PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřteko
va 540
mobil: 776 775 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Vodárenská 2323, Kladno
mobil: 776 172 852
tel. 312525320
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivankokarol@email.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


STK - Podzim 2011

 

26. 10. 2011


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odloženo 1 utkání, 1 utkání je předehráno.
V pražských mistrovských soutěžích je odloženo již celkem 13 utkání ( 3x MP1, 5x MP2, 3x MP3, 2x MP4).

2. Start náhradníků
3. starty odehráli tito hráči a hráčky.
KANTNER Pavel Union C 01314 12.10.
BRÁNICKÝ Pavel Slavia B 04853 19.10.

3. Školení rozhodčích
Komise rozhodčích uspořádá školení nových rozhodčích, které se uskuteční ještě v podzimní části soutěží. Zájemci se mohou přihlásit předsedovi komise rozhodčích
Ing. L. Novákovi na e-mail novak@regio.cz nebo na mobil
724 372 509.

4. Nové stanovy PKS o.s.
Výkonný výbor předložil návrh stanov občanského sdružení PKS. Tento návrh je přílohou dnešního čísla Kuželkáře.
Žádáme všechny oddíly, aby se s tímto návrhem seznámily a svoje námitky a připomínky zasílaly buď na e-mail pks@centrum.cz nebo si je připravili nejpozději na jednání předsedů oddílů.

5. Příští jednání VV a STK.
Příští jednání VV a STK PKS se uskuteční 16. 11. 11 od 17 hodin na kuželně Meteor.
 

4. 10. 2011


1. Průběh soutěží
V Divizi AS jsou odehrána 3 kola, 1 utkání bylo předehráno, 1 utkání odloženo.
V pražských soutěžích jsou odehrána 4 kola, je již 9 (!) utkání odloženo (z toho 5x MPII, 3x MP III, 1x MP IV).
Většina utkání byla odložena vzhledem ke státnímu svátku 28.9.

2. Start náhradníků
3. starty odehráli tito hráči a hráčky.
ČECHOVSKÝ Martin I. PSKN 10243 27.9.11

3. PKS – samostatný subjekt
VV PKS zahájil přípravu na založení samostatného právního subjektu PKS o.s. Návrh stanov bude předložen pražským oddílům.

4. Jednání předsedů oddílů – VOLBY
Se uskuteční v úterý 8.11.11 od 18 hodin v salonku restaurace Meteor.

5. Příští jednání VV a STK.

Příští jednání VV a STK PKS se uskuteční 26. 10. 11 od  17 hodin na kuželně Meteor.
 

24. 8. 2011


1. Rozlosování soutěží
Rozlosování mistrovských soutěží proběhlo bez problémů. Všechna družstva mají uhrazena startovné.
Družstva startující v Divizi AS uhradila svůj poplatek za povinnost dorostu takto:

KK Konstruktiva C - Ano
Slavoj Praha B - Ano
Sokol Vršovice - Ne
Slavia Praha - Ne
SC Radotín - Ano
Astra ZMZ - Ano

2. Vyhlášení Mistra Prahy 2010-11
Předseda VV PKS P. Firek předal pohár, medaile a diplom Mistru Praha za rok 2010-11, kterým se stala Astra ZMZ a popřál týmu hodně úspěchů v divizi.

3. Dodatek rozpisu Mladá Praha 2011-12

STK schválila Dodatek resp. úpravu Rozpisu v části II. Soutěž jednotlivců Mladá Praha v bodě 11.
Po ukončení podzimní části (1.-5.kolo) budou odměněni 3 nejlepší hráči (ky)
Po ukončení jarní části (6.-10. kolo) .budou odměněni 3 nejlepší hráči (ky).
Cenu obdrží všichni hráči, kteří se probojují do Finále soutěže.


4. Úprava Podmínek pro start družstev PKS v Divizi AS 2011-12
STK schválila úpravu Podmínek v bodě b/.
Do počtu odehraných startů se započítávají i starty dorostenců v mistrovských soutěžích družstev dospělých PKS..

5. Informace
Předseda VV PKS P. Firek podal aktuální informaci ke stavu finančního a organizačního zabezpečení vzhledem k problémům Sazky.
V průběhu podzimní části soutěží bude svoláno shromáždění zástupců oddílů k založení občanského sdružení PKS.

6. Volby do VV PKS
V průběhu podzimu se uskuteční volby do VV PKS na další volební období. Volby budou pravděpodobně spojeny s jednáním zástupců oddílu k založení občanského sdružení PKS.

7. Příští jednání VV a STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční po 4. kole 5.10.11 od 17 hodin na Meteoru.


 PKS - Poslední aktualizace  27.08.2012
e-mail - webmaster