OHLÉDNUTÍ ZA SHROMÁŽDĚNÍM ZÁSTUPCů ODDÍLů PKS 2010

Shroáždění zástupců oddílů PKS 2010Shromáždění zástupců oddílů PKS se uskutečnilo 13. 1. 2010, tradičně opět v salonku restaurace Meteor v Libni. Přítomno bylo celkem 27 osob. Na shromáždění neměly svoje zastoupení pouze 3 oddíly – Uhelné sklady, I.PSKN a Čechie Karlín. Přítomni byli také zástupci S. Rudná a Sj. V. Popovice.


1. Úvod
Jednání zástupců oddílů PKS vedl předseda VV PKS Petr Firek. Po přivítání všech přítomných a hostů byli přítomní seznámeni s aktuálním stavem členské základny PKS.
Praha má 743 registrovaných hráčů v 19 oddílech, které hrají na celkem 11 kuželnách (1x šestidráha, 2x čtyřdráha a 8x dvoudráha). V členské základně je však jen 37 v dorosteneckém věku a 8 žáků. Z celkového počtu je 308 hráčů nad 50 let. V celé ČR je 262 oddílů s 10 008 registrovanými členy. Praha resp. PKS je tedy z hlediska velikosti členské základny pátým největším krajem.

2. Předání poháru pro Mistra Prahy 2008/09
Předseda STK J. Pleticha a předseda VV PKS P. Firek předali pohár Mistra Prahy zástupci KK Slavia Praha Luboši Zelenkovi. Ten současně převzal i medaile pro hráče mistrovského týmu. Družstvu Slavie popřáno hodně úspěchů v Divizi AS.
.
3. Reorganizace pražských soutěží
Předseda STK J. Pleticha shrnul důvody, které vedly k reorganizaci pražských soutěží od r. 2008-09. Ze strany oddílů nebyly k dosavadnímu průběhu zásadní výhrady. Případné náhradní termíny utkání se zatím daří řešit. Oddíly, které nevlastní kuželnu však v rámci stávajícího modelu nesou vyšší náklady. Ze strany oddílů je zájem hrát na čtyřdráhách utkání na všech dráhách současně. Jako problematický je považován hrací den pátek v Rudné.

4. Dorostenecké soutěže
V dorosteneckých soutěžích se nedaří zapojit vyšší počet družstev. Stejné platí pro soutěž Mladá Praha. V oddílech se nedaří najít členy, kteří by se o začínající hráče starali. Vzhledem k počtu hráčů a hráček v soutěži Mladá Praha, se v jarní části všichni startující musí dostavit na zahájení turnaje.

5. Mistrovství Prahy jednotlivců
Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na pořádání této soutěže je STK nucena, počínaje letošním mistrovstvím, stanovit v jednotlivých kategoriích startovné. Bez startovného budou pouze mistrovství Prahy v kategoriích mládeže (dorost a žáci).

6. Start žen v Mistrovství Prahy 1
Otevřena otázka možnosti startu žen i v nejvyšší pražské soutěži MP 1. Hlasováním oddílů bylo rozhodnuto, že od r. 2010/11 bude i soutěž MP1 hrána jako soutěž smíšených družstev. Znamená to současně, že:
  • Od ročníku 2010/11 již nebude v MP1 vyhlašován Mistr Prahy v soutěži mužů (letos naposledy).
  • Od ročníku 2010/11 ser ruší jednorázová soutěž žen a nebude vyhlašován Mistr Prahy v soutěži družstev žen (letos naposledy).
7. Diskuse
Předseda STK PKS J. Pleticha seznámil s některými připravovanými novinkami v Kuželkářském sportu. Tady zejména upozornil, že hráči budou mít možnost (za definovaných podmínek) mít na utkání vlastní hrací koule. Dále se nově připravuje Mistrovství ČR dvojic. Od nového ročníku již nebude možné přepisovat v průběhu soutěže hráče do nižšího družstva.

President ČKA Ing. J. Jančálek seznámil s problematickou finanční situací ČKA. Sazka za r. 2009 neposkytla žádnou finanční částku (za r. 2007 a 2008 zatím jen cca 65%). Podal aktuální informace ke sporu mezinárodní federace s Německem týkající se zavedení soutěží na 120 h.s. Apeloval dále na doplnění pasportizace kuželen pražských oddílů.

Předseda komise rozhodčích Ing. Libor Novák přednesl informaci o rozhodčích. Celkem 15 rozhodčích soudcuje 186 utkání a 31 turnajů (tj. více než 14 na jednoho).

8. Závěr
Na závěr poděkoval předseda VV PKS P. Firek všem zúčastněným za účast a popřál mnoho sportovních Úspěchů v jarní části soutěží.


Z jednání vyplynuly tyto další závěry:

  • Od ročníku 2010/11 se ruší shromáždění vedoucích družstev před zahájením soutěží. Rozlosování rozešle skupinář. Případné změny termínů utkání zajišťují vedoucí po dohodě se skupinářem.

  • Kuželkář je oficiálním zpravodajem VV PKS.

  • Oddíly požádány o aktualizaci kontaktů na oddíly a družstva (posílat na pks @centrum.cz)

  • VV PKS hledá člověka na pozici hospodáře PKS (za V. Bouchala, který končí na vlastní žádost).

Další foto ze shromáždění


 PKS - Poslední aktualizace  27.02.2010
e-mail - webmaster