POZOR NA ZMĚNY PRAVIDEL !!!

Změny pravidelSTK upozorňuje na změny sportovních předpisů, které jsou zveřejněny ČKA v Kuželkářských listech č.6. Věnujte tomu pozornost, má to zásadní vliv na sestavování soupisek pro roč. 2010-11. Tyto změny nejsou uvedeny v Rozpisech vydaných STK pro r. 2010-11. STK zváží, zda tyto změny vydá formou Dodatku. V každém případě se ale s těmito změnami bude hrát již od podzimní části soutěže.


VV ČKA po více než půlroční práci schválil novelu Sportovně technických předpisů. Změny nejsou tak razantní jako v roce 2007, kdy se měnila celá struktura STP, ale přesto lze v novém znění předpisů několik zásadních změn nalézt.

 • Bude umožněno používat při hře vlastní koule. Okolnosti definuje nově zařazený čl. 18 v Pravidlech. Ovlivněno bylo několik dalších článků pravidel i Řádu rozhodčích. Definují se přestupky i povinnosti funkcionářů a rozhodčích ve vztahu ke koulím s pasem. Pasy ke koulím se vydávají pouze na majitele koulí, tedy na jednotlivce, nikoli na družstvo.

 •  Ruší se kontroverzní ustanovení o přesunu hráčů v rámci oddílu do nižší soutěže a také ustanovení o závazném počtu hráčů, kteří musí odehrát aspoň jeden start. Ustanovení o dopsání nezařazeného hráče na soupisku družstva, za které uskutečnil první start, zůstává v platnosti, ale dopsání je automatické a má následně velký význam. První start není považován za start náhradníka.

 • Zcela průlomová je změna pravidla o náhradnících. Každý hráč je uveden na soupisce jediného družstva (ať již před zahájením soutěže nebo dopsáním po prvním startu) a v něm zůstává po celou příslušnou část soutěžního ročníku. Má k dispozici tři starty náhradníka ve vyšší soutěži, a tím jsou jeho možnosti jako náhradníka vyčerpány. Po absolvování třetího startu již může hrát pouze za družstvo, na jehož soupisce je napsán – tedy za družstvo v nižší soutěži. Důvody jsou zřejmé – významné snížení možnosti ovlivnění průběhu nižších soutěží starty hráčů patřících do evidentně jiné výkonnostní úrovně.

 • Nebude možné přenechat místo v soutěži dohodou, platit bude pouze sportovní hledisko. Jedinou výjimkou bude přestup podstatné části družstva do jiného oddílu. V tomto případě bude možné převést soutěž na družstvo jiného oddílu. Úkon je podmíněn souhlasem obou dotčených oddílů. Hráčům, kteří přestoupili, nebude po dobu jednoho roku povoleno hostování.

 • Postup do vyšší soutěže bude možné nabídnout třem dalším družstvům v pořadí (dosud dvěma).

 • Definuje se postih za souběžný start v zahraničí a v našich soutěžích, a to vyhlášení neoprávněného startu a kontumace utkání.

 • Mění se způsob potrestání hráče za červenou kartu a dvě žluté karty za nesportovní chování na časově určený zákaz startu ve všech soutěžích, nikoli pouze v té, ve které se hráč přestupku dopustil.

 • Aby se předešlo nedorozuměním, byl výslovně kodifikován běžný postup zastavování času při rozcvičce.

 • Přestupovat bude možné pouze v období od 1. 6. do 31. 8., a to každý rok nejvýše jednou. Všechny další potřeby bude řešit instituce hostování.

 • Podstatně byla zvýšena maxima peněžitých trestů – 5 000 Kč pro jednotlivce a 30 000 Kč pro kolektiv.

 • Byla definována možnost uložení trestu kolektivu za provinění jednotlivce,člena tohoto kolektivu. Toto se dosud řešilo v Rozpisech soutěží.

 • V souvislosti se změnou Mezinárodních předpisů byl zaveden správní poplatek za přestup do zahraničí ve výši 100 €, který se bude platit NBC.Správní poplatek ČKA ve výši 500 Kč se nemění.

 • Byly vytvořeny dva nové tiskopisy – Pas ke kouli a Zdravotní průkaz.Zdravotní průkaz se bude používat pouze v případě potřeby, zejména u reprezentantů. Pro drtivou většinu hráčů postačuje i nadále pouze prohlášení v souladu s čl. 8 Pravidel.

Zdroj:
Kuželkářské listy č.6/2010
Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA


 PKS - Poslední aktualizace  30.06.2010
e-mail - webmaster