VÝSLEDKOVÝ SERVIS PKS

VÝSLEDKY ON-LINE

KUŽELKY.COM

TABULKY

MLÁDEŽ

MISTROVSTVÍ PRAHY

TURNAJE

ZPRAVODAJ PKS

ZRAVODAJ ČKA

EVIDENCE ČLENŮ

DISKUZE

FOTOARCHIV
STK

Předseda Pavel STRNAD M: 776 172 852
E: strnad67@gmail.com

 

Skupinář Divize AS

 Jirka SPĚVÁČEK

M: 724 163 169
E: spejir@gmail.com

Skupinář MP1 a MP4 Pavel STRNAD mobil: 776 172 852
e-mail: strnad67@gmail.com

Skupinář MP2 a MP3 Miloš BENEŠ M: 724 440 446
E: benesmilos@seznam.cz

Soutěže mládeže Jarmila ZIMÁKOVÁ mobil: 604 208 984
e-mail: jzimakova@seznam.cz

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ STK

STK 2017-18

STK PKS ze dne 7. března 2018

STK PKS na svých zasedáních 6.2. a 7.3.2018 řešila problém neoprávněného startu 9 hráčů a 3 hráček v seniorských kategoriích Mistrovství Prahy jednotlivců.

STK PKS konstatovala, že v přípravě MP jednotlivců došlo k pochybení a porušení pravidel ČKA.
Svým druhým startem v soutěžích jednotlivců (muži a senioři, resp. ženy a
 seniorky) porušili tito hráči a hráčky čl. 7, odst. 3, Pravidel kuželkářského sportu:

1) HAVRDOVÁ Jaruška (Slavoj Velké Popovice) Startovala 6. ledna 2018 v kategorii žen
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorek 60+
2) VYKOUKOVÁ Jitka (PSK Union Praha) Startovala 6. ledna 2018 v kategorii žen
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorek 60+
3) SEDLÁČKOVÁ Irini (SK Žižkov Praha) Startovala 6. ledna 2018 v kategorii žen
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorek
4) HRUBÝ Petr (SK Žižkov Praha) Startoval 5. a 7. ledna 2018 v kategorii mužů
a 26. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů
5) ZETEK Jiří (SK Žižkov Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů
6) SCHUH Stanislav (SK Žižkov Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů
7) ZACHAŘ Čeněk (TJ Slavoj Velké Popovice) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů
8) PLETICHA Jaroslav st. (KK Konstruktiva Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů 60+
9) NEDBAL Arnošt (KK Konstruktiva Praha) Startoval 5. - 7. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. - 28. ledna 2018 v kategorii seniorů 60+
10) BENEDA Petr (KK Slavoj Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. ledna 2018 v kategorii seniorů 60+
11) MORAVEC Petr (KK Union Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. ledna 2018 v kategorii seniorů 60+
12) TŮMA Antonín (SK Rapid Praha) Startoval 6. ledna 2018 v kategorii mužů
a 27. ledna 2018 v kategorii seniorů 60+

ROZHODNUTÍ:

1) Dosažené výkony hráčů a hráček v kategoriích seniorů a seniorek budou anulovány, výsledky budou opraveny a zveřejněny na webových stránkách PKS.

2)
Za Prahu budou na Mistrovství České republiky v kategoriích seniorů a seniorek startovat tito hráči a hráčky:

S
enioři:           Sekerák, Vojtíšek a Vesecký
Senioři 60+:    Stašák, Klička a Jungmann (Šnejdar se postupu vzdal)
Seniorky:        Mizerová, Kašparová a Kohoutová
Seniorky 60+:
Sailerová a Zimáková


V Praze 7. 3. 2018

Za STK PKS předseda

Luboš Polanský

STK 2015/2016

STK PKS ze dne 10. března 2016

STK PKS se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 zabývala neoprávněnými starty hráče Petra Moravce a hráčky Květy Pytlíkové z PSK Union Praha.

Oddíl PSK Union Praha B porušil Rozpis Mistrovství Prahy družstev pro sezónu 2015/2016 v čl. II. Technická ustanovení,  body č. 4 Starty náhradníků a č. 15 Hlášení výsledků takto:

1)
Petr Moravec, hráč družstva D, v souladu s rozpisem startoval
dne 21. 10. 2015 jako náhradník za družstvo C.

Ve dnech 11. 11. 2015, 25. 11. 2015, 3. 12. 2015, 10. 12. 2015
a 21. 1. 2016 nastoupil neoprávněně jako náhradník za družstvo B
a tudíž porušil čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků rozpisu soutěže.


 
2) Květa Pytlíková, hráčka družstva F, v souladu s rozpisem startovala dne 7. 10. 2015 jako náhradnice za družstvo C.

Dne 14. 1. 2016 nastoupila neoprávněně jako náhradnice za družstvo B a tudíž také porušila čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků rozpisu soutěže.


 
3) Květa Pytlíková pak ještě dne 25. 2. 2016 střídala v průběhu zápasu opět neoprávněně za družstvo B, přičemž kromě čl. II. Technická ustanovení, bod č. 4 Starty náhradníků byl porušen i bod č. 18 Hlášení výsledků rozpisu soutěže (nebylo dostatečně zaznamenáno střídání v průběhu utkání, za koho střídající hráč nastoupil).

ROZHODNUTÍ:

1) Dosažené výkony obou hráčů ve výše zmíněných zápasech budou anulovány, výsledky družstva budou přepočítány a v tabulce upraveny.

2)
Družstvu PKS Union Praha B se uděluje pokuta ve výši 100 Kč za nesprávně vyplněný zápis o utkání.

V Praze 10. 3. 2016
Za STK PKS předseda

Jaroslav Pleticha

Disciplinární komise PKS byla zřízena Výkonným výborem PKS v tomto složení: Libor Novák, Pavel Strnad, Pavel Váňa.

Disciplinární řízení bylo zahájeno z podnětu podaného Sportovně technickou komisí PKS k výsledku utkání MP 1 Konstruktiva D – Union B, odehraného dne 23. 4. 2015.

Z písemných podkladů dodaných STK PKS je zřejmé, že výsledek tohoto utkání, uvedený v odeslaném zápisu o utkání a podepsaný oběma vedoucími družstev (J. Váňou a J. Mansfeldovou), neodpovídá skutečnému průběhu utkání na drahách. Výsledky startu druhého a třetího hráče Konstruktivy D (V. Máca a L. Korta) byly zfalšovány tak, aby v utkání zvítězilo družstvo Konstruktivy D, zatímco ve skutečnosti se vítězem zápasu stalo družstvo Unionu B. Motivem této manipulace zjevně byla záchrana družstva Konstruktivy D před sestupem do nižší soutěže. Tímto hrubým nesportovním jednáním byla porušena regulérnost soutěže a poškozeno jiné družstvo, které by v tomto případě sestupovalo neprávem.
 
Disciplinární komise uděluje trest odejmutí 6 bodů v soutěžním ročníku 2015/2016 oběma družstvům v soutěžích, ve kterých budou hrát. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí a platí do 30. 6. 2016. Disciplinární komise uděluje dále trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva Janu Váňovi a Jiřině Mansfeldové v délce jednoho roku. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí v délce 365 dnů (1 roku).

DK rozhodla na základě předloženého zápisu o utkání, předložených výpisů výkonů všech hráčů z tiskárny počítače a písemného sdělení s přiznáním k této manipulaci J. Váni.

Odvolání lze podat do 15 dnů od elektronického odeslání tohoto rozhodnutí oběma vedoucím družstev. O odvolání rozhodne VV PKS jako příslušný orgán 2. instance. Podání odvolání se řídí DŘ, čl. 32.
 
V Praze, dne 1. 6. 2015
Za Disciplinární komisi:
Libor Novák v.r. Pavel Strnad v.r. Pavel Váňa v.r.

STK 2014/2015

Rozhodnutí Disciplinární komise PKS

Disciplinární komise PKS byla zřízena Výkonným výborem PKS v tomto složení: Libor Novák, Pavel Strnad, Pavel Váňa.

Disciplinární řízení bylo zahájeno z podnětu podaného Sportovně technickou komisí PKS k výsledku utkání MP 1 Konstruktiva D – Union B, odehraného dne 23. 4. 2015.

Z písemných podkladů dodaných STK PKS je zřejmé, že výsledek tohoto utkání, uvedený v odeslaném zápisu o utkání a podepsaný oběma vedoucími družstev (J. Váňou a J. Mansfeldovou), neodpovídá skutečnému průběhu utkání na drahách. Výsledky startu druhého a třetího hráče Konstruktivy D (V. Máca a L. Korta) byly zfalšovány tak, aby v utkání zvítězilo družstvo Konstruktivy D, zatímco ve skutečnosti se vítězem zápasu stalo družstvo Unionu B. Motivem této manipulace zjevně byla záchrana družstva Konstruktivy D před sestupem do nižší soutěže. Tímto hrubým nesportovním jednáním byla porušena regulérnost soutěže a poškozeno jiné družstvo, které by v tomto případě sestupovalo neprávem.

Disciplinární komise uděluje trest odejmutí 6 bodů v soutěžním ročníku 2015/2016 oběma družstvům v soutěžích, ve kterých budou hrát. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí a platí do 30. 6. 2016. Disciplinární komise uděluje dále trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva Janu Váňovi a Jiřině Mansfeldové v délce jednoho roku. Trest nabývá platnosti dnem nabytí platnosti tohoto rozhodnutí v délce 365 dnů (1 roku).

DK rozhodla na základě předloženého zápisu o utkání, předložených výpisů výkonů všech hráčů z tiskárny počítače a písemného sdělení s přiznáním k této manipulaci J. Váni.

Odvolání lze podat do 15 dnů od elektronického odeslání tohoto rozhodnutí oběma vedoucím družstev. O odvolání rozhodne VV PKS jako příslušný orgán 2. instance. Podání odvolání se řídí DŘ, čl. 32.

V Praze, dne 1. 6. 2015

Za Disciplinární komisi:
Libor Novák v.r. Pavel Strnad v.r. Pavel Váňa v.r.

Rozhodnutí STK PKS

STK PKS na základě důkazných materiálů (výstupů zápisů výkonů jednotlivých hráčů z tiskárny) rozhodla opravit výsledek utkání 28. kola MP I mezi družstvy KK Konstruktiva D a PSK Union B tak, jak opravdu skončil.

V tomto utkání vítězí družstvo PSK Union B v poměru 12 : 4.

Tím dojde v tabulce MP I ke změně pořadí na posledních místech.

STK současně předává celý případ manipulace s výsledkem utkání k řešení disciplinární komisi, která vynese závěrečný verdikt o trestech pro obě družstva.

Disciplinární komisi stanovil VV PKS ve složení Ing. Libor Novák, Pavel Strnad a Pavel Váňa.

V Praze dne 26. 5. 2015
Jaroslav Pleticha – předseda STK PKS

;PKS - Poslední aktualizace  03.01.2023 - e-mail - webmaster.