VÝSLEDKOVÝ SERVIS PKS

VÝSLEDKY ON-LINE

KUŽELKY.COM

TABULKY

MLÁDEŽ

MISTROVSTVÍ PRAHY

TURNAJE

ZPRAVODAJ PKS

ZRAVODAJ ČKA

EVIDENCE ČLENŮ

DISKUZE

FOTOARCHIV
MISTROVSTVÍ PRAHY JEDNOTLIVCŮ 2023
Datum Den Kategorie Místo (kuželna) Rozpis Startovky Výsledky Foto - Video
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Muži Radotín
Žižkov

14. - 15. 1. 2023 so
ne
Ženy Žižkov
Konstruktiva
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Junioři Konstruktiva
Radotín
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Juniorky Konstruktiva
Radotín
 - - -
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Dorostenci Konstruktiva
Radotín
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Dorostenky Konstruktiva
Radotín
14 1. 2023 so Žáci Konstruktiva 5-6  
14. 1. 2023 so Žákyně Konstruktiva 5-6  
14. - 15. 1. 2023 so
ne
Senioři Konstruktiva 3-6
Radotín
15. 1. 2023 so Seniorky Konstruktiva  

Mistři Prahy - Archiv


MISTŘI PRAHY 2023

M u ž i

František Rusín KK Slavoj Praha

Ž e n y

Ludmila Johnová KK Konstruktiva

J u n i o ř i

Lukáš Lehner TJ Radlice

J u n i o r k y

- -

D o r o s t e n c i

Adam Vaněček SK Žižkov

D o r o s t e n k y

Miloslava Žďárková SK Žižkov

Ž á c i

Dominik Daněček Olympia Radotín

Ž á k y n ě

Denisa Králová SK Žižkov
S e n i o ř i
Rostislav Kašpar TJ Radlice
S e n i o r k y
Míla Kohoutová Sokol Rudná

MP 2023 Muži - Kvalifikace - Radotín

MP 2023 Muži - Finále - Žižkov

MP 2023 Ženy - Kvalifikace 1 - Žižkov

MP 2023 Ženy - Kvalifikace 2 - Žižkov

MP 2023 Dorost - Finále - Radotín

MP 2023 Dorostenky - Finále - Radotín
Klikni zde

MP 2023  Junioři - Finále - Radotín
Kliklni zde

MP 2023 Senioři - Finále - Radotín
Klikni zde


;PKS - Poslední aktualizace  03.12.2023 - e-mail - webmaster.