... zpět na výchozí stránku PKS Sportovně technická komise

 

 

Jednání STK - Jaro 2001

Registrační průkazy - platnost prodloužena

V letošním roce by se měla uskutečnit po pěti létech hromadná výměna registračních průkazů, kterým končí platnost. Současně se však řeší nová podoba registračních průkazů v návaznosti na zákon na ochranu osobních dat a na pravděpodobnou změnu názvu a loga svazu po Valné hromadě ČMKS.

Výkonný výbor ČMKS proto rozhodl, že registrační průkazy, kterým končí platnost po 30.4.01 bude tato platnost prodloužena do 31.12.01.

V období od 1.5.2001 bude dle požadavků možná registrace nových členů. Požadavky na výměnu registračních průkazů bude sekretariát svazu evidovat a ihned po vyřešení nové podoby registrace

13.6.2001

Postupy a sestupy
Vzhledem k tomu, že ze III-ligy mužů nesestupuje žádný pražský oddíl, umožňuje to snížení počtu sestupujících z PP I až PP IV pouze na 1 družstvo. .
Celkový počet přihlášených do soutěže 2001-02 dosáhl 73. Proto bylo nutno rozšířit PP IV na 15 a PP V na 16 družstev. Přehled jejich zařazení je uveden v příloze  kuželkáře č.12. Postupy a sestupy vypadají takto:

PP I Postup SK LCS B do III-ligy
Sestup Konstruktiva D do PP II
PP II Postup Sparta Praha do PP I
Rapid C
Sestup Uhelné sklady C do PP III
PP III Postup Uhelné sklady D do PP II
Soko Žižkov B
Sestup Uhelné sklady E do PP IV
PP IV Postup Meteor D do PP III
Sokol Rudná B
Sestup Pragba C do PP V
PP V Postup Čechie Karlín E do PP IV
Sokol Vršovice E
VŠTJ FS B
nová družstva Léčiva Praha
Radotínský SK D
Uhelné sklady G
Sokol Rudná E
Ohnivá koule

K tomu:

 • z PP II se Radotínský SK B písemně vzdal nároku na postup do PP I, postupuje tudíž družstvo na 3.místě PP II.
 • do PP IV nepodalo přihlášku družstvo I.PSKN B,   místo něho je do PP IV  nově zařazeno družstvo Slavoj Velké Popovice. Toto družstvo bude hrát vždy ve čtvrtek na své dráze, k níž je spoj městským autobusem.
 • vzhledem k tomu, že v PP IV bude 15 družstev, postupují z PP V 3 družstva
 • do PP V přibylo 5 nových družstev, z nichž Léčiva Praha budou hrát na Slávii a KK Ohnivá koule vždy ve středu od 19,30 hod. na Konstruktivě na 4 drahách.

Startovné
Upravuje se zvýšení o 100 Kč,  takže činí pro družstva zařazená v PP I a PP II 300 Kč, ostatní 200 Kč, u sokolských družstev 500., resp. 300 Kč.

Pokuta
TJ Dopravní podniky 200,-Kč za nepodání přihlášky do soutěže v termínu

9.5.2001

Konečné tabulky
STK PKS ve své schůzi 9.t.m. schválila konečné tabulky soutěže družstev PP I.-PP V. Skupináři k nim uvádějí i hráče s nejvyšším průměrem v soutěži.

Příprava na novou sezónu 2001-2002 začíná již nyní, proto je k dnešnímu Kuželkáři č.11 přiložena přihláška do nového ročníku. Věnujte jí pozornost a dodržte termín odeslání do 1.6.2001. Pokud se týče postupů a sestupů, budou se zásadně řídit čl. 16 Rozpisu s přihlédnutím k počtu seskupujících pražských družstev z III, ligy.

Úpravy a opravy kuželen
Pokud v letním termínu budete provádět práce na své kuželně, požádejte STK - kolaudační komisi o provedení nové kolaudace. Současně zkontrolujte její platnost, zda snad již její platnost nepropadá!

Pokuty
Za neúčast přihlášených hráčů na Mistrovství Prahy 2001.

 • Slavia Praha  - 100 Kč: přihlášení 2 junioři, startoval 1
 • Konstruktiva - 100 Kč: přihlášeni 4 junioři, startovali 3
 • Uhelné sklady - 200 Kč: přihlášeni 2 senioři, nestartoval žádný

11.4.2001

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Šveda M.

/0616

14.3.

do

Vršovice A

Rada V.

/2040

15.3.

do

Sparta A

Novotný M.

/0052

12.3.

do

Radotínský SK B

Hajdu P.

/0177

21.3.

do

A stra ZMZ A

Pauk J.

/096

28.3.

do

Radotínský SK C

Dvořák M.

/0030

  3.4.

do

Radotínský SK C

Mareš J.

/0021

12.3.

do

Praga C

Pokuty

 • Konstruktiva F 100 + 150 + 150 = 400,- Kč
  neoznačení náhradníků (Čuřík, Krejča, Roháč) v zápasech 12.3., 20.3., 26.3.
 • Astra ZMZ B 100 + 150 = 250,- Kč
  neoznačení náhradníka (Mrvík) v zápasech 8.3. a 3.4.
 • Čecha Karlin C 100 - Kč: pozdní odgslání hlášenky z utkání s Pragou C
  (ráno 22.3., pošt. razítko 30.3)
 • Rapid Praha - odvolání proti pokutě vyměřené v Kuželkáři čís. 8 ze 14.3.
  STK trvá na zaplacení, poněvadž správné údaje byly dodány se značným zpožděním
 • Praga Praha D: družstvo opakovaně nedodržuje soutěžní řád a rozpis soutěze: vystavuje se tak nebezpečí kontumačního výsledku a pokutě 300 , - Kč .

14.3.2001

Vítejte v PKS
TJ Léčiva Praha oznámila, že byl při ní založen oddíl kuželek, který se hlásí do pražských. soutěži od ročníku 2001/2002. Tak se počet aktivních oddílů registrovaných v Praze zvýší na 21. Oddíl má zatím 13 členů a své zápasy bude hrát na kuželně Slavie v Edenu. Kontaktní spojení na něj: Ing. Věra Bártlová, telef. 672 42 483. Tož - vítejte v našich řadách!

PSK Union hlásí
Funkci předsedy oddílu převzala Mansfeldová Jiřina telef, do práce 57315990 lin. 129, do bytu 7932554.

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Cypro Roman

1432

10.2.

do LCS A

Strnadel P.

5878

1.3.

Do.Karlín E

Klečka Vít

0686

13.2.

do PSKN A

Kasal Pavel

5315

1.3.

Do Sok.Rudná A

Zderadička Josef

0279

17.2.

do Uhel. skl. A

Šenk Václav

436

1.3.

do Sok.Admira B

Komorník Emil

0730

19.2.

do Praga A

Pavlata To máš

3339

3.3.

do Konstruktiva A

Komorník Milan

0161

19.2.

do Praga A

Knobloch Antonín

0450

3.3.

do Uhel.skl. A

Pondělíček Martin

0073

1.3.

do Radotín A

Stránský Ota

0634

5.3.

do Radotín A

Krůta Jaroslav

1465

1.3.

do Radotín A

Absolon

0659

7.3.

do Radotín B

Vlček Ivan

0142

1. 3 .

do Praga B

Pokuty
Sok. Rudná B 100,- Kč: v utkání 15.2. proti Čechii Karlín neuvedeni náhradníci Pešl a Mařánék.
Praga D 100,- Kč: z utkání se Sok. Rudná dne 22. února t.r. dosud nedošla hlášenka.
Rapid B 100,- Kč: 3x neuvedena řádně čísla náhradníků. 2x ve 14. a 1x v 15. kole.

Mistrovství Prahy družstev žen
Přihlášených 5 družstev bylo rozděleno takto - 24.3 na dráze Miramare
od 9 hod. SK LCS a Uhel. sklady "B",
od 12,30 hod. Sokol Rudná, PSK Union a Uhel. sklady "A".

Mistrovství Prahy seniorů
Ke Kuželkáři č.8 jsou přiloženy rozpisy této nové soutěže pro hráče a hráčky, kteří dosáhli letos 50 a více let svého věku. Věnujte pozornost termínu přihlášek

21.2.2001

Úprava rozpisu Mistrovství dráhy juniorů a juniorek
V technických ustanoveních se bod čís. 3 mění takto:
3. Podmínky účasti:
řádně přihlášení v termínu, platný registrační průkaz (datum narozeni 1.7.1977 - 30.6.1982)

Mistrovství ČR seniorů A
ČMKS letos poprvé vypisuje mistrovství ČR seniorů a seniorek nad 50 let. Mistrovství Prahy v těchto kategoriích bude vypsáno dodatečně. Rozpis bude rozeslán s příštím Kuželkářem. Uskuteční se dle počtu přihlášených na kuželně Konstruktivy (muži 200 hs, ženy 100 hs) ve dnech 5. event. i 6. května 2001. Poněvadž tato mistrovská akce navíc nebyla ve sportovním kalendáři ani rozpočtu PKS, bude podmínka účasti úhrada startovného. Bližší podrobnosti v informacích z příštího jednání.

Mistrovství Prahy družstev žen
Neopomiňte termín přihlášek do 12.3.20411

Mladá Praha Změna místa konání 6. turnaje
Zamítnutím poskytnuti kuželny oddílem DP Praha pro 6. turnaj "Mladá Praha" se turnaj dne 3• března 2001 překládá na kuželnu LCS Praha (Sokolák v Holešovicích!).
Zajímavý přistup oddílu DP Praha ke snaze všech ostatních pražských oddílů o výchovu a zdokonalování mladých kuželkářů Prahy. 0 to více s povděkem kvitujeme vstřícnost všech ostatních oddílů k organizaci a průběhu turnaje "Mladá Praha" a PP dorostu.

Rozdělení účasti 3.3.:
od 8,30 hod.: Slávia-dívky, Konstruktiva, LCS Praha, Uhelné sklady,
od 12,30 hod.: Slávia-hoši, Č. Karlín, Vršovice, Sokol Rudná, Meteor Praha.

Karlov - nové telef. čís. na Pragovku- Karlov: 0608 87 78 66

Pokuty

 • Konstruktiva dorost "B" 100,- Kč za neúčast ve 4. kole PP dorostu
 • Praga E 100,- Kč: hlášeny z utkání Praga E - LCS F hraného 8.2. odeslána 15.2.
 • Meteor B 100,-: na hlášence z utkáni Meteor B - PSKN A vedoucí družstva potvrdil neexistující čís. reg. (lomítka) u 3 hráčů.

617.1.2001

Mistrovství Prahy jednotlivců na r.2001
Ke Kuželkáři č.6 jsou přiloženy rozpisy všech Mistrovství Prahy jednotlivců pro rok 2001. Věnujte jim pozornost, zejména termínům odeslání přihlášek.

Změna poštovného
Hlášenky o výsledku utkání je nutno frankovat známkou 5,40 Kč.

Pokuty

 • Družstvo Astra ZMZ A a B nedodala soupisky v termínu. Ukládá se jim pokuta 2x100 Kč.
 • Družstvo Kontsruktiva G vystoupilo ze soutěže PP V. Udělena pokuta 1000 Kč.
  Tabulka soutěže PP V bude přepočtena.

Konec platnosti registrací
Níže uvedeným hráčům končí platná egistrace. Pro jarní část soutěží je nutno je obnovit.

Čechie Karlín Božka Petr 3.01.01 PSK Union Šmejkal Jar. 26.01.01
Šlampa Jan 4.01.01 Vršovice Boháč Petr 18.12.00
Meteor Hejdová Stan. 3.01.01 Pazdera Milan 22.01.01
Míka Zdeněk 3.01.01 Astra ZMZ Floriánek Jan 12.01.01
Prokeš Lukáš 3.01.01 Levpoščeková D. 12.01.01
Reichenauer I. 3.01.01 Mach Milan 7.12.00
Sýkora karel 3.01.01 Wlasák akub 18.12.00

Poslední aktualizace 24.07.2007. © 2001 PKS