... zpět na výchozí stránku PKS Sportovně technická komise

 

 

Jednání STK - Jaro 2002

5.6.2002

  Pokuty

Sokol Vršovice 200,- Kč pozdní podání přihlášky do soutěží 2002-03
Sokol Kobylisy 200,- Kč pozdní podání přihlášky do soutěží 2002-03
TJ Radlice 200,- Kč pozdní podání přihlášky do soutěží 2002-03
Velké Popovice 200,- Kč pozdní podání přihlášky do soutěží 2002-03

  Disciplinární rozhodnutí
VV projednal odvolání I.Sedláčka proti disciplinátnímu trestu a po vyslechnutí hlavního rozhodčího na MP mužů p.Jančálka rozhodl odvolání vyhovět a trest zrušit.

  Žádost Středočeského oblastního kuželkářského svazu
Projednána žádost Středočeského OKS o zařazení oddílu SSO Kladno do pražských soutěží. Tento oddíl přišel o kuželnu. Žádosti vyhověno a družstvo SSO Kladno bude dle výkonnosti zařazeno dp PP IV. Své zápasy bude hrát na kuželně Uhelných skladů Praha na Zvonu.

  Dohoda oddílů
Vzata na vědomí dohoda oddílů TJ Praga a KK Ohnicá koulen bo vzájemné výměně zařazení družstev do tříd PP. Družstvo Ohnivá koule bude hrát PP II a družstvo Praga B bude hrát PP IV.

15.5.2002

Celostátní aktiv STK

Letošní celostátní aktiv STK ČKA se uskuteční v termínu, který je určen termínovým kalendářem. To znamená v neděli 9. června 2002. Z rozhodnutí VV ČKA se aktiv uskuteční v Ústí nad Orlicí od 10ti hodin. Přesnou adresu místa konání a programu aktivu najdete na pozvánce přiložené ke Zpravodaji ČKA č. 17/01-02. Určitě si tento termín poznamenejte do svých osobních diářů. Jsou hned minimálně tři důvody, proč byste se měli aktivu zúčastnit:

-    již několikrát Zpravodaj ČKA informoval o chystaných změnách v organizaci soutěží.
V souvislosti s tím také o tom, že se chystají změny na mezinárodním poli. A některé z nich mohou mít vliv i na naše soutěže. Jak to vše nakonec dopadne se budete moci dozvědět poprvé právě na aktivu STK.


-    v minulém čísle Zpravodaje ČKA jste byli seznámeni s rozhodnutím VV ČKA, kterým se na jedné straně ruší kauce pro účast družstev v ligových soutěžích a na straně druhé se zavádí startovní příspěvek pro všechna družstva dospělých ve výši 500,- Kč. Tento startovní příspěvek budete moci složit v hotovosti při své prezentaci na aktivu STK ČKA.

-    Účastníci aktivu se budou moci také seznámit s výrobky firmy PEMI, s.r.o., která vybavila svými výrobky naši reprezentaci na MS. Pokud shledáte její nabídku zajímavou, budete si moci hned na aktivu zajistit i vy pro svá družstva sportovní oblečení za poměrně zajímavou cenu.

  Úprava tabulky PP3 a výsledku zápasu Slavia C v. LCS D

Na základě písemného zápisu z tiskárny předloženého STK PKS při jejím zasedání dne 15.5.2002 se výsledek předmětného utkání konaného dne 2.4.2002 na dráze Slavie Praha upravuje tak, že v něm vítězí na body v poměru 12:4 družstvo Slavie C a na poražené kuželky v poměru 2315:2312 taktéž družstvo Slavie C. V příslušném smyslu byla tedy upravena i konečná podoba tabulky PP3.

  Pokuty
Za níže uvedené přestupky uděluje STK PKS uvedeným oddílům pokuty ve výši 100,-Kč.


Čechie Karlín – za neoprávněný start za družstvo Karlín D dne 9.5.2002 ZÍTKOVÁ Lenka, č. reg. 0185 (na podzim 1x za Karlín C, nyní za Karlín D – 2x v jedné soutěži za  různá družstva).
Sokol Rudná - neúčast 8 přihlášených hráčů na Mistrovství Prahy seniorů 27.4.2002 na Karlíně.
Meteor – neúčast 3 přihlášených hráčů tamtéž.
Sokol Rudná – neúčast jedné žákyně na Přeboru Prahy žákyň a dorostenek.
Čechie Karlín - neúčast jedné dorostenky tamtéž.


Ve všech případech nebyly uvedené absence nijak omluveny.

24.4.2002

Informace

Registrace členů v žákovských kategoriích (do dovršení 14ti let věku) se provádí zdarma.

Přhlášky do nového ročníku 2002-03

Přihlášky oddílů resp. družstev do nového ročníku 2002/2003 pražských kuželkářských soutěží je třeba podat nejpozději do 31.5.2002.

Tresty

BŘEZINA Stanislav, LCS Praha - za nesportovní chování při ukončení Mistrovství Prahy v kategorii mužů dne 21.4.2002 na kuželně KK Konstruktiva v Braníku (odmítl pokyn hlavního rozhodčího, aby na závěrečné vyhlášení výsledků a ukončení šampionátu nastoupil dle Pravidel kuželkářského sportu ve sportovním úboru, a nenastoupil tedy vůbec) STK PKS uděluje trest napomenutí.

SEDLÁČEK Ivan, LCS Praha - za opakované nesportovní chování při Mistrovství Prahy v kategorii mužů (stejný přestupek, jako u hráče Březiny + nesportovní chování při minulém Mistrovství Prahy v kategori mužů, za něž byl STK PKS následně disciplinárně potrestán) STK PKS uděluje trest zastavení činnosti od 1.9.2002 do 31.5.2003 pro veškeré soutěže řízené PKS.

Náhradníci k dopsání na soupisky

0079 Petr SEIDL Astra A 25.3.2002
20402 Václav RADA Sparta A 8.4.200

8.4.2002

Školení rozhodčích

Z důvodu nedostatku rozhodčích proběhne školení rozhodčích II. třídy v termínu 14. - 16. června 2002. Přihlášky nutno zasílat písemně na adresu předsedy KR ČKA: Petr DOBEŠ, Novodvorská 1037, 674 01 Třebíč, nebo E-mailem na adresu: petr.do@volny.cz. K přihlášce nutno přiložit vyplněný evidenční list rozhodčího a pro samotnou účast na školení mít platný registrační průkaz + kvalifikační průkaz rozhodčího III třídy.

Rozhodnutí STK

STK PKS bere na vědomí dopis TJ PRAGA PRAHA o odstoupení družstva PRAGA C z rozehrané soutěže PP V. Na základě Rozpisu přeboru Prahy šestičlenných družstev mužů na 6x100 h.s. pro ročník 2001/2002 všechny výsledky družstva anuluje a uděluje TJ PRAGA pokutu ve výši 1.000,- Kč (viz článek 17 technických ustanovení výše uvedeného Rozpisu).

Za neoprávněný start hráčů za družstvo PRAGA B (viz Soutěžní řád kuželkářského sportu, článek 6.12.3) v P I proti Uhelným skladům dne 4.4. 2002 se výsledek utkání kontumuje ve prospěch Uhelných skladů 16:0 a družstvu PRAGA B se uděluje pokuta ve výši 300,- Kč dle Rozpisu, článek 15 technických ustanovení.

STK ve věci nepodepsané hlášenky z utkání PP I Radotínský SK - Vršovice ze dne 18.3. 2002 po vyslechnutí obou stran rozhodla ponechat v platnosti výsledek uvedený na hlášence, kterou podepsal pouze vedoucí družstva Vršovic.

Neoprávněný start hráče Rapidu
: 1367 MAREŠ Stanislav
- na podzim 16.10.2001 za Rapid A
- na jaře 28.3.2002 neoprávněně za Rapid B (dle Rozpisu bod 5, písmeno c). Jeho výkon v jarním utkání bude vzhledem k výše uvedeným skutečnostem anulován, výsledek předmětného utkání Rapidu B patřičným způsobem upraven a družstvu Rapid B uložena pokuta ve výši 100,- Kč.

Pokuty

Slavia C
100,- Kč - nesprávně vyplněná kartička utkání 23. kola PP III Slavia C v. LCS D, výsledek předmětného utkání po přepočtu chyb na hlášence upraven takto: vítězí družstvo LCS D na body 10:6 a na poražené kuželky: 2322:2315.

Dopr. podniky B
100,- Kč - nesprávně vyplněná kartička utkání 23. kola PP III DP B v. DP A, výsledek předmětného utkání po přepočtu chyb na hlášence upraven takto: vítězí družstvo DP A na body 12:4 a na poražené kuželky: 2331:2246.

LCS E
100,- Kč - nesprávně vyplněná kartička utkání 23. kola PP III LCS E v. Vršovice D, výsledek předmětného utkání po přepočtu chyb na hlášence upraven takto: vítězí družstvo Vršovice D na body 9:7 a na poražené kuželky 2301:2278.

Pokuty za neúčast při Mistrovství Prahy dorostenců a žáků:

Slavia Praha 200,- Kč za 2 dorostence
SK LCS Praha 100,- Kč za 1 dorostence
Uhelné sklady Praha 100,- Kč za 1 dorostence
Sokol Rudná. 100,- Kč za 1 žáka

Dodatek k rozpisům Mistrovství Prahy jednotlivců pro rok 2002.

Přehled přihlášených
hráčů a hráček na Mistrovství Prahy jednotlivců pro rok 2002:
MUŽI 20. - 21.4. 2002 Konstruktiva 24 hráčů

ŽENY 11. - 12.5. 2002 Čechie Karlín 29 hráček,
Dopoledne od 09.00 hod.:
Karlín 3x, LCS a Rudná 2x, Sparta,
Radotínský SK, Konstruktiva,
DP a Slavia po 1 hráčce,
Odpoledne od 11.30 hod.: Karlín,
CS,Rudná 3x, Slavia, Konstr.,
Radotín 2x, Rapid, Praga 1x.

JUNIOŘI 20. - 21.4. 2002 Slavia 14 hráčů

JUNIORKY 4. - 5.5. 2002 Rudná 8 hráček

DOROSTENKY 4. - 5.5. 2002 Meteor 9 hr., žákyně od 08.30, dor. od 12.30 hodin

ŽÁKYNĚ 4. - 5.5. 2002 Meteor 12 hráček od 9.00 hodin

SENIOŘI 27.4. 2002 Č. Karlín - 20 hráčů,

Dopoledne od 09.00 hod.:
Rudná 4x, Meteor, Rapid 2x, Konstr., VŠTJ, Radotín, Karlín 1x,
Odpoledne:
Rudná 4x, Meteor, Konstruktiva 2x

SENIORKY 4.5. 2002 Admira -12 hráček

ŽENY - čtyřčlenná družstva 26.4. 2002 Konstruktiva - 6 družstev.

Mistrovství ČR - místa konání a postupový klíč pro Prahu

Muži - 1. - 2.6. 2002 Vrchlabí 3 hráči
Ženy - 1. - 2.6. 2002 Rýmařov 3 hráčky
Junioři - 1. - 2.6. 2002 České Velenice 2 hráči
Juniorky - 1. - 2.6. 2002 Jihlava 3 hráčky
Dorostenci - 18. - 19.5.2002 Opava 1 hráč
Dorostenky - 18. - 19.5.2002 Česká Třebová 1 hráčka
Žáci, žákyně - 18.5.2002 Zábřeh 1 + 2
Senioři - 25.5.2002 Blansko 4 hráči
Seniorky - 25.5.2002 Rokycany 4 hráčky

Kvalifikace o postup do I. KLDD 27.4. 2002 Šumperk..

Změna v oddílu TJ Radlice - Akcent - Praha 5

Předseda oddílu: OPÁT Miroslav, Zárubova 505, Praha 4 142 00
Organizační pracovník: BENEŠ Miloš ml., Spojená 2, Praha 6 162 00
Vedoucí oddílu: SCHIDER Jan, Ke kamínce 1285, Praha 5 156 00
Trenér oddílu: BENEŠ Miloš st., Štorkánova 13, Praha 5 150 00.
Korespondenci zasílejte na adresu předsedy oddílu, případně na elektronickou adresu: cislo5@volny.cz.

Náhradníci k dopsání na soupisky

0035

Pavel WOHLMUTH  Konstr. B 16.3.2002
1890 Petr NAVRÁTIL Vršovice C  28.3.2002
1407 Petr SEIDL ASTRA A 25.3.2002
1309 Miloslav FOUS Union B 3.4.2002
0048 Jitka RUNTSCHOVÁ Union D 7.3.2002

13.3.2002

Výměna průkazů trenérů - podruhé

V Kuželkáři č. 6 byly zveřejněny informace k výměně průkazů trenérů II. a III. třídy ve smyslu pokynů z ČKA podle Zpravodaje ČKA č. 8.
Celá akce neskončila v rámci PKS úspěšně. O výměnu průkazů III. třídy požádali z cca 130 trenérů pouze 3 jednotlivci a ozvali se též 4 funkcionáři z vedení oddílů. Z diskuse s nimi vyplynulo, že v klubech a oddílech jednak nejsou evidenční karty a jednak že jim chybí seznamy trenérů.
Dnešní informací chceme tyto nedostatky odstranit. Proto s Kuželkářem č. 8 jsou do jednotlivých oddílů a klubů distribuovány evidenční karty pro stávající trenéry II. a III. třídy podle naší evidence. V případě zájmu pokračovat v této činnosti prosíme o vyplnění karet a odeslání na adresy:

Trenér Kontakt Adresa
II třídy Petr HOLÝ 541 00 Trutnov, Křižíkova 551
III. třídy Karel KOCHÁNEK. 162 00 Praha 6, Střešovická 33

Termín uzávěrky je v obou případech 30.4.2002. Následně budou do jednotlivých klubů a oddílů předány průkazy nové. Prosíme organizační pracovníky, aby zabezpečení této akce věnovali náležitou pozornost.

Přepsání na soupisku vyššího družstva

1432 Roman CYPRO LCS “A” 9 . 3.202
3602 Pavel JAHELKA VŠTJ “A” 21.2.2002
0189 Adam VEJVODA VŠTJ “A” 21.2.2002
797 Miroslav KOCHÁNEK VŠTJ “A” 22.2.2002
0048 Jitka RUNTSCHOVÁ Union “D” 7. 3.2002
1016 Petr ŠLOCAR Radotín “C” 26.2.2002
889 Jiřina HORÁČKOVÁ Konstr. “F” 13.2.2002

20.2.2002

Žádost všem oddílům - opakovaná výzva
Žádáme tímto všechny oddíly, které mají zájem o zasílání zpravodaje PKS přímo elektronickou poštou, o sdělení E-mailové adresy, na kterou by bylo možné Kuželkáře napříště posílat. Výhodou je v tomto případě, že byste jej obdrželi dříve - ihned po jeho napsání přímo od redaktora. Elektronické adresy zasílejte na adresu: marek.tosil@mybox.cz.

Je potřeba, abyste měli možnost v místě příjmu či případně jinde si zpravodaj vytisknout, neboť v tomto případě Vám již v tištěné podobě nebude zasílán. Doposud se ozvaly následující oddíly: Žižkov - Váňa, Karlín - Krčma, LCS - Jungmann, Navrátil, Konstruktiva - přímo na kuželnu, Slavia - Mizerová, Admira - Kohout.

Pozn. redaktora: jelikož posílám zpravodaj PP3 některým jednotlivcům z oddílů, které nejsou výše uvedeny, elektronickou poštou, domluvte se, prosím, v oddílech, pokud máte možnost tisku, že bych Vám též posílal Kuželkáře s tím, že byste si jej vytiskli a dodali na svou mateřskou kuželnu, případně mi sdělte jiné možnosti (e-mailové adresy jiných členů Vašich oddílů s možností tisku) a co nejdříve se mi ozvěte!

Pozor změna !!!

mistrovství Prahy žen - jednotlivkyň se uskuteční nikoliv 20. - 21.4. 2002, ale 11.5. - 12.5. 2002 na kuželně Čechie Karlín. Opravte si tento údaj ve vydaném rozpisu!

V rozpisu mistrovství Prahy juniorů a juniorek si opravte datum narození přihlášených: 1.7.1978 - 30.6.1983!

Přepsání na soupisku vyššího družstva

0006

Josef DVOŘÁK US „A“

26.1.2002

0148

Jan BARCHÁNEK KO „A“

26.1.2002

5581

Petr GOMOLA KO „A“

26.1.2002

4562

Zdeněk ZAHRÁDKA KO „C“

26.1.2002

11537

Martin ŠAFAŘÍK LCS „B“

2.2.2002

1234

Ivan VLČEK Praga „B“

14.2.2002

16027

Marian KOVÁČ Čechie „B“

13.2.2002

982

Jaroslav KRŮTA Radotín„A“

14.2.2002

735

Ivan SCHUSTER Kobyl. „A“

12.2.2002

4490

Pavel DVOŘÁK Radotín „A“

14. 2.2002

0500

Jarosl. MARYŠKOVÁ Praga ž.

2.2.2002

16.1.2002

Žádost všem oddílům
Žádáme tímto všechny oddíly, které mají zájem o zasílání Zpravodaje PKS přímo elektronickou poštou,
o sdělení e-mailové adresy, na kterou by bylo možné Kuželkáře napříště posílat. Výhodou je v tomto případě, že byste jej obdrželi dříve – ihned po jeho napsání přímo od redaktora.
Elektronické adresy zasílejte na adresu: marek.tosil@mybox.cz.
Je třeba, abyste měli možnost v místě příjmu či případně jinde si zpravodaj vytisknout, neboť v tomto případě Vám již v tištěné podobě nebude zasílán.

Výměna průkazů rozhodčích, trenétů a technickch pracovníků
STK upozorňuje všechny oddíly na probíhající výměnu průkazu rozhodcích, trenéru a technických pracovníků – viz Zpravodaj ČKA č. 8. Každý žadatel o výměnu kvalifikačního průkazu rozhodčího musí vyplnit evidenční kartu rozhodčího a tuto odeslat v případe rozhodčích 1. a 2. třídy na adresu předsedy KR ČKA:

Petr DOBEŠ
Novodvorská 1037
674 01 Třebíč

Rozhodčí 3. třídy pak na adresu predsedy KR PKS:
Libor NOVÁK
Pertoldova 3380
143 00 Praha 4

Průkazy 1. a 2. Třídy, kterým skončila platnost 31.12.2001, je třeba vyměnit do začátku jarní části soutěží, ostatní pak do 31.3.2002, kdy skončení jejich platnost a budou platit pouze nové!!! Staré průkazy není třeba vracet, pouze v případech, kdy dotyčný nějakým způsobem vypadl ze současných evidencí, bude třeba svou kvalifikaci doložit tímto průkazem. Rozhodčí, kteří dosud EK neobdrželi klasickou případně elektronickou poštou přímo, mají možnost si tuto vyžádat na sekretariátu ČKA, předsedy KR ČKA a u předsedy KR PKS. Dále bude k dispozici na kuželkářském webu www.kuzelky.cz k volnému stažení.

V návaznosti na výměnu průkazů rozhodčích probíhá stejným způsobem (viz zpravodaj ČKA č. 8) také plošná výměna kvalifikačních průkazů trenérů za použití stejných evidenčních karet.
Trenéři 1. a 2. třídy budou zasílat vyplněné EK na adresu předsedy TMK ČKA:
Petr HOLÝ
Křižíkova 551
541 00 Trutnov

O vystavení nové průkazu trenéra je třeba požádat nejpozději do 30.4.2002. Trenéři nižší třídy než 1. a 2. v Praze, kteří mají zájem ve své činnosti nadále pokračovat a budou žádat o výměnu svých kvalifikačních průkazů, nechť nejpozději do 28.2. 2002 kontaktují předsedu TMK PKS Doc. Ing. Karla KOCHÁNKA buďto písemně na jeho adresu:

Doc. Ing. Karel KOCHÁNEK
Střešovická 33
162 00 Praha 6
nebo telefonicky domů: 02/35366175
či na mobil: 0723/051281

Žádáme tímto rovněž předsedy všech pražských oddílů, aby ve stejné lhůtě dali na vědomí tamtéž ukončení činnosti trenérů ve svých oddílech, o nichž to s jistotou vědí (odchod z oddílu, úmrtí atd.).

Výměna průkazů technických pracovníků: platnost průkazů TP na oblastních svazech končí s koncem roku 2001. Uprostřed rozehraného ročníku soutěží se nové vystavovat nebudou. Na přelomu měsíce dubna a května 2002 plánuje VV ČKA ve spolupráci se svojí STK uspořádat školení nových technických pracovníků. Přesný termín a místo konání bude včas oznámeno všem regionálním svazům, VV ČKA však již nyní stanovil horní věkovou hranici pro účastníky školení na 65 let.


Poslední aktualizace 24.07.2007. © 2002 PKS