STK - 2015/2016

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
mobil.: 777 561 418
tel.: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
mobil: 776 775 283
jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
mobil: 776 172 852
            725 115 360

strnad67@gmail.com

MP III

Bohumír Musil
mobil: 606 179 306
bomutil@gmail.com

MP IV

Martin Lukáš
mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
mobil: 603 484 238
jiri.novotny.tk@centrum.cz


 
Rozhodnutí STK PKS ze dne 10. března 2016


STK PKS se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 zabývala neoprávněnými starty hráče Petra Moravce a hráčky Květy Pytlíkové z PSK Union Praha.

Oddíl PSK Union Praha B porušil Rozpis Mistrovství Prahy družstev pro sezónu 2015/2016 v čl. II. Technická ustanovení,  body č. 4 Starty náhradníků a č. 15 Hlášení výsledků takto:

1)          Petr Moravec, hráč družstva D, v souladu s rozpisem startoval
dne 21. 10. 2015 jako náhradník za družstvo C.

Ve dnech 11. 11. 2015, 25. 11. 2015, 3. 12. 2015, 10. 12. 2015
a 21. 1. 2016 nastoupil neoprávněně jako náhradník za družstvo B
a tudíž porušil čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků rozpisu soutěže.

 

2)      Květa Pytlíková, hráčka družstva F, v souladu s rozpisem startovala dne 7. 10. 2015 jako náhradnice za družstvo C.

Dne 14. 1. 2016 nastoupila neoprávněně jako náhradnice za družstvo B a tudíž také porušila čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků rozpisu soutěže.

 

3)      Květa Pytlíková pak ještě dne 25. 2. 2016 střídala v průběhu zápasu opět neoprávněně za družstvo B, přičemž kromě čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků byl porušen i bod č. 18 Hlášení výsledků rozpisu soutěže (nebylo dostatečně zaznamenáno střídání v průběhu utkání, za koho střídající hráč nastoupil).

 

ROZHODNUTÍ :

1)      Dosažené výkony obou hráčů ve výše zmíněných zápasech budou anulovány, výsledky družstva budou přepočítány a v tabulce upraveny.

2)      Družstvu PKS Union Praha B se uděluje pokuta ve výši 100 Kč za nesprávně vyplněný zápis o utkání.

 

V Praze 10. 3. 2016

Za STK PKS předseda

  Jaroslav Pleticha      

STK 2014/2015
Rozhodnutí Disciplinární komise PKS


Disciplinární komise PKS byla zřízena Výkonným výborem PKS v tomto složení: Libor Novák, Pavel Strnad, Pavel Váňa.

Disciplinární řízení bylo zahájeno z podnětu podaného Sportovně technickou komisí PKS k výsledku utkání MP 1 Konstruktiva D – Union B, odehraného dne 23. 4. 2015.

Z písemných podkladů dodaných STK PKS je zřejmé, že výsledek tohoto utkání, uvedený v odeslaném zápisu o utkání a podepsaný oběma vedoucími družstev (J. Váňou a J. Mansfeldovou), neodpovídá skutečnému průběhu utkání na drahách. Výsledky startu druhého a třetího hráče Konstruktivy D (V. Máca a L. Korta) byly zfalšovány tak, aby v utkání zvítězilo družstvo Konstruktivy D, zatímco ve skutečnosti se vítězem zápasu stalo družstvo Unionu B. Motivem této manipulace zjevně byla záchrana družstva Konstruktivy D před sestupem do nižší soutěže.  Tímto hrubým nesportovním jednáním byla porušena regulérnost soutěže a poškozeno jiné družstvo, které by v tomto případě sestupovalo neprávem.
 
Disciplinární komise uděluje trest odejmutí 6 bodů v soutěžním ročníku 2015/2016 oběma družstvům v soutěžích, ve kterých budou hrát. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí a platí do 30. 6. 2016. Disciplinární komise uděluje dále trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva Janu Váňovi a Jiřině Mansfeldové v délce jednoho roku. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí v délce 365 dnů (1 roku).

DK rozhodla na základě předloženého zápisu o utkání, předložených výpisů výkonů všech hráčů z tiskárny počítače a písemného sdělení s přiznáním k této manipulaci J. Váni.

Odvolání lze podat do 15 dnů od elektronického odeslání tohoto rozhodnutí oběma vedoucím družstev. O odvolání rozhodne VV PKS jako příslušný orgán 2. instance. Podání odvolání se řídí DŘ, čl. 32.
 
V Praze, dne 1. 6. 2015

Za Disciplinární komisi:
 
 
   Libor Novák v.r.      Pavel Strnad v.r.        Pavel Váňa v.r.

 
Rozhodnutí STK PKS

 

STK PKS na základě důkazných materiálů (výstupů zápisů výkonů jednotlivých hráčů z tiskárny) rozhodla opravit výsledek utkání 28. kola MP I mezi družstvy KK Konstruktiva D a PSK Union B tak, jak opravdu skončil.

V tomto utkání vítězí družstvo PSK Union B v poměru 12 : 4.

Tím dojde v tabulce MP I ke změně pořadí na posledních místech.

STK současně předává celý případ manipulace s výsledkem utkání k řešení disciplinární komisi, která vynese závěrečný verdikt o trestech pro obě družstva.

Disciplinární komisi stanovil VV PKS ve složení Ing. Libor Novák, Pavel Strnad a Pavel Váňa.

 

V Praze dne 26. 5. 2015                              Jaroslav Pleticha – předseda STK PKS   

 


 PKS - Poslední aktualizace  13.07.2017
e-mail - webmaster