STK - Podzim 2009

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřtekova 540
mobil: 776 610 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Dr. Foustky 1278,

mobil: 776 172 852
tel.: 312 687 069
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


 

 21.12.2009


1. Průběh soutěží
Divize AS dohrána,  všechna utkání odehrána bez problémů.
V pražských soutěžích dokončena podzimní část soutěže. Do zahájení jarní části soutěže budou dohrána zbývající resp. odložená utkání v MP 2 - 1 utkání, v MP 4 - 2 utkání.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
VESELÝ Daniel 01297 do Astra ZMZ A 04.1.2.09
HLOM David 20122 do S. Rudná C 02.12.09
MATOUŠKOVÁ Markéta 05400 do Slavoj D 16.12.09

3. Pokuty
Sokol Vršovice
Oddíl dosud nezaplatil pokutu a penále za závady na soupiskách pro podzimní část mistrovských soutěží. Oddíl se tak vystavuje riziku, že žádné jeho družstvo nebude připuštěno do jarní části soutěží.

4. Informace z jednání ČKA
P. Firek  a J. Pleticha seznámili s výsledky jednání ČKA. Podrobnější informace obdrží zástupci oddílů na Shromáždění zástupců oddílů PKS, které se koná 13.1. od 18. hodinu v salonku restaurace Meteor v Libni.

5. Mistrovství Prahy 2010
STK schválila konání Mistrovství Prahy 2010 jednotlivců. Uspořádání mistrovství v jednotlivých kategoriích bylo projednáno s jednotlivými oddíly.

Muži – kvalifikace  31.1.10 Slavia
Muži 20. - 21.3.10 Union-Konstr.
Ženy  20. - 21.3.10 Konstr.-Union
Junioři, juniorky 20. - 21.3.10 Slavia
Senioři a seniorky 3. -  4.4.10 Konstruktiva
Dorost, dorostenky 10. - 11.4.10         Union
Žáci a žákyně 10. - 11.4.10 Union

6. Vánoční turnaj mládeže
VV poděkoval dorosteneckému výběru za dobrou reprezentaci Prahy na tradičním Vánočním turnaji mládeže, který se tentokráte konal v Kutné Hoře.

7. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 3. jarním kole, tj. 17.2.2010 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 2.12.2009


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů.
V pražských soutěžích jsou odložena celkem 4 mistrovská utkání (2x v MP1, 1x v MP2 a 1x v MP 4).
Náhradní termíny pro odložená utkání jsou určeny.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
KOTÁPIŠ J. 01713 do PSK Union A 12. 11. 2009
VYKOUKOVÁ J. 19667 do PSK Union E 16. 11. 2009
KOCAN Josef ml. 17701 do KK Slavia A 24. 11. 2009
KAŠPAR D. 01237 do TJ Praga 26. 11. 2009
MIZEROVÁ M. 15736 do Slavia E 26. 11. 2009

3. Pokuty
Sokol Vršovice - dorost: 100,- Kč
Za neúčast družstva dorostu na 2. mistrovském turnaji 22. 11. 09 na kuželně PSK Union.

Uhelné sklady a Sokol Vršovice: 100,- Kč penále.
Oba uvedené oddíly doposud nezaplatily pokutu za závady v soupiskách, která jim byla udělena viz Kuželkář č.1 a 2. V souvislosti s upozorněním z jednání STK 11.11.09 zveřejněném v Kuželkáře č.3, tak zaplatí penále 100,- Kč. Celkem tedy 200, - Kč za uvedené nedostatky.
Pokud uvedené oddíly nezaplatí pokuty, nebudou jejich družstva připuštěna do jarní části mistrovských soutěží.

4. Omluva
STK se omlouvá oddílům DP Praha, KK Slavia a PSK Union za chybně uvedené zdůvodnění pokuty v Kuželkáři č. 2. Pokuta byla udělena za závady v soupiskách, nikoli za pozdní odeslání soupisek.

5. Soupisky pro jarní část soutěží
STK upozorňuje oddíly na Rozpis, II. Technická ustanovení, znění bodu 3. Soupisky pro jarní část soutěží je nutné zaslat ve trojím vyhotovení na adresu předsedy STK do 31. 12. 2009, a musí splňovat ustanovení bodu 5 tohoto rozpisu. Pokud na soupisce nedochází ke změně, nemusí oddíl pro jarní část soutěže zasílat novou soupisku.
POZOR:
Podzimní soupisky jsou platné ve stavu při zahájení podzimní části soutěže. Pokud tedy byl některý hráč v průběhu podzimní části přepsán po jeho 3. startu na soupisku vyššího družstva, je před zahájením jarní části soutěže opět členem původního družstva. V takovém případě tedy není nutné zasílat nové soupisky a hráč může opět startovat jako náhradník.


6. Vánoční turnaj mládeže
Pro vánoční turnaj mládeže, pořádaný ČKA, který se koná 12. – 13. prosince 2009 v Kutné Hoře, nominovala Komise mládeže tyto hráče a hráčky:

D. Kuděj - Uhelné sklady
J. Krýda - KK Slavia Prah
L. Panenková - Sokol Rudná
I. Mikešová - Sokol Rudná
Vedoucí výpravy - J. Zimáková


7. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční v pondělí 21. 12. 09 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 11.11.2009


1. Průběh soutěží

V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů. V pražských soutěžích jsou odložena celkem 3 mistrovská utkání (2x v MP1 a  1x v MP2). Náhradní termíny pro odložená utkání jsou určeny.
 

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
DVOŘÁK Mirek 04491 do SC Radotín A -
NOSEK Vladimír 21548 do SC Radotín C 4.11.2009
PAUK Radek 21550 do SC Radotín C 4.11.2009
TLUKA Vladimír 14125  do S. Vršovice D -
JANATA Petr  21451 do Sj. V. Popovice -
JIRÁNEK Tomáš 13003 do Slavia D 5.11.2009
BŘEZINA St. ml. 13509 do Slavoj E 5.11.2009

3. Pokuty

Pokuty za závady v soupiskách zveřejněné v Kuželkáři č. 1 a č. 2 doposud nezaplatily tyto oddíly:

  • KK Slavia

  • Sokol Vršovice

  • Uhelné sklady

  • DP Praha

  • PSK Union

  • S. Žižkov

Pokuty jsou směrovány na oddíly vzhledem k tomu, že dle Rozpisu soutěží II. bod 3 soupisky zasílají oddíly nikoli družstva. Oddíly, které nezaplatí pokuty do 30. 11. 2009 budou platit další penále ve výši 100,- Kč.

4. Mistrovství Prahy 2010

STK předložila návrh na konání Mistrovství Prahy 2010 jednotlivců. Uspořádání mistrovství v jednotlivých kategoriích bude projednáno s jednotlivými oddíly. Konání je navrženo na těchto kuželnách: 
 

Muži – kvalifikace  30. nebo 31.1.10 Slavia
Muž 20. - 21.3.10 Konstruktiva - Union
Ženy 20. - 21.3.10 Union - Konstruktiva
Junioři, juniorky 3. -  4.4.10 Slavia
Senioři a seniorky 3. -  4.4.10 Konstruktiva
Dorost, dorostenky  11. - 12.4.10 Union
Žáci a žákyně 11. - 12.4.10 Union

 
5. Příští jednání STK

Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 2. 12. 09 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 21.10.2009


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů.
V pražských soutěžích jsou odložena celkem 4 utkání (1x v MP1, 1x v MP2, 1x v MP3, 1x V MP4).
Náhradní termíny pro odložená utkání jsou určeny.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
VEJVODA Adam 01561 do VŠTJ FS
VLCEK Ivan 01234  do PSK Union B
RYBKA Tomáš 05752 do Slavia B
DVOŘÁK Vladimír 00979 do SC Radotín B
DVOŘÁKOVÁ K. 09485 do SC Radotín B
KOHOUT Karel 21167 do S. Rudná B
VÁCLAVÍK Jan 13002 do Slavia D

3. Pokuty
DP Praha, KK Slavia, PSK Union: 100,- Kč
STK uděluje pokutu výše uvedeným oddílům dle Rozpisu soutěží, Bod 3. Soupisky za neúplné nebo nesprávně vyplněné soupisky.

4. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 11.11.09 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 30.9.2009


1. Průběh mistrovských soutěží
V rámci pražských mistrovských soutěží je odloženo celkem 6 utkání (3 v MP1, 1 v MP3 a 2 v MP4). V rámci divizní soutěže jsou odehrána všechna utkání.

2. Pokuty
Oddílům Slavoj Praha, AC Sparta, Sokol Žižkov a Uhelné sklady: 100,- Kč
STK uděluje pokutu výše uvedeným oddílům dle Rozpisu soutěží, Bod 3. Soupisky za neúplné nebo nesprávně vyplněné soupisky.

3. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
JAHELKA Pavel do VŠTJ FS 15223 -
PISKÁCEK Jiří do VŠTJ FS 10138 -
TICHÝ Stanislav do Rapid B 01169 -
JÍCHA Václav do Admira C 00743 -
ČERVENKA Jar. do Rapid C 21450 22.9.09

4. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční ve středu 21.10.09 od 17 hodin na Meteoru.
 

 

 26.8.2009


1. Losování soutěží
Proběhlo 26.8. na Konstruktivě pro celý soutěžní ročník 2009-10 bez problémů. STK doporučuje oddílům co nejdříve dohodnout náhradní termíny za svátky 28.9. a 17.11., jinak jim bude termín určen v souladu s Rozpisem soutěží skupinářem.

2. Zápis o utkání
STK apeluje na všechny vedoucí družstev, aby pro zápisy z utkání posílané v elektronické podobě používali aktuální formulář.

3. Nezaplacené startovné
Startovné pro r. 2009-10 doposud nezaplatily oddíly KK Slavia a DP Praha, Pokud nezaplatí startovné do zahájení soutěží, nebudou jejich družstva startovat v soutěžích.

4. Schválení rozpisů
a/
STK schválila změnu Rozpisu Mistrovství hl.m. Prahy šestičlenných družstev mužů na 6 x 100 h.s. pro soutěžní ročník 2009 / 2010 v souvislosti s reorganizací soutěží.
b/
STK schválila Dodatek Rozpisu Mistrovství Prahy družstev dorostu a Mladé Prahy jednotlivců pro ročník 2009/2010.

Oba rozpisy budou vydány jako příloha Kuželkáře č.1 r.2009-10

5. Divize AS - podmínky pro družstva PKS

a/
Oddíl, který má družstvo v divizní soutěži, musí mít v soutěžním ročníku 2009-10 zařazeno družstvo v některé mistrovské soutěži dorostu a toto družstvo musí řádně absolvovat celý soutěžní ročník.
b/
Pokud oddíl nesplní tuto podmínku, musí hráči tohoto oddílu dorostenecké či žákovské kategorie v rámci svých soutěží odehrát dohromady alespoň 20 startů, přičemž jednomu hráči se započte nejvýše 8 startů. Do tohoto počtu je možno započítat starty v Poháru mladých naději a v soutěži Mladá Praha.
c/
Není-li oddíl schopen splnit podmínky uvedené v písm. a/ a b/  vlastními silami, může uzavřít písemnou dohodu s jiným oddílem, který ji splní místo něj. Tato písemná dohoda musí být předložena STK nejpozději do zahájení soutěže.
d/
V případe nesplnění podmínky pod písm. a) s případným využitím možností uvedených pod písm. b/ a c/, zaplatí družstvo poplatek ve výši 1000,- Kč. Tuto částku zaplatí oddíl nejpozději do 30.9.09 přímo na jednání STK.
e/
V případě nesplnění výše uvedených podmínek, bude příslušné družstvo považováno za přednostně sestupující bez ohledu na jeho umístění v soutěži.


6. Pokuty
Sokol Vršovice: 100,- Kč
STK uděluje pokutu oddílu Sokol Vršovice dle Rozpisu soutěží, Bod 3.Soupisky za pozdní odeslání soupisek.

7. Příští jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční 30.9.09 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

 

 29.7.2009


1. Soupisky také v elektronické podobě

STK se obrací na všechny oddíly pražských soutěží s prosbou, aby soupisky do r. 2009-10 kromě standardní papírové podoby zaslaly také v elektronické podobě.

Důvodem je, že aktuální verze programu pro zpracování výsledků umožňuje při zadávání nového ročníku načítat do programu přímo ze soupisek.

Správnou verzi soupisek naleznete zde.

Soupisky zasílejte předsedovi STK Jaroslavu Pletichovi na e-mail pletichaj@seznam.cz

 STK děkuje za spolupráci.


 PKS - Poslední aktualizace  27.02.2010
e-mail - webmaster