ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ HRÁČŮ

Od 1.1.2001 je v platnosti nová smlouva pro úrazové pojištění členů ČSTV a Kooperativou, po jišťovnou a. s. Oproti původní smlouvě došlo k rozšíření okruhu pojištěných osob a zvýšení pojistného plnění v případě úrazů s trvalými následky.

Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních svazů, TJ a SK sdružených v ČSTV, ale i osoby, které nejsou jejich členy, ale účastni se akcí, pořádaných subjekty ČSTV.

Pojistné události se likvidují na adrese:
Kooperativa, pojišťovna a.s.
Agentura Praha
Balbínova 22
120 00 Praha 2
tel.: 22253078
úřední hodiny: po-pá 7:30 - 16:00

 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster