeho PKS.

6. ME Seniorů
     VV vzal na vědomí informaci o konání V.neoficiálního ME seniorů pro rok 2012 konaném v Srbsku v Novém Sadu ve dnech 8.-12.5.2012.

7. Příští jednání VV a STK.
Příští jednání VV a STK PKS se uskuteční 15. 2. 2012 od 17 hodin na kuželně Meteor.
 


 PKS - Poslední aktualizace  27.08.2012
e-mail - webmaster