120  H.S. ???

Informace o schválení disciplíny 120 hs, která byla zveřejněna ve Zpravodaji ČKA č. 7, rozpoutala na našich internetových stránkách bouřlivou debatu. A v této situaci není možné zůstat stranou.

 Proč bychom měli chtít změnu?
Kuželkářský sport sice patří mezi olympijské sporty, ale zatím nebyl zařazen do oficiálního programu jakýchkoliv olympijských her - v Soulu byl předveden alespoň jako ukázkový sport. Všichni jistě souhlasíme, že je třeba s tím něco udělat. Jakmile se dostaneme na OH, přitáhne to zájem médií i sponzorů. Pochopitelně že nejdříve na mezinárodní úrovni a následně i u nás.

Již několik let se na toto téma diskutuje. Jednotlivé národní svazy přišly s různými změnami, které by měly podle názoru předkladatele zatraktivnit náš sport a zvýšit zájem o něj mezi lidmi, kteří mu zatím nevěnují svoji pozornost. Připomeňme si některé návrhy: zmenšit úhlopříčku čtverce, který zaujímají kuželky v základním postavení, z 1 m na 80 cm; dílčí disciplínu 50 hs (25 hodů do plných a 25 hodů v dorážce) upravit na 25 hs (9+16); změna disciplíny na 160 hs; zachovat herní disciplínu a přejít od šestičlenných družstev k čtyřčlenným; změna těžiště kuželky atd.

Jednotlivé návrhy však nikdy nezískaly potřebnou podporu. Teprve návrh na přechod k disciplíně 120 hs se stal tím, který odsouhlasila výrazná většina účastníků konference, která proběhla loňského roku při MS v Osijeku.

 Proč VV ČKA nezabránil přijetí disciplíny 120 hs?
Zanedbal-li VV ČKA něco, tak to bylo zde. Ani tak nejde o to, jak náš zástupce na konferenci hlasoval, protože jeho hlas by stejně nic nezměnil. Pokud bychom však chtěli zachovat herní disciplínu 200 hs, měli jsme o tom ještě před hlasováním přesvědčit i další členské svazy, aby také hlasovaly proti změně. Přechodem na disciplínu 120 hs se stávající program MS zkrátí o 1 den. Tento ušetřený den bude věnován pro další nové soutěže, které by měly přilákat zájem médií, protože se bude jednat o soutěže s malým počtem hodů, kde je brzy znám vítěz - např. vyřazovací soutěže jednotlivců; soutěže smíšených párů, kdy se oba hráči budou pravidelně střídat v hodech na jedné dráze… A s touto vizí se ztotožnila většina členských svazů i přes velký odpor např. rakouského svazu.

 Proč zavádět disciplínu 120 hs u nás?
Jsme sportovní odvětví a ne hospodská zábava, jak psal jeden z účastníků diskuse na internetu. A proto by měla platit nějaká společná základní pravidla. K nim zcela jistě patří i herní disciplína. Okamžikem jejího schválení bylo už jen otázkou času, kdy se tato změna promítne i do našich soutěží. Dovedete si představit nějaký jiný sport, ve kterém by se u nás doma sportovalo podle jiných pravidel, než která platí pro MS?

Vedle tohoto důvodu existuje ještě další. Výsledky na MS jsou jedním ze základních kritérií pro stanovení výše dotace ze státního rozpočtu. Několikrát bylo konstatováno, že 120 hs je něco úplně jiného než 200 hs. Kdyby tomu tak nebylo, nebyla by ani tato diskuse. A kde si mají naši hráči na ni zvyknout, když ne v pravidelné soutěži, kterou hrají? Připomeňme si, že disciplína 120 hs bude uplatněna ve všech mezinárodních soutěžích, tj. včetně SP, EP a Poháru NBC či Evropské ligy družstev. Takže se netýká jen reprezentantů, ale zasáhne mnohem větší okruh našich hráčů.

 Proč nebyly oddíly dotázány na svůj názor?
Smyslem každého průzkumu je zjistit, jaký názor mají jeho účastníci k danému problému. V případě zavedení disciplíny 120 hs však bylo zcela zbytečné vypisovat nějaké veřejné hlasování. Jeho výsledek byl předem zřejmý. Zatímco ženy mají ke 120 hs spíše neutrální postoj či ho dokonce vítají, muži jsou v drtivé většině proti. Přibližně půl roku probíhá na našich webových stránkách anketa o zavedení disciplíny 120 hs. Všichni členové VV ČKA měli možnost průběžně sledovat její vývoj. Navíc nežijí v žádné izolaci a jistě pozorně vnímali názory našeho hnutí k této změně. Vždyť pomalu celý rok 2002 se na ligových kuželnách nemluvilo o ničem jiném než právě o 120 hs.

 Proč tak hlasovali?
Také uvnitř VV ČKA proběhlo několik diskusí. Zazněly argumenty pro i proti. Každý z členů VV ČKA si byl plně vědom vážnosti hlasování o zavedení disciplíny 120 hs a všech důsledků, které z toho vyplynou. Ti, kteří zvedli svoji ruku pro změnu, museli navíc počítat také s tím, že budou (řečeno jemně) označeni za černé ovce. Přesto se ve VV ČKA našlo 5 hlasů z 9, které řekli chystané změně své ano.

V kompetenci VV ČKA je schvalovat naše sportovně technické předpisy včetně rozpisu ligových soutěžích. Součástí těchto předpisů je i určení herní disciplíny. Z toho tedy vyplývá, že schválení nové herní disciplíny, bylo plně v kompetenci VV ČKA. Protože si však byl vědom o jak zásadní změnu se jedná, projednal ji také v širším plénu. Hlasování členů VR skončilo pak trochu nečekaně jasným ano pro 120 hs.

 Proč tak hlasovali?
Proč hrajeme kuželky? Důvody, pro které je v oblibě 200 hs, byly již několikrát zmíněny. Ale 200 hs zcela jistě není jediný důvod, proč kuželky hrajeme. Důkazem, že to v lize může jít i bez 200 hs, jsou dlouhodobé soutěže žen. Pokud se muži domnívají, že mají na víc, že jsou lepší než ženy, budou to moci nyní dokázat.

Ani ti, kteří hlasovali pro disciplínu 120 hs nemají radost z jejího zavedení. Ale takový je život. Ne nadarmo se říká: Život je změna. Pokud není žádná změna, organismus (biologický či společenský) je mrtvý. Zánik kuželkářského sportu si určitě nikdo z nás nepřeje. Naopak bychom uvítali vzestup jeho společenského ocenění. Má-li k tomu dojít, musíme se zamyslet nad naším herním systémem a hledat cesty, které k tomu napomohou. Možná že ta, která byla nastoupena 23. května 2002 v Osijeku a u nás 5. ledna 2003, není správná. To však ukáže až budoucnost.

Výkonný výbor udělal možná ještě jednu chybu. Nevěnoval patřičnou pozornost diskusi s členskou základnou a dostatečně nevysvětlil důvody, pro které je třeba změnu provést. To však také předpokládá, že na druhé straně je někdo, kdo je připraven vyslechnout argumenty partnera a přemýšlet o nich.

K tomu uvádíme stanovisko VV PKS:
Městské soutěže družstev, t.j. PP I až PP V se nadále budou hrát dosavadním způsobem i v sezóně 2003-2004, t. j. na 100 hs. Stodvacítky se budou hrát pouze v I. až III. lize mužů a v I. lize žen.


 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster