ŠKOLENÍ NOVÝCH ROZHODČÍCH 3. TŘÍDY

Praha potřebuje rozhodčíPředseda komise rozhodčích PKS zaregistroval v průběhu uplynulého soutěžního ročníku mistrovství Prahy družstev několik oddílů, které projevily zájem o vyškolení nových rozhodčích 3. třídy. 
Komise rozhodčích tento zájem velice vítá. V měsíci červnu se proto uskuteční požadované školení.
Obracím se proto na všechny pražské oddíly s výzvou, aby tuto možnost využily a předaly mně seznam svých zájemců o školení. Na jeho základě a po dohodě se zájemci bude stanoven termín školení. 

Své požadavky sdělte prosím předsedovi KR PKS Liboru Novákovi do 31.5.2013.

Kontakty pro podání přihlášek:
e-mail: novak@regio.cz,
tel.: 724 372 509.


D
o přihlášek prosím uveďte kontakty na jednotlivé zájemce (e-mail, telefon), aby byla umožněna přímá a efektivní komunikace se zájemci.

24.05.2013
Libor Novák


 PKS - Poslední aktualizace  24.05.2013
e-mail - webmaster