STK - Podzim 2007

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřtekova
mobil: 604 252 470
byt 283 852 791
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Dr. Foustky 1278,

mobil: 776 172 852
tel.: 312 687 069
srdo@centrum.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná,
Hořelické nám. 1264

mobil:
724 800 900
byt:
311 670 637
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP V

František Ďuriček
149 00 Praha 4,

Benkova 1700

mobil:
603 715 070
zam.:
284684738
f.duricek@centrum.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8, Tanvaldská 1337/5

fenclova@praha.feron


29.08.07 3.10.07 24.10.07 14.11.07 05.12.07 05.12.07
 

  18.12.2007


1.  Průběh soutěží
Všechna utkání Divize AS a všech pražských soutěží dohrána s výjimkou MP V, kde zbývají dohrát utkání v lednovém termínu.
2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Kochánek Karel do VŠTJ 7950 04.12.07
Fridrichová Dana do Slavoj D 12521 06.12.07
Vávra Ivo do Vršovice E 19845 06.12.07

3. Projednání stížnosti
STK projednala stížnost Sp. K.Hora C k diviznímu utkání Sokol Vršovice B – Sparta Kutná Hora C, na technický stav a čistotu kuželny ve Vršovicích a rozhodla takto:
 ● Nařízena rekolaudace kuželny za přítomnosti zástupců Technické komise PKS a SKKS.
 ● V případě zjištěných nedostatků musí být tyto odstraněny do zahájení jarní části soutěže.
 ● Do odstranění zjištěných závad odehrají družstva S. Vršovice divizní utkání na cizí kuželně.
 ● Na první 3 utkání jarní části budou delegováni rozhodčí takto:
    -  na první 2 utkání jarní části budou delegování rozhodčí z SKKS.
    - na 3. utkání neutrální rozhodčí z PKS.
     Těmto delegovaným rozhodčím uhradí oddíl S.Vršovice odměnu ve výši 200,- Kč. 

4. Termíny Mladá Praha – jaro 2008
STK schválila termíny navržené Komisí mládeže pro jarní část soutěže takto:

20.1.08 – Slavie - 9,00 - Zimáková
10.2.08 – Admira - 9,00 - Novotný
09.3.08 – Rudná - 9,00 - Berezněv
30.3.08 – Vršovice - 9,00 - Ivanko
13.4.08 – Radotín - 9,00 - Ujhelyi
20.4.08 – V.Popovice - Finále -10,00 - Firek

5. Termíny MP dorostu družstev  – jaro 2008
STK schválila termíny navržené Komisí mládeže pro jarní část soutěže družstev takto:

14.3.08   – Union
04.4.08 – Konstruktiva

6. Termíny Mistrovství Prahy  2008 jednotlivců
Mistrovství Prahy se ve všech kategoriích hrají na 120 h.s. kromě mladších žáků a žákyň a družstev žen, kteří hrají na 100 h.s.

Juniorky 18. a 20.1.08 Konstruktiva - Pleticha
Muži – kvalifikace 19.1.08 Konstruktiva - Pleticha
Junioři 19. a 20.1.08 Union - Bouchal
Žáci 26. a 27.1.08 Konstruktiva - V.Šípek  a K. Ivanko.
Žákyně 26. a 27.1.08 Konstruktiva - V.Šípek  a K. Ivanko.
Dorostenci 26. a 27.1.08 Konstruktiva - V.Šípek  a K. Ivanko.
Dorostenky 26. a 27.1.08 Konstruktiva - V.Šípek  a K. Ivanko.
Muži 1. a 2.3.08 Union/Slavia - Firek
Ženy 1. a 2.3.08 Slavia/Union - Novák L.
Senioři 9.3.08 Slávia - Šípek
Seniorky 9.3.08 Union - Zimáková
Ženy – družstva 29.3.08 V. Popovice - Novotný

8. Soupisky a los jarní části soutěže
STK připomíná, že termín zaslání soupisek pro jarní část soutěží je 31.12.2007.
Soupisky se zasílají pouze v případě změn. V případě, že hráč nižšího družstva v průběhu podzimní části soutěže spadl do vyššího družstva, je pro jarní část opět členem družstva, za které zahájil podzimní část soutěže (tedy nižšího) a nová soupiska se v takovém případě nezasílá.
Dále STK připomíná, že rozlosování proběhlo pro celý ročník 2007-08 a pro jarní část se proto již nekoná společné setkání zástupců oddílů na rozlosování.

 

  05.12.2007


1. Zhodnocení SZO PKS
VV vyhodnotil Shromáždění zástupců oddílů PKS jako úspěšné. Program i cíle byly splněny. Na jednání chyběli zástupci pouze ze 4 oddílů – KK Slavia, S.Žižkov, S.Vršovice a I.PSKN. Usnesení ze SZO PKS bylo rozesláno na ČKA a jednotlivé oddíly a je součástí Kuželkáře č.5

2. Složení VV PKS
VV PKS pracuje nyní v tomto složení:

● Předseda VV PKS - Firek Petr - SK Meteor Praha
● Předseda STK - Pleticha Jaroslav - KK Konstruktiva
● Hospodář - Bouchal Václav - PSK Union
● Komise rozhodčích - Novák Libor - SK Uhelné sklady Praha
● Komise mediální a marketing - Ujhelyi Jiří - SC Radotín
● Komise trenérsko-metodická - Šípek Václav - KK Slavoj Praha
● Komise mládeže - Zimáková Jarmila - Sokol Rudná

3. Průběh mistrovských soutěží
● Divize AS – průběh bez problémů, aktuálně pouze 1 odložené utkání.
● V soutěžích MPI – MPV se snížil počet odložených utkání.

4. Pokuty
● S.Vršovice – dorost, 100,- Kč za neúčast na mistrovském turnaji dne 2.11.07 na Unionu.
● S.Vršovice – dorost, 300,- Kč za neúčast na mistrovském turnaji dne 24.11.07 na Slavii.
● STK rozhodla vyloučit družstvo dorostu S.Vršovice ze soutěže Mistrovství Prahy dorostu v souladu s Dodatkem k rozpisu Mistrovství Prahy družstev dorostu a Mladé Prahy jednotlivců, Soutěž družstev dorostu, čl. 8.

5. Nominace na Vánoční turnaj mládeže
VV PKS schválil nominaci komise mládeže na celostátní Vánoční turnaj mládeže v Zábřehu 8.-9.12.07.

6. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Machulka Luboš do S. Rudná B 16819 22.11.07
Jahelka Pavel do VŠTJ FS 15223 29.11.07
Moravec Pavel do PSK Union B 19961 28.11.07

 

  14.11.2007


1. Průběh soutěží
●  Divize AS – průběh bez problémů, odehrána všechna utkání.
● V soutěžích MPI – MPV trvá vysoký počet odložených utkání.

2. Přestupky
● Kocan Josef ml. , reg.č.17701 z KK Slavie E, který byl přeřazen od 4.10.2007 do KK Slavia A (viz Kuželkář č.3)
   odehrál neoprávněně po tomto termínu ještě 2 zápasy za KK Slavia E. Výsledky těchto utkání se mění takto:
●  9.10. 2007 v zápase Astra ZMZ C – Slavia E, který skončil 0:16 a 1813:2247 se mění na 2:14 a1813:1888
● 31.10.2007 v zápase Union E – Slavia E, který skončil 2:14 a 2260:2334 se mění na 8:8 a 2260:197

3.. Pozvánka na Valnou hromadu PKS
● Pozvánka na Valnou hromadu PKS, která se koná dne 26.11.2007 od 18,00 hod v salonku restaurace Meteor Praha je přílohou Kuželkáře č.4.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Jakub Pytlík do Slavoj C 15944 25.10.07
Jiří Brchel do Admira D 18327 30.10.07
Jiří Verner do TJ Radlice 11184 31.10.07
Jan Knytl do VŠTJ FS 15222 06.11.07
Irena Mikešová do S. Rudná F 18645 25.10.07

 

  24.10.2007


1. Průběh soutěží

● Divize AS – odehrána všechna utkání včetně 2 odložených.
● V soutěžích MPI – MPV trvá vysoký počet odložených utkání.
Vzhledem k zahájení provozu na Admiře ukládá STK oddílu S. Admira navrhnout termíny odložených utkání a
   kontaktovat do 11.11.07 příslušnými vedoucími hostující týmy a termíny odložených utkání nahlásit skupinářům

Odložená utkání musí být sehrána v termínech stanovených Rozpisem soutěže.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Vejvoda Adam do VŠTJ FS A 1561 04.10,07
Kocan Josef ml. do KK Slavia A 17701 04.10.07
Krčma Jaroslav do S. Admira C  819 16.10.07
Kašpar Jiří do S. Admira C 1256 19.10.07
Císař David do S. Rudná D 14610 19.10.07

3. Nominace na Vánoční turnaj dorostu
Nominaci hráčů a hráček na celostátní Vánoční turnaj dorostu, který se koná 8.-9.12.07 v Zábřehu provede komise mládeže po turnaji Mladá Praha na Konstruktivě, který se koná 16.11.07.

4. Volby do VV PKS
VV PKS na svém posledním  jednání  rozhodnul, že volby do VV PKS se budou konat dne  26.11.2007, od 18 hodin v salonku restaurace Meteor. Voleb se zúčastní zástupci ze všech pražských oddílů.
Hledáme zejména zástupce pro práci s mládeží, ale i na další pozice.  Svoje zástupce nahlaste předsedovi VV PKS P.Firkovi na uvedený kontakt.
zam.: 22712713,
mobil: 608 710 283.

 
03.10.2007


1. Průběh soutěží

● Divize AS – v letošním ročníku má Praha 3 zástupce - S.Vršovice, S.Vršovice B a SC Radotín. Průběh soutěže je  
   zatím bez problémů.
● V soutěžích MPI – MPV je k dnešnímu dni 15 (!) odložených utkání. To je dáno zejména rekonstrukcí kuželny na 
   Admiře. Přesto STK apeluje na všechny oddíly a skupináře jednotlivých soutěží na dodržování důvodů, které 
   umožňují utkání odložit.
● Odložená utkání musí být sehrána v termínech stanovených Rozpisem soutěže.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Hartina Petr do Sparta 19713 24.09.07
Lankaš Jiří do Sparta 13363 24.09.07
KNAP Filip do Slavia D 19901 25.09.07

3. Ukončení rekonstrukce na Admiře
Podle informací z oddílu TJ Sokol Admira Kobylisy by rekonstrukce na kuželně měla být ukončena a od 10.10. bude možné hrát mistrovská utkání ve všech soutěžích.

4. Rozhodčí pro turnaje Mladá Praha - Podzim 2007

Datum

Čas Kuželna

Garant  PKS

Rozhodčí

22.09.07

09:00 Radotín Ujhelyi Navrátil –dop., Vávra – odp.

07.10.07

09:00 Zvon Ivanko Vávra – dop.. Ivanko – odp.

21.10.07

09:00 Zahradní město Novotný Zinecker, Ivanko

16.11.07

16:00 Braník Zichová Novotný, Hnízdil

02.12.07

09:00 Meteor Firek Vávra – dop., Kněžek – odp.
 

5. Rozhodčí pro turnaje Mistrovství Prahy dorostu - Podzim 2007

Datum

Čas

Kuželna

Garant PKS

Rozhodčí

02.11.07

16:00

Union

Bouchal

Vávra

24.11.07

09:00

Slavia

Kochánek K.

Bernat

 
29.08.2007


1. Rozlosování soutěží
Proběhlo tentokráte poprvé na celý ročník 2007-08. Pro jarní část soutěže již losování nebude probíhat.

● S.Admira Kobylisy vzhledem k rekonstrukci kuželny odkládá utkání pro první 2 kola na domácí dráze.
● Oddíly S.Vršovice a KK Slavoj nemají zaplaceno startovné do soutěží. V případě, že tak neučiní do zahájení
   soutěží vystavují se riziku, že jejich družstva nebudu připuštěny ke startu v soutěžích.
● Do soutěže MP 5 byla schválena dodatečná přihláška pro start družstva Astra ZMZ E se souhlasem všech družstev
   startujících v této soutěži.

2. Mladá Praha
Soutěž zahajuje 1.turnajem 22.9. v Radotíně. Kontaktní osoba je J.Ujhelyi 724 427 298. Rozpis pro r.2007-08 bude STK rozeslán oddílům do zahájení této soutěže.

3. Rozhodčí pro turnaje Mladá Praha
Pro celodenní turnaje Mladá Praha budou nominování vždy 2 rozhodčí (1 dopoledne, 1 odpoledne). Každý rozhodčí obdrží úhradu 200,- Kč. Úhradu vyplatí rozhodčím garant turnaje. Úhrady  pro jednotlivé turnaje zajistí hospodář PKS V.Bouchal.

4. Dodatek Rozpisu soutěží r. 2007-08
STK vydala Dodatek rozpisu soutěží pro r. 2007-08 pro soutěž MP V. Jeho obsahem je popis play-off po ukončení základní části soutěže.

5. Pozor na změny a novinky v kuželkářských předpisech
STK upozorňuje na změny a novinky v kuželkářských předpisech platných od 1.7.2007. Věnujte jim ve všech oddílech maximální pozornost. A to nejen na funkcionářské úrovní výborů, vedoucích a trenérů družstev, ale zejména hráči by měli dobře znát, co je v předpisech nového, aby při utkáních nebyli nepříjemně překvapeni.


 PKS - Poslední aktualizace  30.01.2008
e-mail - webmaster