MISTROVSTVÍ PRAHY JEDNOTLIVCŮ 2013

Datum Den Kategorie Místo - kuželna Rozpis Výsledky
25.1.2013 Dorostenci a žáci Braník
25.1.2013 Dorostenky
a žákyně
Braník
27.1.2013 ne Muži - kvalif. Eden
26.-27.1.13 so-ne Senioři Žižkov, Braník 3-6
26.-27.1.13 so-ne Seniorky Braník 3-6, Žižkov
16.-17.2.13 so-ne Muži Braník 1-4, Žižkov
16.-17.2.13 so-ne Ženy Žižkov, Braník 1-4
16.2.2013 so Junioři Eden
16.2.2013 so Juniorky Eden

MISTŘI PRAHY 2013

M u ž i

 Zdeněk Gartus SK Slavoj Praha

Ž e n y

 Anna Sailerová SK Žižkov Praha

J u n i o ř i

 Jan Kryda SK Slavia Praha

J u n i o r k y

 Vlasta Kohoutová  SK Slavia Praha

D o r o s t e n c i

 Jindřich Valo SK Slavoj Praha

D o r o s t e n k y

 Míla Májová SC Radotín

Ž á c i

 Marek Dvořák TJ Sokol Rudná

Ž á k y n ě

 Anna Matějovská TJ Sokol Rudná

S e n i o ř i

 Anton Stašák SK Slavoj Praha

S e n i o r k y

 Libuše Zichová KK Konstruktiva

 PKS - Poslední aktualizace  03.01.2023
e-mail - webmaster