PRAHA POTŘEBUJE NOVÉ ROZHODČÍ

Praha potřebuje rozhodčíNic nového pod sluncem, ale je tomu tak. Současný počet aktivních rozhodčích, delegovaných komisí rozhodčích ČKA na ligové zápasy pražských družstev ve všech kategoriích, je stále zcela nedostatečný, a jejich časové vytížení je neúnosné.
Je to způsobeno jednak tím, že v ligových soutěžích a v divizi působí celkem 16 pražských družstev, a dále tím, že řada rozhodčích 2. třídy patří mezi aktivní ligové hráče, a proto nemohou současně působit ve funkci rozhodčího. Stále se nedaří získávat v pražských oddílech nové rozhodčí 3. třídy, kteří by po vyškolení zahájili činnost s určitou delší perspektivou.
Z posledního kurzu vyškolených rozhodčích momentálně nerozhoduje žádný. Praha má pouze 2 (!!!) rozhodčí 3. třídy. Pokud se situace nezmění, je velmi pravděpodobné, že na některá utkání budou delegováni mimopražští rozhodčí, což zákonitě zvýší náklady domácího oddílu (cestovné, stravné). Nebylo by od věci, kdyby se toto stalo impulsem především pro pražské ligové oddíly, které rozhodčí nemají (a přirozeně nejen pro ně).

Komise rozhodčích PKS proto naléhavě hledá nové vážné zájemce o tuto činnost z řad členů všech pražských oddílů. Pokud se objeví jakýkoliv počet zájemců, uskuteční se ještě v letošním roce úvodní školení pro nové rozhodčí (předpokládaný termín – listopad). Úspěšným absolventům školení se nabízí možnost začít velice rychle rozhodovat ligová utkání.

Kontakt pro zájemce na předsedu KR:
Ing. Libor Novák,
mobil: 724372509,
e-mail: novak@regio.cz.
Přihlášky bychom rádi uzavřeli 31.10.2007.

Poznámka na konec:
Pokud někomu připadá uvedený text povědomý, není divu. Téměř totožný text komise rozhodčích zveřejnila
v posledních letech několikrát, ale navzdory uskutečněným školením je situace stále stejně neuspokojivá a stávající rozhodčí zatím odřídili potřebné počty utkání jen díky své mimořádné obětavosti.

06.10.2007
-LN-


 PKS - Poslední aktualizace  06.10.2007
e-mail - webmaster