STK - Jaro 2010

PŘEDSEDA STK

Jaroslav Pleticha
182 00 Praha 8,
Šimůnkova 1685
mobil.: 777 561 418
byt: 286 582 085
pletichaj@seznam.cz

SKUPINÁŘI
MP I

Josef Kučera
181 00 Praha 8,
Feřtekova 540
mobil: 776 610 283
zam.:222 712 713

jkucera@centrum.cz

MP II

Pavel Strnad
Kladno,
Vodárenská 2323, Kladno
mobil: 776 172 852
tel. 312525320
p.strnad@volny.cz

MP III

Martin Berezněv
252 19  Rudná
V. Nováka 475,

mobil:
602-328-692
mbereznev@centrum.cz

MP IV

Martin Lukáš
100 00  Praha 10

Počernická 3225/2b, mobil: 602 233 681
martin.l@email.cz

MP Dorost

Karol Ivanko
169 00 Praha 6, Kolátorova 12/1624

mobil :
605 840 598
byt 220 510 142
ivan.ko@quick.cz

Starty náhradníků

Jiří Novotný
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238


 

12.5.2010


1. Průběh soutěží
Divize AS:
Soutěž dohrána. Společná STK připravuje rozpis soutěže pro r. 2010/11.

Soutěže PKS:
STK schválila konečné výsledky soutěží družstev a Mladá Praha v r. 2009/10.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
RADA Václav 00727 AC Sparta 22. 4. 2010
MEZEK Pavel 01321 Union A 19. 4. 2010
BRVENÍK Petr 13268 S. Žižkov 06. 5. 2010
TUMPACH Roman 01282 Uh. Sklady B 06. 5. 2010

3. Stížnost
STK obdržela stížnost družstva S. Vršovice k vystupování správce na kuželně KK Konstruktiva.
STK se seznámila s obsahem stížnosti a vyžádala si k uvedené stížnosti vyjádření od Konstruktivy.

4. Rozpisy soutěží pro r. 2010/11
STK schválila rozpisy mistrovských soutěží družstev dospělých a soutěží mládeže pro r. 2010/11. Současně schválila podmínky pro družstva PKS startující v Divizi AS.
Všechny uvedené rozpisy jsou přílohou Kuželkáře č.10.
STK vzhledem k řadě změn doporučuje všem oddílům, aby se vlastním zájmu důkladně seznámili s uvedenými rozpisy.


5. Příští jednání STK

Příští jednání VV a STK se uskuteční po 3. podzimním kole mistrovských soutěží 2010/11 od 17 hodin na Meteoru.

21.4.2010


1. Průběh soutěží
Divize AS:
STK projednala podnět SKKS k plnění podmínek pražských družstev v Divizi AS s tímto výsledkem:
Konstruktiva -
- Splněno dle bodu a/ podmínek.
KK Slavia - Splněno dle bodu a/ podmínek.
SC Radotín - Splněno dle bodu b/ a d/ podmínek.
Sokol Vršovice - Splněno dle bodu b/ podmínek.

Předseda VV PKS P. Firek zajistí platbu směrem k SKKS za start pražských družstev v Divizi AS ve smyslu závěrů jednání s SKKS 14. 5. 2008.

Soutěže PKS:
V pražských soutěžích je odloženo ještě 8 utkání. Z toho v soutěži MP 1 – 3 utkání, MP 4 - 5 utkání.
STK připomíná, že všechna odložená utkání musí být sehrána v souladu s Rozpisem soutěže do konce jarní části. K dispozici nejsou žádné náhradní termíny po odehrání posledního kola.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
POKORNÝ Josef 01404 SK Rapid A 29.3.10
DUŠEK Jan 20087 SC Radotín B 07.4.10
PECHA Tomáš 07776 S. Admira B 08.4.10
KAŠPAR David 01237 TJ Praga 14.4.10
DUBSKÝ Martin 11628 AC Sparta B 15.4.10

3. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční 12.5.10 od 17 hodin na Meteoru.

31.3.2010


1. Průběh soutěží
V Divizi AS není žádné odložené utkání.
V pražských soutěžích je odloženo celkem již 10 utkání.
Z toho v soutěži MP 1 – 2 utkání, v MP2 – 2 utkání, MP3 – 1 utkání, MP 4 - 5 utkání.
STK připomíná, že všechna odložená utkání musí být sehrána v souladu s Rozpisem soutěže do konce jarní části. K dispozici nejsou žádné náhradní termíny po odehrání posledního kola.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
PUDIL František 0163 Rapid A 11.3.10
PROCHÁZKA R. 04766 Vršovice C 15.3.10
PECKA Jan 21699 Slavia D 17.3.10
TOMEŠ Libor 20292 DP Praha D 18.3.10
JELÍNEK Martin 18159 Praga 19.3.10
PŘEUČIL Roman 12206 DP Praha B 25.3.10
MIZEROVÁ M. 15736 Slavia E 25.3.10
GREGOR Martin 21546 TJ Praga C 25.3.10
RAUVOLF Václav 15623 Vršovice E 22.kolo

3. Pokuty
STK uděluje po projednání tyto pokuty.

I.PSKN 300,- Kč
V utkání Mistrovství Prahy III, Zentiva - I.PSKN nastoupili 3 hráči družstva I. PSKN bez předložení registračního průkazu.
STK rozhodlo ponechat konečný výsledek utkání vzhledem k dohodě vedoucích družstev.
STK uděluje napomenutí vedoucím obou družstev.

SK Rapid B 100,- Kč

Utkání Mistrovství Prahy II Rapid B - Meteor B sehráno 8.3.10, Zápis o utkání 15.3.10.

Sokol Vršovice 300,- Kč

Za opakovanou neúčast družstva dorostu na turnaji Mistrovství Prahy družstev 19. 3. 10 na Konstruktivě.
V souladu s čl. 9 Dodatku Rozpisu Mistrovství Prahy družstev dorostu a Mladé Prahy jednotlivců pro ročník 2009/2010, STK vylučuje družstvo dorostu ze soutěže se všemi následky pro oddíl dle Sportovně technických předpisů ČKA z r. 2007.

Sokol Vršovice 100,- Kč
Za neúčast přihlášeného hráče na Mistrovství Prahy juniorů.


4. Příští jednání STK

Příští jednání VV a STK se uskuteční 21.4.10 od 17 hodin na Meteoru.

10.3.2010


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odloženo 1 utkání. Na kolínské kuželně již byla dohrána odložená utkání z úvodu jarní části.
V pražských soutěžích je odloženo celkem již 7 utkání. Z toho v soutěži MP 1 – 2 utkání, v MP2 – 1 utkání, MP 4 - 4 utkání.
STK připomíná, že všechna odložená utkání musí být sehrána v souladu s Rozpisem soutěže do konce jarní části. K dispozici nejsou žádné náhradní termíny po posledním kole.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
VLCEK Ivan 01234 PSK Union B 18. 2. 10
PISKÁCEK Jiří 10138 VŠTJ FS 18. 2. 10
TLUKA Vladimír 14125 S. Vršovice D 18. 2. 10
FRANK Karel ml. 10042 V. Popovice A 24. 2. 10
KRATOCHVIL Jan 10264 V. Popovice A 24. 2. 10
JANOUŠEK Pavel 05101 SC Radotín B 2. 3. 10
BALLIŠ Karel 11929 V. Popovice A 5. 3. 10
CHUCHLER Hugo 09459 PSK Union D 20. kolo
MIZEROVÁ H. 14731 KK Slavia C 21. kolo

3. Mladá Praha
Náhradní termín:
Náhradní termín turnaje na kuželně Meteoru je v pátek 26.3.10 od 16 hodin. V případě zájmu lze začít již od 15 hodin. Obraťte se telefonicky na K. Ivanka (605 840 598).
4. Mistrovství Prahy 2010
STK schválilo Rozpis Mistrovství Prahy žen družstev. Rozpis je přílohou tohoto čísla Kuželkáře.
Součástí tohoto čísla Kuželkáře je také časový rozpis startů v kategorii mužů, žen, juniorů a juniorek (viz dále).

4. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční 31. 3. 2010 od 17 hodin na Meteoru.

17.2.2010


1. Průběh soutěží
V Divizi AS odložena 3 utkání. Na kolínské kuželně se začalo v jarní části již hrát.
V pražských soutěžích odloženo celkem již 5 utkání,
z toho v MP 1 - 1 utkání, v MP 4 - 4 utkání.

2. Přeřazení hráčů do vyšších družstev
Jahelka Pavel 15223 VŠTJ FS A 09. 2. 2010
Vejvoda Adam 01561 VŠTJ FS A 09. 2. 2010
Rybka Tomáš 05752 KK Slavia B 09. 2. 2010
Václavík Jan 13002 KK Slavia D 09. 2. 2010
Lukáš Martin 05011 S. Žižkov A 10. 2. 2010
Schuster Ivan 00735 S. Admira A 11. 2. 2010
Kohout Karel 21167 KK Slavoj B 12. 2. 2010
Pondělíček Mar. 05104 SC Radotín A 12. 2. 2010
Grygar Pavel 01346 S. Vršovice 12. 2. 2010
Jícha Václav 00743 S. Admira C -

3. Pokuty
Slavia Praha D - 100,-Kč
V utkání MP 5 Sparta B - Slavia D (15. 2.), nastoupil hráč Knapp Filip bez registračního průkazu (oznámena ztráta). V zápise je uvedena dohoda vedoucích družstev o startu na základě předložení občanského průkazu.
Pravidla tuto možnost neumožňují. STK s přihlédnutím k dohodě vedoucích ponechává výsledek utkání.
STK uděluje pokutu družstvu KK Slavia D 100,- Kč za porušení čl. 11 Pravidel.

4. Mistrovství Prahy 2010
STK schválilo výsledky kvalifikace mužů odehrané na kuželně Slavie v Edenu.
STK připomíná oddílům termíny přihlášek do Mistrovství Prahy jednotlivců 2010 v jednotlivých kategoriích. Rozpisy jednotlivých kategorií jsou přílohou tohoto čísla Kuželkáře.
Pro kategorii seniorů a seniorek, je průběžný stav přihlášek trvale aktualizován na internetových stránkách PKS.

5. Mladá Praha
Náhradní termín:
Vzhledem k výpadku elektrického proudu se 7. turnaj Mladá Praha na Meteoru neuskutečnil. Náhradní termín pro tento turnaj bude stanoven na příštím jednání STK. Zvažuje se všední den - středa od cca 16 hodin.
Upozornění:
STK současně upozorňuje oddíly, které hrají v soutěži Mladá Praha, že v jarní části se všichni startující hráči musí dostavit na zahájení turnaje.

6. Shromáždění zástupců oddílů PKS
VV kladně zhodnotil shromáždění zástupců oddílů PKS, které se konalo 13.1.10 v restauraci Meteor. Více viz..

7. Změna předsedy na Meteoru
Novým předsedou oddílu SK Meteor se stal Jiří Novotný,
182 00 Praha 8
Tanvaldská 1337/5
mobil: 603 484 238

8. Příští jednání STK
Příští jednání VV a STK se uskuteční 10. 3. 2010 od 17 hodin na Meteoru.


 PKS - Poslední aktualizace  16.05.2010
e-mail - webmaster