AKTIV PŘEDSEDŮ ODDÍLŮ

Aktiv předsedů oddílu PKSVV  a STK PKS  pořádá společný aktiv pro předsedy všech oddílů hrajících v soutěžích  PKS. Aktiv se uskuteční 7.6.07 od 18 hodin v salonku restaurace Meteoru Praha.
Vzhledem k důležitosti tohoto aktivu je účast předsedů, nebo organizačních pracovníků oddílů nutná

Místo konání: Meteor Praha,
Salonek restaurace Meteoru Praha
Termín: 7.6.2007 od 18,00 hod.

Program:

1. Úvod
2. Zhodnocení soutěží ročníku 2006 – 2007
3. Hodnocení MP jednotlivě všech kategorií
4. Dorost v Praze
5. Seznámení se změnami v nových pravidlech ČKA
6. Finanční zajištění soutěží
7. Stav kuželen a jejich technické vybavení
8. Pohoštění formou večeře
9. Závěr a diskuse

Pozvánka


 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster