MISTROVSTVÍ PRAHY JEDNOTLIVCŮ 2012

Datum Den Kategorie Místo - kuželna Rozpis Výsledky
28.1.2012 so Muži - kvalif. Slavia 1 - 4
18.-19.2.12 so-ne Muži Braník, Eden
18.-19.2.12 so-ne Ženy Eden, Braník
29.1.2012 ne Senioři Konstruktiva 1-6
29.1.2012 ne Seniorky Slavia 1-4
27.-28.1.12 pá-so Junioři Konstruktiva
27.-28.1.12 pá-so Juniorky Konstruktiva
10.3.12 so-ne Dorostenci a žáci Union
10.3.12 so-ne Dorostenky
a žákyně
Union

MISTŘI PRAHY 2012

M u ž i

Jaroslav Procházka KK Slavoj Praha

Ž e n y

Kamila Barborová KK Slavia Praha

J u n i o ř i

David Kuděj US Praha

J u n i o r k y

Lucie Panenková Sokol Rudná

D o r o s t e n c i

Jan Dušek SC Radotín

D o r o s t e n k y

Šarlota Janoušková KK Konstruktiva

Ž á c i

Marek Dvořák Sokol Rudná

Ž á k y n ě

Veronika Zetková Sokol Vršovice

S e n i o ř i

Antonín Knobloch US Praha

S e n i o r k y

Míla Kohoutová Sokol Rudná

 PKS - Poslední aktualizace  03.01.2023
e-mail - webmaster