PRAHA POTŘEBUJE NOVÉ ROZHODČÍ !!!

Současný počet aktivních rozhodčích, delegovaných komisí rozhodčích ČKA na ligové zápasy pražských družstev ve všech kategoriích, je naprosto nedostatečný, a jejich časové vytížení je už neúnosné. Je to způsobeno jednak tím, že se zvýšil počet pražských družstev, která hrají ligové soutěže, dále tím, že řada rozhodčích 2. třídy patří mezi aktivní ligové hráče, a proto nemohou současně působit ve funkci rozhodčího, a i tím, že se stále nedaří získávat v pražských oddílech nové rozhodčí 3. třídy (Praha má pouze dva rozhodčí 3. třídy !!!), kteří by po vyškolení zahájili činnost s určitou delší perspektivou (z posledně vyškolených rozhodčích zůstal pouze jeden). Pokud se situace nezmění, je velmi pravděpodobné, že na některá utkání budou delegováni mimopražští rozhodčí, což zákonitě zvýší náklady domácího oddílu (cestovné, stravné). Nebylo by od věci, kdyby se toto stalo impulsem především pro pražské ligové oddíly, které rozhodčí nemají (přirozeně nejen pro ně).
Komise rozhodčích PKS proto naléhavě hledá nové vážné zájemce o tuto činnost z řad členů všech pražských oddílů. Pokud se objeví jakýkoliv počet zájemců, uskuteční se ještě v letošním roce úvodní školení pro nové rozhodčí. Úspěšným absolventům školení se nabízí možnost začít velice rychle rozhodovat ligová utkání.
Kontakt pro zájemce na předsedu KR: Ing. Libor Novák, mobil: 777651316, tel. domů: 241760531, e-mail: novak@regio.cz.

06.10.05
Libor Novák

 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster