BUDOUCNOST SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

Budoucnost soutěží mládežeTo, že stav mládežnické základny netrápí jen kuželkáře v Praze je zjevné. Seznamte se proto s důležitým dokumentem ČKA, který navrhuje směry, jakými se ubírat v nejbližších letech. Zamyslete se a zkuste se k tomu vyjádřit a to i v případě, že si myslíte, že se to vašeho oddílu netýká.


V tomto článku Vám předkládáme pracovní verzi úpravy všech mládežnických soutěží, které by měly vstoupit v platnost v příštím ročníku 2011–2012. Některé věci bychom rádi vyzkoušeli již v sezóně letošní. Jsme si vědomi, že nikdy se nezavděčíme všem, že nikdy nebudou spokojeni všichni.

Naše modely vycházejí:

a) ze současné situace v mládežnických soutěžích (finanční i personální)

b) z nových disciplín, které se hrají na MS

c) z potřeby alespoň trochu eliminovat jednostrannou zátěž u nejmladších

d) v neposlední řadě z nutnosti vrátit vrcholným dorosteneckým soutěžím punc kvality a prestiže

e) ze situace, kdy znovuvytvoření II. lig dorostu je naprosto nereálné

 

Tento návrh je určen k posouzení široké kuželkářské veřejnosti, především pak všem trenérům, kteří s mládeží pracují. Byli bychom velice rádi, aby diskuse vedená nad jednotlivými body byla konstruktivní, věcná a vedená „s celorepublikovým nadhledem“, nikoliv jen zájmy vlastního oddílu nebo klubu. Očekáváme rovněž, že budete nejen „bourat“, ale zároveň také „stavět“. Ke každé změně jsme se snažili napsat i odůvodnění, proč by to tak mělo být. K dlouhodobé soutěži mládeže předkládáme dva rovnoprávné návrhy jak by mohly soutěže od příštího ročníku vypadat.

A ještě jedna připomínka – tento materiál je pracovní a otevřený veškerým návrhům a škrtům. Nicméně bychom Vás rádi poprosili, abyste se nad všemi návrhy zamysleli a neškrtali je jen proto, že na první pohled jsou špatné a nebo by narušily zajetý stereotyp.

Celou diskusi bychom rádi uzavřeli do 10. prosince 2010 tak, abychom mohli nejčastější připomínky a návrhy zapracovat a již konkrétní podobu předložit trenérům a veřejnosti na Vánočním turnaji dorostu.

Dokument ke stažení

Zdroj: ČKA


 PKS - Poslední aktualizace  12.11.2010
e-mail - webmaster