... zpět na výchozí stránku PKS Sportovně technická komise

 

 

Jednání STK - Podzim 2001

18.12.2001

Do nového roku 2002

Co si jen přát? Mnoho úspěchů a tím i spokojenosti v životě osobním, pracovním i sportovním! Maximum hodovek, minimum záhozů co nejvíce osobních rekordů a co nejméně pokut! Více “čtenosti” Kuželkáře i časopisu KUŽELKY – BOWLING! Minimum poruch automatů a maximum péče o naše následovníky – mládež! To vše Vám a celému našemu hnutí přeje VV + STK Pražského kuželkářského svazu. Hodu Zdar!

Důležité termíny

Do 31.12.2001 předložení soupisek k rukám předsedy STK (Jaroslav PLETICHA, Šimůnkova 1685, 182 00 Praha 8).
16.1.2002 losování jarního kola všech soutěží PP v 17.00 hodin na kuželně v Karlíně (+případné předložení dokladu o zaplacení předepsaných pokut).
28.1.2002 zahájení jarní části soutěže na všech kuželnách!

Pokuty - kontumace

 • Oprava: pokuta ve výši 100,- Kč předepsaná v minulém čísle Kuželkáře družstvu US F za pozdní odeslání kartičky ze zápasu hraného 7.11.2001 (dle pošt. razítka odeslána 19.11.2001) náleží družstvu LCS F.
 • STK uděluje pokutu družstvu LCS F ve výši 150,-Kč za opakované pozdní odeslání kartičky. Tentokrát se jedná o zápas LCS F v. US G hraný 26.11.2001, hlášenka odeslána 2.12.2001.
 • PP2 – STK uděluje pokutu družstvu Žižkov A ve výši 100,-Kč za pozdní odeslání kartičky zápasu hraného 16.11.2001 – odesláno 26.11.2001.

Rozhodnutí

 • Na základě vyhodnocení zápisu z tiskárny výkonu hráčky Mansfeldové v utkání LCS E v. Union B byl její výkon a celkový výsledek zápasu ponechán v platnosti tak, jak byl zaslán na kartičce a protest hráčky a zároveň vedoucí družstva Union B Jiřiny Mansfeldové proti výsledku předmětného zápasu tímto STK s konečnou platností zamítá
 • Na základě zjištění neoprávněného startu hráče Adama Modrého za družstvo KO E v zápase Konstruktiva E v. LCS D STK anuluje jeho výkon dosažený v tomto zápase a mění výsledek zápasu na 2318:2024 poražených kuželek ve prospěch družstva LCS E a celkově na body 8:8. Každé z družstev si tedy do tabulky za tento zápas připíše 1 bod za remízu.

Napomenutí

STK upozorňuje
všechny vedoucí družstev na povinnost kontrolovat registrační průkazy před startem hráče! Pro nesplnění této povinnosti uděluje STK napomenutí vedoucím družstev Rapid D a Astra B (viz jejich vzájemný zápas dne 10.12.2001, kdy toto učiněno nebylo). Výsledek uvedeného zápasu byl rozhodnutím STK ponechán v platnosti tak, jak byl fakticky sehrán.

Sraz zástupců VV PKS s předsedy oddílů se uskutečnil 4.12.2001 – zápis z aktivu

Pražský kuželkářský svaz svolal na úterý dne 4.12.2001 aktiv předsedů oddílů řízených PKS. Z 23 pozvaných oddílů se zúčastnilo 20, tj. 87%. Ignorovali jej zástupci Čechie Karlín, Dopravních podniků a Sokola Žižkov.

Hlavním předmětem jednání bylo zaujetí stanoviska k variantám ČKA příštího uspořádání soutěží. Jednomyslně bylo všemi účastníky z oddílů na území hl.m. Prahy přijato usnesení, jež bude sděleno ČKA, zachovat mistrovské soutěže ve stávající formě, která se plně osvědčila, tj. bez jakékoliv změny. Stanovisko oddílů z okresu Praha-západ (Sokol Rudná) a Praha-východ (Slavoj Velké Popovice) bylo již dříve předáno písemnou formou prezidentovi ČKA panu Jarošovi.

Na aktivu byly dále projednány otázky mládežnického hnutí a technického stavu kuželen. V bohaté diskusi byla konstatována účelnost tohoto aktivu doporučeno, aby se konal každým rokem.

Z výkonné rady ČKA

V sobotu 8.12.2001 proběhlo první řádné zasedání VR ČKA, které se hlavně zaměřilo na vznik nových regionálních (krajských)¨svazů. Spolu s tím byl řešen i klíč pro rozdělování finančních prostředků pro stávající oblastní i nově vznikající regionální svazy. Velká pozornost byla věnována také struktuře našich celostátních dlouhodobých soutěží. Výkonná rada ČKA rozhodla, že stávající model bude platit ještě v ročníku 2002 – 03. Do té doby bude jasné, kde skutečně vzniknou nové regionální svazy a jakým způsobem bude třeba na to reagovat.

II. Akademické mistrovství ČR – informace pro studenty - VŠ

K termínu uzávěrky přihlášek na II.akademické mistrovství České republiky v kuželkách jednotlivců se přihlásilo do soutěže žen 14 studentek (o 3 více oproti loňskému roku) a do soutěže mužů 34 studentů (o 6 více oproti loňsku).
Do svých kalendářů na rok 2002 si poznamenejte termín konání II. AM na pátek 19. Dubna 2002. Bylo rozhodnuto, že se soutěž uskuteční po velkém úspěchu v r. 2001 opět na drahách Konstruktivy v Praze – Braníku. Oficiální pozvání   II. AM obdrží všichni přihlášení začátkem března roku 2002.

28.11.2001

Pokuty - kontumace

 • Pokuta ve výši 100,- Kč družstvu US F za pozdní odeslání kartičky ze zápasu hraného 7.11.2001 (dle pošt. razítka odeslána 19.11.2001).

Přepsání na soupisku vyššího družstva

0079 Seidl Astra A 8. 11. 2001
0200 Maca Konstruktiva C 10.11. 2001
0502 Kolaříková KO B ženy 17.11. 2001
0035 Wohlmuth KO B 17.11. 2001
0485 Bucek KO D 15.11. 2001
0221 Palán KO F 22.11. 2001
0283 Černý US E 22.11. 2001

Sraz zástupců VV PKS s předsedy oddílů

Se uskuteční 4.12.2001 na kuželně Meteoru Praha od 17 hodin. Program jednání dle pozvánkyrozeslané do oddílů.

Mezioblastní turnaj dorostu

Dne 8.12.2001 se uskuteční na kuželně Konstruktivy mezioblastní turnaj dorostu za účasti reprezentačních družstev všech krajů. Turnaj bude zahájen v 09.30 hodin nástupem účastníků. Přijďte povzbudit zástupce Prahy, ale i ostatní mladé kuželkáře a kuželkářky!

7.11.2001

Změna Rozpisu „Mladé Prahy“
Na návrh vedoucích družstev Slavie, Rudné, LCS, Konstruktivy a US přijala STK změnu Rozpisu v tom smyslu, že na vícedráhových kuželnách namísto systému „kolotoč“ (25+25+25+25) se bude hrát na jednotlivých dvoudrahách podle vylosování účastníků systém klasických 100 hs (50+50)

Pokuty - kontumace

 • K 1. turnaji dorosteneckých družstev 19.10. t.r. se nedostavilo družstvo Čechie Karlín. STK vyhlásila kontumační výsledek a udělila pokutu Čechii v částce 100,-Kč.
 • K 2. turnaji dorosteneckých družstev 9.11. t.r. se nedostavilo 1 družstvo ze Sokola Rudná. To znamená, že na příštím zasedání STK bude vyhlášen kontumační výsledek a udělena pokuta Rudné ve výši 100,-Kč.

Oběma uvedeným družstvům se dle Soutěžního řádu, čl. 6.9.3. snižuje dosažený průměr po každém výpočtu o 15 poražených kuželek.

Přepočtení výsledku v PPIV
V utkání 7. kola: DP C v. Čechie Karlín D nastoupil za družstvo DP C neoprávněně hráč Vosátka, proto byl jeho start a dosažený výsledek neplatný a celkový výsledek utkání byl upraven na: 8:8.

Onemocnění skupináře
Pro vážné onemocnění a hospitalizaci skupináře PP V. se zdrželo vydání tohoto čísla Kuželkáře, neboť tato skupina byla urychleně předána jinému a ten pracně dopočítával výsledky „na poslední chvíli“. Za zpoždění se omlouváme!

Přepsání na soupisku vyššího družstva

0130 Vávra Miloslav US B 15. 1.2001
1120 Barchánková Eva Konstruktiva A 27.10.2001
0038 Váňová Kateřina Karlín A 20.10.2001
1016 Šlocar Petr Radotín C 15.10.2001
0159 Zoubek Josef Union D 17.10.2001
1424 Míchal Petr US C 13.10.2001
2406 Tumpach Roman US C 25.10.2001
189 Navrátil Petr Vršovice C 1.11.2001

17.10.2001

Pohár ČKA
Ruší se informace uvedená v Kuželkáři č. 1 a nahrazuje se tímto usnesením STK:

v kategorii mužů byly vylosovány následující dvojice: PSK Union – Sokol Vršovice, KK Konstruktiva – Ohnivá koule. Prvé zápasy budou sehrány na dráze prvně uvedeného družstva a po odvetě, která musí být sehrána do 15. prosince t.r., postoupí do dalšího kola soutěže vítězná družstva.. Oddíly se mezi sebou dohodnou na termínech, hlášenky o výsledku jednotlivých zápasů zasílejte na adresu předsedy STK (Jaroslav PLETICHA, Šimůnkova 1685, 182 00 Praha 8). V kategorii žen postupují obě přihlášená družstva přímo výše.

Změna výsledků
V tabulce PP IV. Byly přepočteny výsledky z 5. a 6. kola pro neoprávněny start Jar. VOSÁTKY z DP “C”.

Havarijní stav na Zvonu
v této věci přijala STK následující usnesení: do příští schůze STK bude pozván předseda oddílu k projednání opatření k zajištění regulérnosti soutěže a sehrání nedohraných a odložených utkání.

Pokuty
100,- Kč pro Čechii Karlín “B” – z utkání hraného 20.9. poštovní razítko na hlášence až 24.9.,
100,- Kč pro Konstruktivu “F” – 3x řádně neoznačen náhradník Miloš DOLEŽAL.

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Krůta Jaroslav 1465 Radotínský SK A 18.9.2001
Dvořák Pavel 0198 Radotínský SK A 18.9.2001
Pokorný Josef 091 Rapid A 20.9.2001
Vejvoda Adam 0189 VŠTJ A 20.9.2001
Kochánek Miroslav 0330 VŠTJ A 20.9.2001
Stránský Ota 0634 Radotínský SK A 27.9.2001
Vlček Ivan 0142 Praga B 26.9.2001
Jankovec Jiří 2271 Konstruktiva A 29.9.2001
Bukovská Lenka 0131 Slavia A 29.9.2001
Jůzová Markéta 3582 Slavia A 29.9.2001
Maryšková Jaroslava 050 Praga A 29.9.2001
Dvořák Josef 0006 US A 6.10.2001
Koblížek Štěpán 4664 Konstruktiva A 6.10.2001
Vošahklík Miroslav 0007 Radotínský SK B 1.10.2001
Jahelka Pavel 3602 VŠTJ A 4.10.2001
Zetek Jiří 0263 Vršovice A 2.10.2001
Kakos Jan 0640 Praga D 9.10.2001
Březina Stanislav 0448 LCS F 11.10.2001
Knobloch Antonín 0450 US A 13.10.2001
Mizerová Blanka 1791 Slavia A 13.10.2001
Vosátka Jaroslav 0444 DP A 18.9.2001
Svozílek Jiří 2042 DP C 9.10.2001
Modrý Adam 2580 Konstruktiva F 17.9.2001
Doležal Miloš 1310 Konstruktiva F 12.10.2001
Fous Miloslav 1739 Union B 10.10.2001

26.9.2001

Informace předesedy PKS

 • 2.7.2001 Valná hromada rozhodla o postavení kuželek a bowlingu v rámci jednoho svazu.
 • Veškeré předpisy a směrnice zůstávají v platnosti. Pouze označení ČMKS se mění na ČKA - Česká kuželkářská asociace. O dalších případných změnách budete průběžně informováni.
 • Nové rozdělení ČKBF:
  Vladimír TLAMKA - president České kuželkářské a bowlingové federace
  Zdeněk JAROŠ    - president České kuželkářské asociace
  Michal ZVĚŘINA   - president České bowlingové asociace
 • V Praze jsme se rozloučili s kuželnami Sokolák (LCS) a Miramare (Sokol Žižkov a Rapid), kde hrálo svoje mistrovská utkání 14.družstev.
 • Redakce Kuželkáře mění svého zpravodaje. Svou činnost ukončil Ing. L.Hájek a novým redaktorem je Marek Tošil. Přejeme Markovi hodně úspěchů a zároveň VV PKS děkuje L.Hájkovi za úspěšné vydávání Kuželkáře.
 • Výzva pražským oddílům k aktivnější práci s mládeží.

Pohár ČKA

Pro malý počet přihlášených družstev (v Praze jen Ohnivá koule, Union a Konstruktiva) upravil VV ČKA rozpis soutěže tak, že ze základní části postoupí z každé oblasti do nadstavbové části 2 družstva mužů a 2 družstva žen.
Termín pro skončení základní části je 31.12.01.
Vzájemní utkání družstev mužů se uskuteční formou 2 turnajů, a to na kuželnách Braník (Konstruktiva) a Union (PSK).
Termíny budou stanoveny dle dohody s STK.

Mladá Praha

Tato soutěž řízená VV PKS zahájila 1.turnajem 15. t.m. na dráze Uhelnýh skladů. Ze 20 účastníků odehrála však pro značnou poruchovost ASK jen polovina, ostatní museli jít domů. STK VV PKS proto rozhodla následovně:
Zatímní dosažené výsledky se anulují, turnaj se ruší a dle moýností bude nahrazen.

Materiál pro náš sport

Informace o potahu náhozových desek a hracího prostoru, jeho cenách i dodvatelích jsou pro případné zájemce k dispozici u Petra Firka (Meteor). Jedná se o velmi kvalitní a cenově zajímavý materiál.

Ligoví náhradníci

Bukovská L.

Slávia

15.9.

22.9.

Jůzová M.

Slávia

15.9.

-

Mizerová B.

Slávia

15.9.

-

Dvořák J.

Uhelné sklady

15.9.

-

Jankovec J.

Konstruktiva

15.9.

22.9.

Míchal P.

Uhelné sklady

15.9.

-

Zahrádka Z.

Konstruktiva

15.9.

22.9.

Maryšková J.

Praga

15.9.

22.9.

Váňová Z.

Karlín

  22.9.

-