ČASOPIS KUŽELKY A BOWLING KONČÍ

Kuželky a BowlingVážení sportovní přátelé,
časopis Kuželky a Bowling a tím i jeho redakční rada se s Vámi po 13 letech loučí, vydávání časopisu bylo posledním číslem ročníku 2006 ukončeno. Za 13 let existence časopisu se velice změnily komunikační kanály a v současné době díky elektronické poště jsou zájemcům o informace z kuželkářského dění tyto poskytovány téměř okamžitě prostřednictvím webových stránek.

U
celený zpravodaj je však stále velice žádaný a pro komunikační vedení asociace s členskou základnou, kluby a krajskými svazy nutný. Proto jsme zkusili využít dříve vydávaného Zpravodaje ČKA, tento rozšířit a vydávat měsíčně v elektronické podobě. Tato podoba se osvědčila, zpravodaj změnil název na Kuželkářské listy, stal se rychle velmi oblíbeným a každý měsíc je rozesílán na stovky adres.
Č
asopis vydávaný pouze 4x ročně se tak stal málo aktuální a výkonný výbor ČKA se proto rozhodl jeho

vydávání ukončit a soustředit se plně na obsahovou stránku Kuželkářských listů.
K
uželkářské listy budou dále vydávány v elektronické podobě a tištěné podobě. Zájemci o zasílání prostřednictvím e-mailu se zaregistrují na webových stránkách ČKA www.kuzelky.cz Ti, co mají zájem o zasílání Kuželkářských listů poštou v tištěné podobě, si mohou objednávku stáhnout z webu nebo požadují sekretariát ČKA o zaslání objednávky poštou.nebo e-mailem.
C
ena jednoho tištěného vydání včetně poštovného byla stanovena na 40 Kč. Předpokládáme vydávání 10 čísel Kuželkářských listů ročně. Roční předplatné časopisu tak bude 400,- Kč.
V
ěříme, že i díky vaší aktivní spolupráci budou naše Kuželkářské listy zajímavé a plné informací ze všech úrovní kuželkářského sportu.

Jiří Jančálek
prezident ČKA

únor 2007


 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster