STK - Podzim 2010

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřteko
va 540
mobil: 776 775 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Vodárenská 2323, Kladno
mobil: 776 172 852
tel. 312525320
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


 

20.12.2010


1. Průběh soutěží
Divize AS byla dohrána. Zahájení jarní části divizní soutěže je 10. ledna 2011.
V pražských soutěžích jsou odložena celkem ještě 4 utkání
(1x v MP2, 2x v MP3 a 1x v MP4).
STK upozorňuje, že všechna odložená utkání musí být sehrána do zahájení jarní části soutěži, tj do 24. Ledna 2011.

2. Pokuty
Astra ZMZ B – 300,- Kč
Pokuta za nedostavení se k utkání 14. kola MP III
S. Vršovice D – Astra ZMZ B.
Družstvu Astra ZMZ B se přiznává kontumační výsledek
0 : 16, průměr z průměru drah se nemění.
Družstvu S. Vršovice D se přiznává celkový výsledek 16: 0, dva body do tabulky pořadí družstev, průměr z průměru drah se nemění (viz Článek 18 SŘ).

3 Starty náhradníků
3. start náhradníků
ŠMEJKAL Jar. PSK Union A 10912 15.12.
VÁŇA Pavel SK Žižkov 14590 15.12
JURÁŠEK Josef KK Slavoj 13557. 10.12
KOMORNÍK M. TJ Praga 23626 9.12

4. Mistrovství Prahy jednotlivců 2011
STK schválila Rozpisy Mistrovství Prahy jednotlivců na rok 2011 pro jednotlivé kategorie. Rozpisy jsou přílohou Kuželkáře č.6. Mistrovství se uskuteční v těchto termínech:

Muži so-ne 12.-13.3. Slavia - Konstruktiva
Ženy so-ne 12.-13.3. Konstruktiva-Slavia
Senioři ne 20.2. Slavia 1-4
Seniorky ne 20.2. Braník 3-6
Junioři so-ne 12.-13.3. Vršovice
Juniorky so-ne 12.-13.3. Vršovice
Dorost so-ne 19.-20.2. Admira
Dorostenky so-ne 19.-20.2. Admira

5. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční již po 2. jarním kole mistrovských soutěží ve středu 9. 2. 11 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

1.12.2010


1. Průběh soutěží
Divizi AS již dohrána. Zahájení jarní částí soutěží je 15. ledna 2011.
V pražských soutěžích je odloženo celkem ještě 11 utkání
(3x v MP1, 5x v MP2, 1x MP3 a 2x v MP4).

2 Starty náhradníků
3. start náhradníků
WOLF Karel S. Vršovice B 13850 18.11.

3. Mistrovství Prahy jednotlivců 2011
STK projednala návrh na místa konání Mistrovství Prahy jednotlivců pro rok 2011.
STK schválila Rozpis Kvalifikace Mistrovství Prahy jednotlivců mužů na R. 2011. Rozpis je přílohou Kuželkáře¨č.5.


4. Příští jednání VV a STK

Příští jednání VV a STK se uskuteční po 16. podzimním kole mistrovských soutěží tentokráte v pondělí 20. 12. 10 od 17 hodin na kuželně Meteoru.
 

10.11.2010


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů.
V pražských soutěžích je odloženo celkem 15 (!) utkání
(4x v MP1, 6x v MP2, 1x MP3 a 4x v MP4).

2. Pokuty a napomenutí
STK konstatuje nárůst přestupků při zasílání Zápisů z utkání. Všechny tyto přestupky budou trestány v souladu s Rozpisem soutěže.

PSK Union A – 100,- Kč
Nedodání zápisu o utkání a nenahlášení nového termínu utkání ani po předchozí pokutě. Zápis doručen po urgenci skupináře 17.10., nesprávně vyplněný. Doručeno správně vč. nového termínu až 27.10.

PSK Union A – 100,- Kč
Pozdní doručení zápisu o utkání Union A – Praga. Hráno 14.10., doručeno 16.10.

VŠTJ FS – 100,- Kč
Neuvedeno reg. číslo hráče u 2 posledních hráčů VŠTJ.

Praga – 100,- Kč
Nesprávná reg. čísla u hráče M. Bartoše (Praga) a hráče
M. Dubského (Sparta).

S. Vršovice B – 100,- Kč
Neoznačení náhradníků – 1x Vršovice, 2x VŠTJ.
Astra ZMZ – 100,- Kč
Neoznačení náhradníka VŠTJ (R. Glas).

Astra ZMZ – 100,- Kč
Pozdní doručení Zápisu o utkání a neuvedení reg. čísla.

Astra ZMZ C – napomenutí
Za odeslání Zápisu o utkání na jinou e-mailovou adresu.
 

3. Starty náhradníků
STK se obrací na všechny oddíly resp. vedoucí družstev, aby v případě startu hráče, který není uveden na žádné soupisce, uvedly tuto skutečnost do Zápisu o utkání.
3. starty náhradníků
FRANK Karel st. Sj. V. Popovice 02589 19.10.
KOCAN Josef ml. KK Slavia C 17701 26.10

4. Budoucnost soutěží mládeže
ČKA připravila dokument s návrhem soutěží mládeže pro další roky. VV doporučuje všem oddílům seznámit se s tímto dokumentem. Tento dokument je přílohou Kuželkáře č.4
.

5. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 12. podzimním kole mistrovských soutěží 1. 12. 10 od 17 hodin na kuželně Meteoru.

Výzva VV PKS
VV PKS se obrací na oddíly s žádostí a prosbou o doplnění VV na pozici hospodáře. Tato pozice je po odchodu
V. Bouchala již delší dobu neobsazena a pro bezproblémový chod je zcela nezbytné ji obsadit.

Dále se obracíme na oddíly s prosbou a žádostí o doplnění pro správu internetových stránek PKS (viz článek v předchozím Kuželkáři).

Svoje návrhy zasílejte na předsedu PKS P. Firka.
mobil: 608 710 283
zam.: 22712713
e-mail: farber@seznam.cz

20.10.2010


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů.
V pražských soutěžích je odloženo celkem 9 (!) utkání
(1x v MP1, 3x v MP2, 1x MP3 a 4 v MP4).
Aktuálně jsou ještě 2 utkání v MP2 jsou předehrána.

3. Starty náhradníků
PROCHÁZKA Robert S. Vršovice B 04766 13.10.
KOŠČO Peter S. Rudná . 12109 15.10

5. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 6. podzimním kole mistrovských soutěží 10. 11. 10 od 17 hodin na kuželně Meteoru.

29.09.2010


1. Dodatek Rozpisu soutěží 2010/11
V souvislosti se změnami Sportovně technických pravidel ČKA, platných d 1. 7. 2010, vydává STK Dodatek Rozpisu pro r. 2010/11, který je součástí tohoto čísla Kuželkáře. Věnujte tomuto Dodatku pozornost.

2. Průběh soutěží
V Divizi AS odehrána všechna utkání, zatím bez problémů.
V pražských soutěžích jsou odložena celkem 4 utkání (2x v MP1 a 2x v MP4).
Mladá Praha:
Letošní ročník soutěže Mladá Praha zaznamenává nejnižší účast a zájem oddílů v historii této soutěže.
VV, STK a Komise mládeže apeluje na všechny oddíly, aby do soutěže zapojily mladé hráče, jejichž počet by avizován na přihláškách do soutěží.

3. Starty náhradníků
ŽIŠKOVÁ Monika 00811 S. Vršovice 3.kolo

STK v souvislosti se změnami Sportovně technických předpisů ČKA připomíná, že po 3. startu zůstává hráč hráčem svého týmu (nikam nepadá) avšak do konce podzimní části nemůže již startovat jako náhradník.

4. Pokuty

PSK Union A – 100,- Kč
Nenahlášena porucha ASK a nedodán zápis z nedohraného utkání 2. kola MP1 hraného 16.9.10 mezi družstvy PSK Union A – AC Sparta. Současně nenahlášen nový termín utkání ani po urgenci skupináře.

5. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 6. podzimním kole mistrovských soutěží 20.10.10 od 17 hodin na kuželně Meteoru.

   


 PKS - Poslední aktualizace  12.02.2011
e-mail - webmaster