VÝSLEDKOVÝ SERVIS PKS

VÝSLEDKY ON-LINE

KUŽELKY.COM

TABULKY

MLÁDEŽ

MISTROVSTVÍ PRAHY

TURNAJE

ZPRAVODAJ PKS

ZRAVODAJ ČKA

EVIDENCE ČLENŮ

DISKUZE

FOTOARCHIV
MISTROVSTVÍ PRAHY JEDNOTLIVCŮ 2022
Datum Den Kategorie Místo (kuželna) Rozpis Startovky Výsledky
29. - 30. 1. 2022 so
ne
Muži Braník 1-6
Radotín
29. - 30. 1. 2022 so
ne
Ženy Radotín
Žižkov
8. - 9. 1. 2022 so
ne
Junioři Braník
Radotín
 
8. - 9. 1. 2022 so
ne
Juniorky Braník
Radotín
 
8. - 9. 1. 2022 so
ne
Dorostenci Braník
Radotín
 
8. - 9. 1. 2022 so
ne
Dorostenky Braník
Radotín
 
8. 1. 2022 so Žáci Braník  
8. 1. 2022 so Žákyně Braník  
29. - 30. 1. 2022 so
ne
Senioři Žižkov
Braník 3-6
8. 1. 2022 so Seniorky Braník 1-6  

Mistři Prahy - Archiv


MISTŘI PRAHY 2022

M u ž i

Jaroslav Hažva KK Slavoj Praha

Ž e n y

Olga Hejhalová KK Slavia Praha

J u n i o ř i

Lukáš Lehner TJ Radlice

J u n i o r k y

Tereza Bendová KK Slavia Praha

D o r o s t e n c i

Tomáš Herman SK Žižkov Praha

D o r o s t e n k y

Kateřina Majerová SK Žižkov Praha

Ž á c i

Filip Lafek SK Žižkov Praha

Ž á k y n ě

Miloslava Žďárková SK Žižkov Praha
S e n i o ř i
Rostislav Kašpar TJ Praga Praha
S e n i o r k y
Jarmila Zimáková Sokol Rudná
;PKS - Poslední aktualizace  03.01.2023 - e-mail - webmaster.