VOLBY DO vedení PKS 2011

Volby PKS 2011Volby se budou konat na shromáždění předsedů pražských oddílů, které se uskuteční v úterý 8.11.11 od 18 hodin v salonku restaurace Meteor.

Na tomto jednání proběhne také ustavující schůze nového právního subjektu - občanského sdružení PKS o.s. Nepůjde ale jen o Volby. Na tomto jednání budou schváleny také stanovy PKS o.s., podle kterých se bude toto sdružení a jeho členové (tj. oddíly) řídit při svém dalším působení. Věnujte proto návrhu těchto stanov
patřičnou pozornost.

Stanovy PKS

Do orgánu občanského sdružení potřebujeme nutně návrhy na obsazení do jednotlivých funkcí. Bez zvolení nového řídícího orgánu bychom nemohli po 1.1.12 pokračovat v naší kuželkářské činnosti.

Vítáme návrhy do všech funkcí. Největší nedostatek máme aktuálně s obsazením revizní komise a mediální komise (internet, e-mail, vydávání Kuželkáře).

Svoje návrhy zasílejte na e-mail pks@centrum.cz nebo nahlaste přímo předsedovi VV PKS P. Firkovi na uvedený kontakt.
e-mail: farber@seznam.cz
mobil: 608 710 283.


31.10.2011
VV PKS


 PKS - Poslední aktualizace  31.10.2011
e-mail - webmaster