STK - Podzim 2008

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřtekova 540
mobil: 776 610 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Dr. Foustky 1278,

mobil: 776 172 852
tel.: 312 687 069
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP V

František Ďuriček
149 00 Praha 4,

Benkova 1700

mobil:
603 715 070
zam.:
284684738
f.duricek@centrum.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


27.08.08 91.10.08 21.10.08 12.11.08 04.12.08 17.12.08 -
 

 17.12.2008


1. Průběh mistrovských soutěží
Všechny pražské mistrovské soutěže byly kompletně dohrány. Stejně tak Divize AS.


2. Pokuty

Sokol Vršovice D: 300,- Kč
V utkání 10. kola MP II S. Vršovice D – SK Meteor B se domácí hráči nedostavili v dostatečném počtu v čekací době k zahájení utkání.
STK vyhlásila kontumační výsledek ve prospěch hostujícího týmu 0:16. Průměr z průměru drah se nemění (viz Článek 18 SŘ).

3. Projednání dopisu KK Konstruktiva
VV projednal dopis trenérů dorostu KK Konstruktiva k nominaci dorostu na Vánoční turnaj v Olomouci (konaný 6.-7.12.08), zveřejněné 15.11.08.
Dopis byl zaslán 17.12.08. Vyjádření obdrží oddíl
KK Konstruktiva od komise mládeže.

4. Soupisky pro jarní část soutěží
STK upozorňuje oddíly na Rozpis, II.Technická ustanovení, znění bodu 3. Soupisky pro jarní část soutěží je nutné zaslat ve trojím vyhotovení na adresu předsedy STK do 31.12.2008, a musí splňovat ustanovení bodu 5 tohoto rozpisu. Pokud na soupisce nedochází ke změně, nemusí oddíl pro jarní část soutěže zasílat novou soupisku.
POZOR:
Podzimní soupisky jsou platně ve stavu po odehrání posledního podzimního kola. Pokud tedy byl hráč přepsán po jeho 3. startu na soupisku vyššího družstva, je členem tohoto družstva i pro jarní část soutěže a za nižší družstvo již nemůže na jaře startovat (za vyšší ano).
Pokud by tedy měl být při zahájení jarní části opět členem nižšího družstva, je nutno poslat nové soupisky.

5. Rozlosování jarní části soutěží
Rozlosování bylo provedeno již před zahájením podzimní části soutěží a setkání k losu jarní části soutěží se tedy nekoná. STK však upozorňuje oddíly na včasné sehrání všech utkání, zejména pokud by bylo nutné některá odložit s ohledem na Velikonoce a květnové svátky.
Pro jarní část soutěže nejsou žádné náhradní termíny
a utkání je proto třeba předehrát, příp. sehrát do ukončení posledního kola jarní části soutěží.

6. Rozpis Divize AS
Na společném jednání zástupců PKS a SKKS bylo dohodnuto, že SKKS zašle PKS návrh Rozpisu pro ročník 2009-10 v průběhu ledna 2009, aby po případném zapracování připomínek byl Rozpis včas k dispozici, před odesíláním přihlášek oddílů do nového ročníku.

7. MP 2009 jednotlivců
STK schválila rozpis pro kvalifikaci na Mistrovství Prahy v kategorii mužů. Rozpis je součástí toto čísla Kuželkáře.

8. Zpráva hospodáře
Hospodář PKS V. Bouchal seznámil VV PKS s finančním stavem účetního konta PKS. Ve zprávě vyzdvihnul, že se negativně projevily zejména 2 skutečnosti:
• Platby Sazky ve výrazném zpoždění
• Trvá nárůst cen za pronájmy Mistrovství Prahy jednotlivců.
VV PKS tuto situaci promítne do přípravy rozpočtu na r. 2009 a v případě nutnosti i do Rozpisu Mistrovských soutěží pro r.2009-10 a návazně do Rozpisu Mistrovství Prahy jednotlivců na r.2010.

9. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 28.1.09 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 04.12.2008


1. Průběh mistrovských soutěží
V rámci mistrovských soutěží je odloženo celkem 17 (!) utkání (MP I – 4, MP II – 4, MP III – 1, MP IV – 3
a v MP V - 5). Pro všechna utkání jsou schváleny náhradní termíny.
V rámci divizní soutěže není odloženo žádné utkání.

2. MP 2009 jednotlivců
24.01.09 Muži kvalifikace Union Union
21.-22.2.09 Muži Konstruktiva- Slavia Konstruktiva- Slavia
21.-22.2.09 Ženy Slavia - Konstruktiva Slavia - Konstruktiva
21.-22.2.09 Dorost - Žáci Union Union
14.-15.3.09 Juniorky - Seniorky Slavia Slavia
14.03.09 Senioři Union Union
14.03.09 Junioři  Konstruktiva  Konstruktiva
14.03.09 Dorostenky-Žákyně Rudná Rudná
18.04.09 Družstva žen Velké Popovice Velké Popovice
 
3. Mladá Praha – jaro 2009
25.01.09 Velké Popovice
01.02.09 Vršovice
08.02.09 Radotín
15.02.09 Admira
27.03.09 Konstruktiva
26.04.09 FINÁLE – na Slavii
 
4. MP Dorost družstev – jaro 2009
20.03.09  Slavia
03.04.09  Union

5. Změna ve VV PKS
VV PKS na svém jednání kooptoval Šmejkala na funkci hospodáře. Od 1. 1. 2009. v ní nahradí V. Bouchala, který se z pracovních důvodů nemůže dále věnovat této práci.

6. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Petr Dvořák do SC Radotín 13626 28.11.08
iří Jankovec do DP Praha 2551 26.11.08

7. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 14.12.2008 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 12.11.2008


1. Průběh mistrovských soutěží
V rámci mistrovských soutěží je odloženo celkem 13 (!) utkání ( MP I – 3, MP II – 5, MP III – 3, MP IV – 1
a v MP V -1). Pro všechna utkání jsou stanoveny náhradní termíny do ukončení podzimní části soutěže.V rámci divizní soutěže odloženo 1 utkání.

2. Rozpis Divize AS
VV PKS seznámil se stavem J. Jančálka, prezidenta ČKA, který se účastnil jednání. Ten přislíbil další společné jednání zástupců PKS a SKKS za účasti předsedy STK ČKA H. Slavíka.

3. Změna termínu Mladá Praha !
5. turnaj Mladá Praha na Meteoru se bude hrát již v neděli 30. 11. 08 (místo 7. 12.).
Pro 2. kolo MP dorostu družstev platí termín v pátek
28. 11. 08 na Konstruktivě.

4. Nominace dorostu na Vánoční turnaj 2008
VV odsouhlasil návrh Komise mládeže na nominaci hráčů a hráček do reprezentace Prahy pro Vánoční turnaj 2008, který se uskuteční 6. a 7. 12. 08 na kuželně HKK Olomouc.
Dorostenci:
M. Vaško – KK Slavoj, D. Kuděj – Uhelné sklady
Dorostenky:
L. Panenková – S. Rudná, I. Mikešová – S. Rudná
Necestující náhradníci:
Š. Janoušková – Konstruktiva
D. Hlom – S. Rudná
Nominovaní hráči budou kontaktováni vedoucím výpravy
J. Zimákovou.

5. MP 2009 jednotlivců
STK připraví na příští jednání návrh termínů a místa konání pro Mistrovství Prahy jednotlivců a družstev žen na r. 2009.

6. Výzva oddílům
VV a STK se obrací na oddíly, které mají zájem uspořádat tato 2 Mistrovství Prahy 2009:
Družstva žen: 18. 4. 09 nebo 19. 4. 09
Dorost: 21. a 22. 2 .09 nebo 14. a 15. 3. 09
V případě zájmu kontaktujte do 30.11.08 předsedu STK
J. Pletichu.
mob.: 777 561 418
e-mail: pletichaj.@seznam.cz

7. Upozornění STK
STK upozorňuje družstva a hráče na dodržování pravidel při mistrovských utkáních, zejména na zákaz alkoholických nápojů (vč. piva) v hracím prostoru a na nedovolené opouštění hracího prostoru hráčem v průběhu hry (vč. před ukončením hry soupeře).

8. Napomenutí
Napomenutí družstvu Sokola Vršovice A-dorost za neúčast na 1 turnaji MP dorostu družstev 1. 11. 08 na Unionu.

9. Pokuty
DP Praha C: 100,- Kč
Pozdní odeslání hlášenky z utkání 8. kola MP IV mezi
DP Praha C – Sj. V.Popovice B
Konstruktiva F: 100,- Kč
Pozdní odeslání hlášenky z utkání 7. kola MP IV mezi
Konstruktiva F – Uhelné sklady D

10. Přeřazení hráčů do vyšších družstev

Milan Komorník

do TJ Praga

13626

20.10.08

Roman Hrdlička

do SC Radotín B

10965

03.11.08

Kateřina Šubrtová

do KK Slavia C

15365

23.10.08

Ondřej Maňour

do TJ Praga C

20739

06.11.08

Jiří Piskáček

do VSTJ FS B

10138

06.11.08

11. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 3.12.2008 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 21.10.2008


1. Průběh mistrovských soutěží
V rámci mistrovských soutěží je odloženo celkem 10 utkání ( MP I – 3, MP II – 4, MP III – 2, MP IV - 1 ). Pro všechna utkání jsou stanoveny náhradní termíny do ukončení podzimní části soutěže.
V rámci divizní soutěže odehrána všechna utkání.

2. Rozpis Divize AS
STK připravila podklady ke sporným bodům Rozpisu Divize AS, na základě kterých bude pokračovat v jednání s ČKA.

3. Nominace dorostu na Vánoční turnaj 2008
Komise mládeže připraví nominaci hráčů a hráček (vč. náhradníků) na Vánoční turnaj smíšených družstev dorostu v Olomouci. Návrh nominace předloží najednání VV PKS 12.11.08.

4. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Váňa Jiří do S. Žižkov B 20868 22.09.08
Stanislav Tichý do SK Rapid B 1169 29.09.08
Hladík Josef do S. Vršovice C 13843 30.09.08
Švéda Martin do S. Vršovice 01371 02.10.08
Zetek Jiří do S. Vršovice 01374 02.10.08
Kovár Martin do TJ Praga C 20740 09.10.08
Dvořák Vladimír do SC Radotín B  979 10.10.08
Glas Richard do VŠTJ FS 15470 16.10.08
Dvořáková Květa do SC Radotín B 9485 16.10.08

5. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 12.11.2008 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 01.10.2008


1. Průběh mistrovských soutěží
V rámci pražských mistrovských soutěží jsou odložena 2 utkání v MP2 a 1 utkání MPI bylo předehráno. V rámci divizní soutěže odehrána všechna utkání.

2. Rozpis Divize AS
STK připraví podklady ke sporným bodům Rozpisu Divize AS a zašle na ČKA.
 
3. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Josef Kocan ml. do KK Slavia 17701 23.09.08
Pavel Jahelka do VŠTJ FS 5223 25.09.08
Adam Vejvoda do VŠTJ FS 1561 25.09.08
Martin Pondělíček do SC Radotín 05104 25.09.08
Petr Kšír do TJ Praga C 20738 25.09.08

4. Omluva
VV PKS se omlouvá všem hráčům a hráčkám, kteří byli v Play-off 2007-08 v květnu ve V.Popovicích a kteří měli obdržet ocenění na 1.podzimním turnaji Mladá Praha na Zahradním městě. Ceny jim byly předány až na 2.turnaji na Uhelných skladech 28.9.08.

5. Pokuty
Slavia Praha: 100,- Kč.
V utkání 1.kola Mistrovství Prahy 1 Sparta-Slavia, neoznačen v zápisu o utkání náhradník dle Rozpisu soutěží, 17. Hlášení výsledků, bod b).

6. Upozornění – Mladá Praha a MP dorostu
STK PKS upozorňuje všechny oddíly, hráče a hráčky, kteří se účastní turnajů Mladá Praha a Mistrovství Prahy dorostu, na povinnost hrát v dresu oddílu. Při nedodržení jim rozhodčí neumožní startovat.
POZOR:
MP dorostu – 1.kolo na Unionu až v sobotu 1.11. od 9:00.
Mladá Praha – 4.turnaj 9.11.08 na Slavii již od 8:00.

7. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 22.10.08 od 17 hodin na Meteoru.'
 

 

 27.8.2008


1. Rozlosování mistrovských soutěží 2008-09
Proběhlo 27.8.08 od 17 hodin na Konstruktivě za účasti zástupců družstev všech oddílů.
Zjištěné nedostatky:.

1.1 Nezaplacené startovné oddílů:
SK Rapid - 3 družstva
S. Vršovice - 1 družstvo
Uhelné sklady - 1 družstvo

Oddíly budou neprodleně kontaktovat předsedu STK J.Pletichu (777 561 418).
V případě nezaplacení nebudou družstva připuštěna ke startu v soutěži.

1.2 Závady na soupiskách
Oddíly S.Vršovice a S.Rudná (viz Pokuty)

1.3 Neúčast zástupce družstva
Rozlosování se nezúčastnil zástupce družstva KK Slavia D v MP 5.

2. Play-Off v Mistrovství Prahy 5
Vzhledem k počtu přihlášených družstev bude v MP 5 po  ukončení základní části soutěže opět sehráno Play-Off o postup. Dodatek Rozpisu vydá STK.

3. Rozpis Divize AS 2008-09
STK projednala reakci SKKS na připomínky PKS. O vzniklé situaci bude VV PKS informovat ČKA.

4. Pokuty
Sokol Vršovice - 100,- Kč - závady na soupiskách
Sokol Rudná - 100,- Kč - závady na soupiskách

5. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 1.10.08 od 17 hodin na Meteoru.

 


 PKS - Poslední aktualizace  05.01.2009
e-mail - webmaster